Betingelser

Udbyderen ("Virksomheden", "os", "vores" eller "vi") leverer stedfortræder gennem sin udpegede software og hjemmeside ("hjemmesiden") visse markedsførings-, reklame-, promoverings- og relaterede tjenester ("tjenesten"; tjenesten brugere omtales som "Brugerne", "dig" eller "dine"). Disse vilkår for brug ("Betingelserne") regulerer brugernes adgang til og brugen af ​​webstedet og tjenesterne. Brugere skal acceptere disse vilkår før brug af hjemmesiden.

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Disse vilkår regulerer din adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. Ved at tilgå, registrere dig for at bruge, downloade, dele eller på anden måde bruge webstedet eller bruge softwarescripts leveret af os for at gøre webstedet tilgængeligt eller brugbart, tilkendegiver du dit samtykke til både disse vilkår og vores privatlivspolitik, og som kan være ændret eller på anden måde ændret fra tid til anden efter vores eget skøn. Din fortsatte brug af hjemmesiden vil blive betragtet som accept af sådanne ændrede eller opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer nogen af ​​disse vilkår, skal du ikke klikke på "ACCEPTER" og ikke bruge hjemmesiden.

1. Brug af hjemmeside og tjenester

I henhold til de heri anførte vilkår og betingelser kan du få adgang til og bruge webstedet med det formål at bruge tjenesterne på et ikke-eksklusivt grundlag. Du anerkender, at selskabet efter eget skøn og til enhver tid kan ændre, opdatere eller på anden måde ændre webstedet eller tjenesterne, herunder at ophøre med at levere en del af eller hele webstedet og/eller tjenesterne eller ændre eller slette indhold, der er tilgængeligt via Hjemmeside eller tjenester uden forudgående varsel.

Brug af hjemmesiden og tjenester er ugyldig, hvor det er forbudt. Ved at bruge webstedet og tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at: (a) enhver information, du indsender (hvis relevant) er sandfærdig og nøjagtig; (b) du vil opretholde nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger; (c) du er mindst myndig i din jurisdiktion; og (d) din brug af webstedet eller tjenesterne ikke overtræder eller fremmer overtrædelsen af ​​nogen gældende lov eller regulering eller nogen juridisk eller kontraktlig forpligtelse, du måtte have over for en tredjepart, og du har og vil til enhver tid overholde alle gældende love , regler og bestemmelser i forbindelse med din brug af Tjenesterne og Hjemmesiden, alle tjenester arrangeret gennem Tjenesterne og Hjemmesiden, inklusive uden begrænsning sådanne tjenester forbundet på nogen måde til Produkterne eller Tredjeparter, som sådanne vilkår er defineret heri.

Underafsnit (a)-(d) omtales i fællesskab som "Brugernes tilsagn og garantier".

Ved at bruge Tjenesterne eller Hjemmesiden forstår og accepterer du, at Virksomheden efter eget skøn, men ikke er forpligtet til at, verificere, at nogen eller alle Brugerforpligtelser og -garantier er opfyldt af enhver Bruger, og du accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig for at sikre, at brugernes tilsagn og garantier overholdes, eller for enhver undladelse af at suspendere, opsige eller forhindre brugen af ​​tjenesterne eller webstedet af brugere, der ikke opfylder brugernes forpligtelser og garantier. Du forstår, at du alene er ansvarlig for at foretage dine egne evalueringer, beslutninger og vurderinger om, hvorvidt du skal engagere dig med en tredjepart eller på anden måde interagere med en tredjepart på nogen måde. Hvis du bliver opmærksom på en overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier, opfordres du til at rapportere det til virksomheden.

Virksomheden forbeholder sig retten til ikke at give dig nogen tjenester med eller uden varsel efter eget skøn, uanset om det bliver opmærksom på nogen overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier (enten ved rapporter leveret til det af andre brugere eller på anden måde) af dig eller enhver anden bruger, eller af enhver anden grund. Uden at afvige fra ovenstående fraskriver virksomheden sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt virksomheden fra, ethvert og ethvert ansvar for eventuelle kontroverser, krav, sager, skader, tab, skader og/eller skader, der opstår fra og/eller på nogen måde er relateret til: (i) enhver unøjagtighed, uaktualitet eller ufuldstændighed af en brugers eller tredjeparts repræsentationer; og (ii) fejlinformationer og/eller urigtige fremstillinger, enten i forbindelse med eller af nogen af ​​tredjeparterne eller andre brugere, produkter eller andet. Ved at bruge webstedet og tjenesterne forstår og accepterer du, at tjenesterne blot tilbyder en platform, der er beregnet til at hjælpe brugere med at nå, købe og/eller bruge forskellige produkter og tjenester leveret af tredjepartsleverandører og/eller tjenesteudbydere gennem annoncerne eller kampagnerne af os (henholdsvis "Produkterne" og "Tredjeparten").

Du forstår og accepterer, at virksomheden: (a) ikke beskæftiger, anbefaler eller godkender nogen tredjeparter eller produkter, alt efter hvad der er relevant, eller nogen relateret part hertil, og har ingen kontrol over handlinger eller undladelser fra nogen tredjepart, deres virksomhed, deres produkter eller tjenester; (b) giver ingen erklæringer eller garantier om tredjeparter og produkter, herunder deres kvalitet, prissætning, kompatibilitet, tilgængelighed eller andre funktioner, eller om dine interaktioner eller forbindelser med nogen tredjeparter; (c) giver ingen erklæringer eller garantier om ejendomsrettighederne eller andre rettigheder eller funktioner eller regulatoriske aspekter relateret til produkterne, herunder enhver påkrævet autorisation, tilladelser eller licenser til upload, deling eller på anden måde tilgængeliggørelse, og for brug, salg og køb af sådanne produkter; og (d) er ikke ansvarlig for udførelsen eller adfærden hos nogen bruger eller andre tredjeparter på nogen måde, der bruger eller har brugt tjenesterne og/eller på eller uden for webstedet. Virksomheden er ikke forpligtet til at screene eller på anden måde verificere nogen information vedrørende tredjeparter og/eller brugere, produkterne eller nogen anden funktion relateret til webstedet eller tjenesterne, og derfor bør du udvise forsigtighed og udføre dine egne undersøgelser og kontroller, før du går i kontakt med nogen gennem tjenesterne eller webstedet eller på anden måde interagerer med nogen.

Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt Virksomheden fra, ethvert og ethvert ansvar for eventuelle kontroverser, krav, sager, skader, tab, skade og/eller skader, der opstår fra og/eller på nogen måde relateret til Tredjeparter, Produkter , Tjenester og websted eller dine interaktioner eller omgange med tredjeparter, herunder uden begrænsning enhver handling og/eller undladelse fra tredjeparter på nogen måde, der bruger eller er forbundet med tjenesterne eller webstedet på nogen måde. Ved at bruge Tjenesterne eller Hjemmesiden anerkender du, at du er eneansvarlig for sådan brug og de forbindelser, interaktioner, køb eller enhver anden handling, du foretager, og at al brug af Tjenesterne eller Hjemmesiden er på egen risiko. For at undgå enhver tvivl sælger, licenserer eller på anden måde stiller virksomheden ikke nogen produkter eller tjenester (bortset fra tjenesterne) til dig og har ikke noget ansvar for produkter eller tjenester købt af dig fra nogen tredjepart, inklusive uden begrænsninger, med hensyn til support og vedligeholdelse, misligholdelser, fejl, fejl, skader eller omkostninger af enhver art.

2. Restriktioner

Uden at afvige fra bestemmelserne i afsnit 1 heraf, må du ikke, og må ikke tillade nogen tredjepart, at: (a) foretage omvendt udvikling eller forsøge at finde den underliggende kode for webstedet eller tjenesterne; (b) bruge webstedet eller tjenesterne i strid med enhver gældende lov eller regulering, herunder, men ikke begrænset til, poste, udgive, dele eller på anden måde overføre ulovligt eller stødende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af webstedet, tjenesterne eller indholdet af webstedet eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå enhver sikkerheds- eller adgangskontrolmekanisme på webstedet eller tjenesterne; (e) designe eller hjælpe med at designe snyderi, udnyttelser, automatiseringssoftware, bots, hacks, modes eller enhver anden uautoriseret tredjepartssoftware til at ændre eller forstyrre webstedet eller tjenesterne; (f) bruge webstedet eller tjenesterne eller engagere sig med andre brugere til ethvert formål, der er i strid med gældende lov eller regulering; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet eller tjenesterne, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computersystemer, telefonsystemer eller netværk forbundet til webstedet eller tjenesterne; og (h) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

Hvis du poster, udgiver, deler eller på anden måde overfører noget indhold gennem webstedet og/eller bruger tjenesterne, repræsenterer og garanterer du, at sådant indhold giver et nøjagtigt og fuldstændigt billede af produkter eller tjenester beskrevet deri, overholder disse vilkår heri, og ikke: (a) krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, moralske eller publicitetsrettigheder; (b) indeholde ethvert ærekrænkende, injurierende, obskønt, seksuelt suggestivt eller på anden måde stødende indhold (herunder materiale, der promoverer eller glorificerer had, vold eller bigotteri); (c) indeholde orme, virus eller anden skadelig software; (d) overtræde enhver gældende lov eller regulering, herunder enhver lov eller regulering vedrørende annoncering eller markedsføring; og (e) foretage enhver handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores infrastruktur.

Ved at poste, uploade, udgive, dele eller på anden måde overføre noget indhold ved hjælp af webstedet eller tjenesterne, giver du hermed uigenkaldeligt virksomheden og enhver af dets tilknyttede selskaber og/eller underlicenserer en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evigvarende, royaltyfri licens til at offentliggøre, dele, vise og på anden måde overføre sådant indhold i enhver rimelig form, som er efter Selskabets eget skøn. Virksomheden forbeholder sig retten til at fjerne, suspendere adgangen til eller permanent slette ethvert indhold i overensstemmelse med dets eget skøn uden forudgående varsel, herunder uden begrænsning alt indhold, der krænker ovennævnte garantier eller virksomhedens forretningsinteresser, og du skal ikke have nogen ret. eller krav i forbindelse med sådanne beslutninger og handlinger.

Virksomheden er ikke, og skal ikke være, ansvarlig for noget indhold, der leveres, uploades, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugere, produkter eller tjenester relateret til sådant indhold, der leveres, uploades, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugerne. Hver bruger, der bruger hjemmesiden eller tjenesterne, erklærer hermed at tage det fulde ansvar i forhold hertil, og virksomheden påtager sig intet ansvar med hensyn til det foregående.

3. Salgsfremmende materialer og nyhedsbreve

Ud over bestemmelserne i afsnit 3 ovenfor giver brugeren sit udtrykkelige samtykke til, at selskabet kan give brugeren salgsfremmende materialer og nyhedsbreve ("kampagnemateriale og nyhedsbreve") på enhver tilgængelig måde, herunder via e-mail, tekst- og sms-beskeder , fax, post, automatiserede opkaldstjenester eller enhver anden måde, alt i overensstemmelse med virksomhedens eget skøn, som det skal være fra tid til anden, og for at modtage sådant salgsfremmende materiale og nyhedsbreve.

Brugeren anerkender endvidere, at salgsfremmende materialer og nyhedsbreve kan omfatte annoncer fra tredjeparter, og han giver udtrykkeligt samtykke til modtagelse af sådanne annoncer som en del af salgsfremmende materialer og nyhedsbreve. Brugeren kan til enhver tid kontakte virksomheden ved at sende en anmodning via e-mail, hvori han underretter virksomheden om hans afvisning af yderligere at modtage salgsfremmende materialer og nyhedsbreve.

4. Intellektuel ejendomsret

Virksomheden er ejer af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i: (a) webstedet og tjenesterne, forbedringer, afledte produkter, fejlrettelser eller forbedringer af webstedet og tjenesterne; og (b) firmanavne, varemærker og logoer for virksomheden, og skal til enhver tid udelukkende forblive hos virksomheden. Alle henvisninger i disse vilkår eller andre meddelelser til salg, videresalg eller køb af ovenstående betyder kun retten til at bruge webstedet og tjenesterne i henhold til disse vilkår. Brugere bærer eneansvar for ethvert og alt indhold, herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder hertil, leveret, delt eller på anden måde gjort tilgængeligt af brugerne ved brug af webstedet og/eller tjenesterne, og virksomheden giver ingen repræsentation med hensyn til noget sådant indhold. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skader påført af sådant indhold, og brugerne accepterer at holde virksomheden skadesløs for enhver skade eller tab, der opstår som følge af ovenstående.

5. Privatliv

Du forpligter dig til ikke at gemme, indsamle eller på anden måde vedligeholde i din besiddelse og bruge noget indhold leveret af tjenesterne og webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden. Du anerkender endvidere, at virksomheden forbeholder sig retten til efter eget skøn at gemme, indsamle eller på anden måde vedligeholde og bruge alt indhold og offentlig information, herunder oplysninger, der personligt kan identificere dig eller enhver anden bruger eller tredjepart eller beskrive din personlige interesser. Virksomheden forbeholder sig retten til at gøre enhver og al tilladt brug i henhold til enhver gældende lovgivning af sådant indhold og offentlig information som angivet i virksomhedens privatlivspolitik. Uden at fravige bestemmelserne i afsnit 1 ovenfor, gennemgår, tester, bekræfter, godkender, godkender eller på anden måde virksomheden ikke noget sådant indhold eller offentlig information. Hver bruger, der poster, uploader, deler eller på anden måde gør sådant indhold eller offentlig information tilgængeligt, bærer det eneansvar for indholdet eller offentlige oplysninger, herunder alle tredjepartsoplysninger og påkrævede samtykker. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skade, der opstår ved ikke at overholde ovenstående, og du accepterer at holde virksomheden skadesløs for enhver skade eller tab, der opstår som følge af ovenstående. UANSET OVENFOR FORSTÅR ​​OG ANERKENDER DU, AT VIRKSOMHEDEN IKKE ER EN INDHOLDSLAGRINGSTJENESTE. VIRKSOMHEDEN HAR INTET ANSVAR FOR NOGET TABT ELLER SLETTEDE INDHOLD ELLER OFFENTLIGE OPLYSNINGER. DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT ALT Indhold, der er postet, uploadet, delt eller på anden måde gjort tilgængeligt, KAN LÆSES, SAMLES OG BRUGES AF ANDRE BRUGER, OG KUNNE BRUGE TIL AT SENDE UOPORDRET INDHOLD.

6. Links

Hjemmesiden eller tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold relateret til websteder, annoncører, udgivere eller produkter, der tilbydes af tredjeparter. Virksomheden har ingen kontrol og giver ingen repræsentation med hensyn til den samme eller nogen information, der leveres eller transmitteres via den samme, eller på anden måde leveret af en sådan tredjepart. DU FORSTÅER OG ACCEPTERER, AT BRUG AF SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD ER PÅ DIN EGEN RISIKO, AT SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD ER REGLERET AF SÅDANNE TREDJEPARTS VILKÅR FOR BRUG OG FORTROLIGHEDSPOLITIKKER FOR VIRKSOMHEDERNE, OG SÅDANNE INDHOLD. SÅDANNE TREDJEPARTS PRAKSIS ELLER ANDRE POLITIKKER. DU bør omhyggeligt gennemgå de gældende vilkår og politikker, der gælder for enhver SÅDAN Tredjepart. VIRKSOMHEDEN ER IKKE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR SÅDAN TREDJEPART, ELLER FOR NOGEN TAB ELLER SKADE AF NOGEN SLAG, SOM ER OPSTÅET SOM RESULTAT HERAF, OG VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER DET UDTRYKKELIGT, OG DU KAN UDTRYKKELIGT FRIGIVELSE FOR ALT. EVENTUELLE KONTROVERSER, KRAV, SAGTER, SKADER, TAB, SKADE OG/ELLER SKADER, SOM OPSTÅR AF OG/ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATET TIL SÅDANNE TREDJEPARTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING I HENHOLD TIL TILGÆNGELIGHED, VILKÅR FOR ANVENDELSE, MATERIALE, ANNONCER, AFGIFTER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER.

7. Forbudte anvendelser

Hjemmesiden og Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser (medmindre andet er tilladt af Virksomheden ved at forbinde Brugere med nogen Tredjepart) uden virksomhedens udtrykkelige skriftlige samtykke. Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges af nogen person eller organisation til at rekruttere til en anden hjemmeside, anmode om, reklamere for eller i nogen form kontakte brugere med henblik på ansættelse, kontraktindgåelse eller andre formål for en virksomhed, der ikke er tilknyttet virksomheden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra virksomheden. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne og webstedet til at kontakte, annoncere, anmode om eller sælge til enhver anden bruger uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre andet er tilladt i henhold til disse vilkår.

8. Support

Brugere kan kontakte virksomheden med hensyn til support til hjemmesiden og tjenesterne ved at sende en e-mail

9. Forbehold

Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at dets teknologi holder hjemmesiden og tjenesterne sikre og sikre. Ingen teknologi er dog 100 % sikker. Selvom vi stræber efter at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi derfor ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, er din brug af hjemmesiden og tjenesterne efter eget skøn og risiko. Hjemmesiden og tjenesterne leveres på en "SOM DE ER" og "SOM TILGÆNGELIG"-basis uden garantier af nogen art. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede eller lovbestemte garantier af enhver art relateret til webstedet og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantier for ejendomsret, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder, handel eller ydeevne. Virksomheden giver ingen rådgivning vedrørende risikoen eller egnetheden af ​​enhver handel, transaktion eller engagement. Virksomheden påtager sig intet ansvar for nogen transaktion eller engagement foretaget af dig, og du anerkender, at du er eneansvarlig for vurderingen af ​​dine transaktioner og engagementer. Du skal ikke holde virksomheden, dens ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber ansvarlige for eventuelle transaktions- eller engagementsvalg foretaget af dig. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra virksomheden eller dets ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber, skal skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt angivet i disse vilkår. Hvis du vælger at stole på sådanne oplysninger, gør du det udelukkende på egen risiko. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier. Derfor gælder nogle af ovenstående undtagelser muligvis ikke for dig.

10. Begrænsning af ansvar

Virksomheden garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller nogen anden egenskab ved tredjeparter, produkter eller nogen anden information, der leveres, forbruges eller på anden måde gøres tilgængelig (herefter i dette afsnit: "Funktioner"). Enhver funktion er udelukkende under den relevante tredjeparts eller brugers ansvar, der bruger den, alt efter hvad der er relevant, eller bruger tjenesterne eller webstedet. Virksomheden forpligter sig ikke til at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvor manglende overholdelse opdages, som det skal besluttes i overensstemmelse med dets eget skøn, som beskrevet i disse vilkår. Du forstår og accepterer, at du kan blive udsat for indhold eller anden information, der er unøjagtig, stødende, upassende for børn eller på anden måde uegnet til dig.

Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer eller teknisk fejlfunktion af telefonnetværk eller linjer, computer online-systemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, fejl i nogen e-mail på grund af tekniske problemer eller trafikpropper på internettet eller på nogen af Hjemmeside eller tjenester eller kombinationer heraf, herunder enhver personskade eller skade på brugere eller enhver persons computer, mobiltelefon eller enhver anden enhed relateret til eller som følge af deltagelse eller download af materialer i forbindelse med webstedet eller tjenesterne. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for tredjeparters adfærd, herunder brugere, uanset om de er online eller offline, og operatører af eksterne websteder.

Selskabet eller nogen af ​​dets embedsmænd, direktører, ansatte eller agenter skal under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig for nogen indirekte, tilfældige, særlige, strafbare eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller tjenesterne. , om skaderne er forudsigelige eller ej, og hvorvidt virksomheden er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Ovenstående ansvarsbegrænsning skal gælde i det fulde omfang, det er tilladt ved lov i den relevante jurisdiktion.

11. Erstatning

Du vil forsvare, skadesløsholde og holde virksomheden skadesløs fra og imod alle sager, retssager, påstande, skader, omkostninger, forpligtelser eller udgifter (herunder sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som virksomheden måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med ethvert faktisk krav, krav, handling eller anden procedure fra en tredjepart, der hidrører fra eller relaterer sig til ethvert brud på disse vilkår fra dig eller din brug af webstedet eller tjenester, der ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12. Diverse

Disse vilkår er underlagt lovgivningen i England, eksklusiv reglerne for valg af lov, og uden hensyntagen til De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer. Din adfærd kan også være underlagt andre lokale, statslige og nationale love. Enhver tvist, der opstår under disse vilkår eller vedrørende webstedet eller tjenesten, skal afgøres endeligt af de kompetente domstole i England. Du må ikke fremsætte gruppesøgsmål mod virksomheden, og ved at bruge webstedet eller tjenesterne accepterer du at give afkald på dine rettigheder til at fremme sådanne gruppesøgsmål.

Ethvert søgsmål mod virksomheden skal anlægges inden for et (1) år efter den dato, sådan søgsmålsgrund opstod. I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uhåndhævelig, skal en sådan bestemmelse erstattes med en håndhæver bestemmelse, som bedst opnår virkningen af ​​den oprindelige bestemmelse, og de resterende vilkår i disse vilkår forbliver i fuld kraft og virkning. Intet i disse vilkår skaber noget agentur, ansættelse, joint venture eller partnerskabsforhold mellem dig og virksomheden eller gør det muligt for dig at handle på vegne af virksomheden. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, udgør disse vilkår hele aftalen mellem virksomheden og dig vedrørende emnet heraf.

Eventuelle meddelelser, som vi kan være forpligtet til at give dig, uanset om det er i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår, kan leveres af virksomheden til enhver kontaktinformation, du har angivet i dine kontooplysninger eller andre, enten direkte eller indirekte, herunder via e-mail. Du accepterer udtrykkeligt at modtage sådanne meddelelser og meddelelser på en sådan måde.

Du må ikke tildele nogen rettigheder herunder uden vores forudgående skriftlige samtykke. Intet indeholdt i disse vilkår skal fortolkes som en begrænsning af de handlinger eller retsmidler, der er tilgængelige for virksomheden med hensyn til enhver forbudt aktivitet eller adfærd. Manglende håndhævelse af nogen vilkår i disse vilkår udgør ikke samtykke eller frafald, og virksomheden forbeholder sig retten til at håndhæve et sådant vilkår efter eget skøn. Ingen afkald på misligholdelse eller misligholdelse heri skal anses for at være afkald på tidligere eller efterfølgende misligholdelse eller misligholdelse.