Zásady ochrany osobních údajů

Provider („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou stránku jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naši službu, a volby, které k těmto údajům přidružujete.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, výrazy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou dostupné z jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html

Definice

Servis

Služba je web jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html provozovaný společností Provider

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).

Použití dat

Data využití jsou automaticky shromážděná data buď vygenerovaná použitím služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například délka návštěvy stránky).

Cookies

Cookies jsou malá data uložená na vašem zařízení (počítač nebo mobilní zařízení).

Řadič dat

Správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která (buď sama nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být osobní údaje zpracovávány. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů.

Zpracovatelé dat (nebo poskytovatelé služeb)

Zpracovatelem údajů (nebo Poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Správce údajů. Za účelem efektivnějšího zpracování vašich údajů můžeme využít služeb různých poskytovatelů služeb.

Subjekt dat (nebo uživatel)

Subjekt údajů je každá žijící osoba, která používá naši službu a je předmětem osobních údajů.

Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Během používání služby vám můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které mohou být použity k kontaktování nebo identifikaci vás ("Osobní údaje"). Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Cookies a údaje o použití

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s newslettery, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit z přijímání jakékoli nebo všech těchto zpráv od nás pomocí odkazu pro zrušení odběru nebo pokynů uvedených v jakémkoli e-mailu, který zašleme, nebo nás kontaktujete.

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je Služba přístupná a jak je používána („Data o užívání“). Tato data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování dat cookies

Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a ukládány do vašeho zařízení. Používanými technologiemi sledování jsou také majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze naší služby.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Upřednostňované soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.
 • Reklamní soubory cookie. Reklamní soubory cookie slouží k tomu, aby vám sloužily k reklamám, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Použití dat

Provider používá shromážděná data pro různé účely:

 • Poskytovat a udržovat naši službu
 • Oznámení o změnách v naší službě
 • Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Poskytovat podporu zákazníkům
 • Získat analýzu nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu
 • Sledovat používání naší služby
 • Odhalit, zabránit a řešit technické problémy
 • Chcete-li vám poskytnout zprávy, speciální nabídky a obecné informace o dalších zbožích, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o kterých jste se dotazovali, pokud jste se rozhodli,

Právní základ pro zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Provider právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů závisí na osobních údajích, které shromažďujeme, a na konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Provider může vaše osobní údaje zpracovávat, protože:

 • Musíme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dal jste nám povolení k tomu
 • Zpracování je v našem oprávněném zájmu a není přepsáno vašimi právy
 • Dodržovat zákon

Zachování dat

Provider vaše osobní údaje uchová pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud máme povinnost uchovávat vaše data v souladu s platnými zákony), řešit spory a vymáhat naše právní dohody a zásady.

Provider také uchová data o použití pro účely interní analýzy. Data o použití jsou obecně uchovávána po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší časové období.

Přenos dat

Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu dat lišit od těch, které se týkají vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Bulharsko a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do Bulharska a tam je zpracováváme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

Provider podnikne všechny kroky, které jsou přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a aby nedošlo k žádnému převodu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nejsou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnosti vašich údajů. a další osobní údaje.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

If Provider Pokud se účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Poskytneme upozornění před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se stanou předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů.

Právní požadavky

Provider může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • Chránit a hájit práva nebo majetek společnosti Provider
 • Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
 • Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný pro 100%. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Práva k ochraně osobních údajů podle nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Provider si klade za cíl podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, doplnit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje máme ohledně vás a zda chcete, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu dat:

Právo na přístup, aktualizaci nebo smazání informací, které máme o vás. Vždy, když je to možné, můžete přistupovat, aktualizovat nebo požadovat smazání osobních údajů přímo v sekci nastavení účtu. Nemůžete-li tyto akce provádět sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.
Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich informací, pokud jsou tyto informace nepřesné nebo neúplné.
Právo na námitku. Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.
Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost dat. Máte právo na poskytnutí kopie informací, které máme k dispozici, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
Právo odvolat souhlas. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas Provider spoléhal na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním odpovědi na tyto požadavky vám můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši službu ("poskytovatelé služeb"), poskytovat službu v našem zastoupení, provádět služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze využívání naší služby.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.

Analýza

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

Google Analytics
Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Google používá shromážděná data ke sledování a monitorování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Můžete se odhlásit ze zpřístupnění své aktivity ve službě Google Analytics instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Reklama

Poskytovatelé služeb třetích stran můžeme použít k tomu, aby vám zobrazovali reklamy, které vám pomohou podpořit a udržovat naše služby.

Soubor cookie Google AdSense DoubleClick
Google jako dodavatel třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam v naší službě. Používání souboru cookie DoubleClick společnosti Google umožňuje jí a jejím partnerům zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě jejich návštěvy naší služby nebo jiných webových stránek na internetu. Z používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientovanou inzerci se můžete odhlásit na webové stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Behaviorální remarketing

Provider používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

Google AdWords
Remarketingovou službu Google AdWords poskytuje Google Inc. Na stránce Nastavení reklam Google: http://www.google.com/settings/ads Google se můžete odhlásit ze služby Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit si reklamy v reklamní síti Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit shromažďování a používání jejich údajů službou Google Analytics. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

facebook
Remarketingovou službu na Facebooku poskytuje společnost Facebook Inc. Další informace o zájmově orientované reklamě se dozvíte na Facebooku na této stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Chcete-li se odhlásit od zájmových reklam ve službě Facebook, postupujte podle těchto pokynů z Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook dodržuje autoregulační principy online behaviorální reklamy stanovené aliancí pro digitální reklamu. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA http://www.aboutads.info/choices/, aliance digitální reklamy Kanady v Kanadě http://youradchoices.ca/ nebo Evropská interaktivní aliance digitální reklamy v Evropě http://www.youronlinechoices.eu/nebo se odhlásit pomocí nastavení mobilního zařízení. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebooku naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nás neprovozují. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na někoho mladšího než 18 ("Děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní identifikační údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi toho, že nám vaše děti poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o našich Službách dříve, než změna vstoupí v platnost, a aktualizovat „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem.