Ehdot

Palveluntarjoaja ("Yritys", "me", "meidän" tai "me") tarjoaa tilapäisesti nimetyn ohjelmistonsa ja verkkosivustonsa ("verkkosivusto") kautta tiettyjä markkinointi-, mainonta-, myynninedistämis- ja niihin liittyviä palveluita ("Palvelu"; Palvelu käyttäjiä kutsutaan "Käyttäjiksi", "sinä" tai "sinun"). Nämä käyttöehdot ("Ehdot") säätelevät Käyttäjien pääsyä Verkkosivustolle ja Palveluille. Käyttäjien on hyväksyttävä nämä ehdot ennen verkkosivuston käyttöä.

Lue nämä ehdot huolellisesti. Nämä ehdot säätelevät pääsyäsi verkkosivustolle ja palveluihin ja niiden käyttöä. Käyttämällä, rekisteröitymällä käyttämään, lataamalla, jakamalla tai muutoin käyttämällä verkkosivustoa tai käyttämällä mitä tahansa tarjoamiamme ohjelmistoskriptejä, jotta verkkosivusto saataisiin saataville tai käyttökelpoiseksi, annat suostumuksesi sekä näihin ehtoihin että tietosuojakäytäntöömme, ja mikä voi olla muuttaa tai muutoin muuttaa aika ajoin oman harkintamme mukaan. Verkkosivuston käytön jatkamisen katsotaan hyväksyvän kaikki tällaiset muutetut tai päivitetyt ehdot. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, älä napsauta "Hyväksy" äläkä käytä verkkosivustoa.

1. Verkkosivuston ja palvelujen käyttö

Tässä esitettyjen ehtojen ja ehtojen mukaisesti voit käyttää Verkkosivustoa Palveluiden käyttämiseen ei-yksinomaisesti. Ymmärrät, että Yritys voi oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa muokata, päivittää tai muutoin muuttaa verkkosivustoa tai palveluita, mukaan lukien minkä tahansa verkkosivuston ja/tai palvelujen osan tai koko tarjoamisen lopettaminen tai muuttaa tai poistaa mitä tahansa verkkopalvelun kautta saatavilla olevaa sisältöä. Verkkosivusto tai Palvelut ilman ennakkoilmoitusta.

Verkkosivuston ja Palveluiden käyttö on mitätöntä, jos se on kielletty. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita edustat ja takaat, että (a) kaikki antamasi tiedot (jos sovellettavissa) ovat totuudenmukaisia ​​ja tarkkoja; (b) säilytät tällaisten tietojen paikkansapitävyyden; (c) olet vähintään täysi-ikäinen lainkäyttöalueellasi; ja (d) verkkosivuston tai palvelujen käyttö ei riko tai edistä minkään sovellettavan lain tai määräyksen rikkomista tai laillista tai sopimusvelvoitetta, joka sinulla saattaa olla kolmatta osapuolta kohtaan, ja sinulla on ja noudatat aina kaikkia sovellettavia lakeja. , sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät Palveluiden ja Verkkosivuston käyttöön, kaikkiin Palveluiden ja Verkkosivuston kautta järjestettäviin palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta palvelut, jotka liittyvät millään tavalla tuotteisiin tai kolmansiin osapuoliin, sellaisina kuin ne on määritelty tässä.

Alakohdissa (a)–d) käytetään yhteistä nimitystä "Käyttäjien sitoumukset ja takuut".

Käyttämällä Palveluita tai Verkkosivustoa ymmärrät ja hyväksyt, että Yritys voi oman harkintansa mukaan, mutta ei ole velvollinen varmistamaan, että mikä tahansa Käyttäjä noudattaa jonkin tai kaikki Käyttäjän sitoumuksista ja takuista, ja hyväksyt lisäksi, että Yritys ei ole vastuussa sen varmistamisesta, että käyttäjien sitoumuksia ja takuita noudatetaan, tai siitä, että käyttäjät, jotka eivät täytä käyttäjien sitoumuksia ja takuita, keskeytä, lopeta tai estävät palvelun tai verkkosivuston käytön. Ymmärrät, että olet yksin vastuussa omien arvioiden, päätösten ja arvioiden tekemisestä siitä, oletko vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten kanssa tai muuten vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten kanssa millään tavalla. Jos huomaat käyttäjien sitoumuksia ja takuita koskevan rikkomuksen, sinua kehotetaan ilmoittamaan siitä yritykselle.

Yritys varaa oikeuden olla tarjoamatta sinulle Palveluita ilmoituksella tai ilman ilmoitusta oman harkintansa mukaan riippumatta siitä, saako se tietoonsa käyttäjien sitoumusten ja takuiden rikkomisesta (joko muiden käyttäjien sille toimittamien raporttien tai millä tahansa muulla tavalla) sinä tai joku muu Käyttäjä tai mistä tahansa muusta syystä. Poikkeamatta yllä olevasta yhtiö nimenomaisesti irtisanoutuu ja sinä nimenomaisesti vapautat Yhtiön kaikesta vastuusta kaikista kiistoista, vaatimuksista, kanteista, vammoista, menetyksistä, vahingoista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat ja/tai millään tavalla niihin liittyy. (i) Käyttäjän tai Kolmannen osapuolen esitysten epätarkkuudet, epäajankohtaisuus tai epätäydellisyys; ja (ii) virheellisistä lausunnoista ja/tai vääristä esityksistä, jotka on annettu joko kolmansien osapuolien tai muiden käyttäjien, tuotteiden tai muiden kanssa tai niiden toimesta. Käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita ymmärrät ja hyväksyt, että palvelut tarjoavat vain alustan, joka on tarkoitettu auttamaan käyttäjiä saavuttamaan, ostamaan ja/tai käyttämään erilaisia ​​kolmansien osapuolien myyjien ja/tai palveluntarjoajien tarjoamia tuotteita ja palveluita näytettävien mainosten tai kampanjoiden kautta. meidän toimesta ("Tuotteet" ja "Kolmannet osapuolet", vastaavasti).

Ymmärrät ja hyväksyt, että Yritys: (a) ei palkkaa, suosittele tai tue mitään asiaankuuluvia kolmansia osapuolia tai tuotteita tai niihin liittyviä osapuolia, eikä sillä ole määräysvaltaa minkään kolmannen osapuolen toimiin tai laiminlyönteihin, heidän liiketoimintaansa, heidän tuotteitaan tai palvelujaan; (b) ei anna lupauksia tai takuita kolmansista osapuolista ja tuotteista, mukaan lukien niiden laadusta, hinnoittelusta, yhteensopivuudesta, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista, tai vuorovaikutuksestasi tai suhteistasi kolmansien osapuolten kanssa; (c) ei esitä tai anna takuita Tuotteisiin liittyvistä omistusoikeuksista tai muista oikeuksista tai ominaisuuksista tai sääntelynäkökohdista, mukaan lukien vaadittavat valtuutukset, luvat tai lisenssit lataamiseen, jakamiseen tai muulla tavoin saataville asettamiseen sekä käyttöön, myyntiin ja tällaisten Tuotteiden ostaminen; ja (d) ei ole vastuussa kenenkään käyttäjän tai muiden kolmansien osapuolten toiminnasta tai käytöksestä millään tavalla, joka käyttää tai on käyttänyt Palveluita ja/tai verkkosivustolla tai sen ulkopuolella. Yhtiö ei ole velvollinen seulomaan tai muutoin tarkistamaan tietoja, jotka koskevat kolmansia osapuolia ja/tai käyttäjiä, tuotteita tai muita verkkosivustoon tai palveluihin liittyviä ominaisuuksia, ja siksi sinun tulee noudattaa varovaisuutta ja suorittaa omat tutkimuksesi ja tarkistuksesi ennen kuin otat yhteyttä ketään Palveluiden tai Verkkosivuston kautta tai muuten vuorovaikutuksessa kenenkään kanssa.

Yritys nimenomaisesti irtisanoutuu ja sinä nimenomaisesti vapautat Yhtiön kaikesta ja kaikesta vastuusta kaikista kiistoista, vaatimuksista, kanteista, vammoista, menetyksistä, haitoista ja/tai vahingoista, jotka johtuvat kolmansista osapuolista, tuotteista ja/tai millään tavalla liittyvät niihin. , Palvelut ja Verkkosivusto tai vuorovaikutuksesi tai asiointisi kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien rajoituksetta kolmansien osapuolten toimet ja/tai laiminlyönnit millä tahansa tavalla käyttämällä Palveluja tai Verkkosivustoa tai liittyvät niihin millään tavalla. Käyttämällä Palveluita tai Verkkosivustoa hyväksyt, että olet yksin vastuussa tällaisesta käytöstä ja tekemistäsi yhteyksistä, vuorovaikutuksista, ostoksista tai muista toimista ja että kaikki Palvelujen tai Verkkosivuston käyttö on omalla vastuullasi. Epäselvyyksien välttämiseksi Yritys ei myy, lisensoi tai muutoin anna sinun saatavillesi mitään Tuotteita tai palveluita (muita kuin Palveluita) eikä sillä ole mitään vastuuta mistään tuotteista tai palveluista, jotka olet ostanut miltä tahansa kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien ilman rajoituksia minkä tahansa tuen ja ylläpidon, laiminlyöntien, virheiden, vikojen, vaurioiden tai minkäänlaisten kustannusten osalta.

2. Rajoitukset

Poikkeamatta sen osion 1 määräyksistä et saa etkä anna kenenkään kolmannen osapuolen: (a) suunnitella tai yrittää löytää verkkosivuston tai palvelujen taustalla olevaa koodia; (b) käyttää verkkosivustoa tai palveluita sovellettavien lakien tai määräysten vastaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, laittoman tai loukkaavan materiaalin lähettäminen, julkaiseminen, jakaminen tai muutoin siirtäminen; (c) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Verkkosivustosta, Palveluista tai minkä tahansa Verkkosivuston tai Palvelun sisällöstä; (d) yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitä tahansa verkkosivuston tai palveluiden suojaus- tai pääsynvalvontamekanismia; (e) suunnitella tai auttaa suunnittelemaan huijauksia, hyväksikäyttöjä, automaatioohjelmistoja, botteja, hakkereita, tiloja tai muita luvattomia kolmannen osapuolen ohjelmistoja verkkosivuston tai palvelujen muokkaamiseksi tai häiritsemiseksi; (f) käyttää Verkkosivustoa tai Palveluita tai olla tekemisissä muiden Käyttäjien kanssa mihin tahansa tarkoitukseen, joka on sovellettavien lakien tai määräysten vastainen; (g) yrittää päästä luvattomasti verkkosivustolle tai palveluihin, muille käyttäjätileille, kuten alla on määritelty, tai muihin laitteisiin, tietokonejärjestelmiin, puhelinjärjestelmiin tai verkkoihin, jotka on yhdistetty verkkosivustoon tai palveluihin; ja (h) kerätä tai muuten kerätä tietoja käyttäjistä ilman heidän suostumustaan.

Jos julkaiset, julkaiset, jaat tai muutoin siirrät sisältöä verkkosivuston ja/tai palveluiden kautta, vakuutat, että tällainen sisältö antaa tarkan ja täydellisen kuvan kaikista siinä kuvatuista tuotteista tai palveluista, on näiden ehtojen mukainen ja ei: (a) riko minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, moraalisia tai julkisuusoikeuksia; (b) sisältää kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, seksuaalisesti vihjailevaa tai muuten loukkaavaa sisältöä (mukaan lukien vihaa, väkivaltaa tai kiihkoilua edistävä tai ylistävä materiaali); (c) sisältää matoja, viruksia tai muita haittaohjelmia; (d) rikkoa mitä tahansa sovellettavaa lakia tai asetusta, mukaan lukien mainontaa tai markkinointia koskeva laki tai määräys; ja (e) ryhtyä toimiin, jotka kuormittavat infrastruktuuriamme kohtuuttoman tai suhteettoman suuren.

Lähettämällä, lataamalla, julkaisemalla, jakamalla tai muutoin siirtämällä mitä tahansa sisältöä verkkosivustolla tai palveluilla, annat täten peruuttamattomasti yritykselle ja mille tahansa sen tytäryhtiölle ja/tai alilisensiolle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, pysyvän, rojaltivapaan julkaisuluvan, jakaa, näyttää ja muutoin siirtää sellaista sisältöä missä tahansa kohtuullisessa muodossa Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan. Yritys varaa oikeuden poistaa, keskeyttää pääsyn tai poistaa pysyvästi oman harkintansa mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa sisältö, joka rikkoo yllä annettuja takuita tai Yhtiön liiketaloudellisia etuja, eikä sinulla ole oikeutta tai vaatimus sellaisista päätöksistä ja toimista.

Yritys ei ole eikä ole vastuussa mistään käyttäjien tarjoamasta, lähettämästä, lataamasta, jakamasta tai muuten saataville asettamasta sisällöstä, sellaisista tuotteista tai palveluista, jotka liittyvät käyttäjien tarjoamaan, lähettämään, lataamaan, jakamaan tai muuten saataville. Jokainen Verkkosivustoa tai Palveluita käyttävä Käyttäjä sitoutuu täten ottamaan täyden vastuun niistä, eikä Yhtiö ole vastuussa edellä mainitusta.

3. Mainosmateriaalit ja uutiskirjeet

Edellä olevan kohdan 3 määräysten lisäksi Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa yritykselle tarjota Käyttäjälle myynninedistämismateriaaleja ja -uutiskirjeitä ("Mainosmateriaalit ja uutiskirjeet") millä tahansa saatavilla olevalla tavalla, mukaan lukien sähköposti, teksti- ja tekstiviestit. , faksi, posti, automaattiset soittopalvelut tai muut keinot, kaikki yhtiön oman harkintansa mukaisesti, ja tällaisten mainosmateriaalien ja uutiskirjeiden vastaanottamiseen.

Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että Kampanjamateriaalit ja uutiskirjeet voivat sisältää kolmansien osapuolien mainoksia, ja hän antaa nimenomaisen suostumuksensa tällaisten mainosten vastaanottamiseen osana Kampanjamateriaalia ja Uutiskirjeitä. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä yritykseen milloin tahansa lähettämällä sähköpostitse pyynnön, jossa hän ilmoittaa yritykselle kieltäytymisestään vastaanottaa Kampanjamateriaalia ja Uutiskirjeitä.

4. Immateriaalioikeudet

Yritys omistaa kaikki maailmanlaajuiset oikeudet, nimikkeet ja edut seuraavissa asioissa: (a) Verkkosivusto ja Palvelut, parannukset, johdannaiset, virheenkorjaukset tai parannukset verkkosivustoon ja palveluihin; ja (b) Yrityksen kauppanimet, tavaramerkit ja logot, ja ne pysyvät aina vain Yhtiöllä. Kaikki viittaukset näissä ehdoissa tai muussa viestinnässä edellä mainitun myyntiin, jälleenmyyntiin tai ostamiseen tarkoittavat vain oikeutta käyttää Verkkosivustoa ja Palveluita näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjät ovat yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, mukaan lukien sen immateriaalioikeudet, jonka Käyttäjät tarjoavat, jakavat tai muutoin ovat asettaneet saataville käyttämällä Verkkosivustoa ja/tai Palveluita, eikä Yritys ota kantaa tällaiseen sisältöön. Yritys ei ole vastuussa mistään tällaisesta sisällöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista, ja Käyttäjät sitoutuvat korvaamaan ja pitämään Yhtiön vastuuttomana kaikista yllä mainituista aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

5. Yksityisyys

Sitoudut olemaan tallentamatta, keräämättä tai muutoin ylläpitämättä hallussasi ja käyttämättä mitään Palveluiden ja Verkkosivuston tarjoamaa sisältöä ilman Yrityksen kirjallista lupaa. Ymmärrät lisäksi, että Yritys varaa oikeuden oman harkintansa mukaan tallentaa, kerätä tai muuten pitää hallussaan ja käyttää mitä tahansa sisältöä ja julkisia tietoja, mukaan lukien tiedot, jotka voivat tunnistaa sinut tai minkä tahansa muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen henkilökohtaisesti tai kuvailla sinua. henkilökohtaiset intressit. Yritys varaa oikeuden käyttää minkä tahansa sovellettavan lain sallimaa sisältöä ja julkisia tietoja Yrityksen tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Poikkeamatta kohdan 1 säännöksistä Yhtiö ei tarkasta, testaa, vahvista, hyväksy tai muutoin tarkista mitään tällaista sisältöä tai julkista tietoa. Jokainen käyttäjä, joka lähettää, lataa, jakaa tai muutoin asettaa saataville tällaista sisältöä tai julkisia tietoja, on yksin vastuussa sisällöstä tai julkisista tiedoista, mukaan lukien kaikki kolmannen osapuolen tiedot ja vaaditut suostumukset. Yritys ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat edellä olevan noudattamatta jättämisestä, ja sitoudut korvaamaan ja pitämään Yhtiön vastuuttomana kaikista edellä mainituista aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. YMMÄRÄT JA MYÖNTÄT, ETTÄ YRITYS EI OLE SISÄLLÖN SÄILYTYSPALVELUA. YRITYS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KADOTUSTA TAI POISTETTUSTA SISÄLLÖSTÄ TAI JULKAISISTA TIEDoista. SINUN TULISI OLLA TIEDOSSA, ETTÄ MUUT KÄYTTÄJÄT VOIVAT OLLA LUKEA, KERÄÄMÄT JA KÄYTTÄMÄT KAIKKI SISÄLTÖ, joka on lähetetty, ladattu, jaettu tai muulla tavoin asetettu saataville, JA SITÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ PYYTTÄMÄTÖN SISÄLTÖN LÄHETTÄMISEEN.

6. Linkit

Verkkosivusto tai Palvelut voivat sisältää linkkejä tai muuta sisältöä, joka liittyy verkkosivustoihin, mainostajiin, julkaisijoihin tai kolmansien osapuolten tarjoamiin tuotteisiin. Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa, eikä se esitä samoja tai minkään sellaisen kolmannen osapuolen toimittamia tai välitettyjä tietoja tai muuten toimittamia tietoja. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄLLAISTEN LINKKEJEN TAI MUUDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI, ETTÄ TÄLLAINEN LINKKE TAI MUU SISÄLTÖ SÄÄNTELYVÄT TÄLLAISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄYTTÖEHDOT JA YHTEISÖJEN YKSITYISYYDENSUOJAUSVAIHTOEHTOJEN TAI YHTEISÖJEN EHDOT. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄYTÄNNÖT TAI MUUT KÄYTÄNNÖT. SINUN tulee lukea huolellisesti sovellettavat ehdot ja käytännöt, jotka koskevat mitä tahansa TÄLLAISTA kolmatta osapuolta. YRITYS EI OLE VASTUUSSA TAI VASTUULLISUUS MIllään MILLOIN TÄLLAISESTA KOLMANSISTA OSAPUOLISTA TAI MISSÄÄN NIISTÄ AIHEUTTUVISTA MENETÖISTÄ TAI VAHINGOISTA, JA YHTIÖ ILMOITTAA YHTIÖN NIMENOMAISESTI VASTUUVAPAUSTA JA SINÄ NIMENOMAISESTI. KAIKKI SELLAISISTA KOLMANSISTA OSAPUOLISTA JA/TAI MITEN NIIHIN LIITTYVÄT RIISTAT, VAATIMUKSET, KANTEET, VAHINGOT, MENETYKSET, VAHINGOT JA/TAI VAHINGOT, MUKAANLUVAT RAJOITUKSET SAATAVUUTEEN, KÄYTTÖEHTOIHIN, MUOTOEHTOIHIN LIITTYVÄT MAINONTA, MAKSUT, TUOTTEET JA/TAI PALVELUT.

7. Kielletyt käytöt

Verkkosivustoa ja Palveluita ei saa käyttää minkään kaupallisen toiminnan yhteydessä (ellei Yritys toisin salli yhdistääkseen Käyttäjiä kolmansiin osapuoliin) ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa. Kukaan henkilö tai organisaatio ei saa käyttää verkkosivustoa ja palveluita rekrytoidakseen toiselle verkkosivustolle, pyytääkseen, mainostaakseen tai ottaakseen missään muodossa käyttäjiä työhön, sopimukseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen yritykseen, joka ei ole sidoksissa Yhtiöön, ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Yhtiöltä. Sitoudut olemaan käyttämättä Palveluita ja Verkkosivustoa yhteyden ottamiseen, mainostamiseen, pyytämiseen tai myymiseen toiselle käyttäjälle ilman heidän nimenomaista suostumustaan, ellei näissä ehdoissa toisin sallita.

8. Tuki

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Yhtiöön koskien Verkkosivuston ja Palveluiden tukea lähettämällä sähköpostia

9. Vastuuvapauslausekkeita

Yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sen tekniikka pitää Verkkosivuston ja Palvelut turvassa. Mikään tekniikka ei kuitenkaan ole 100 % varma. Siksi, vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta. Lukuun ottamatta tässä nimenomaisesti mainittuja tapauksia, käytät verkkosivustoa ja palveluita oman harkintansa mukaan ja omalla riskilläsi. Verkkosivusto ja Palvelut tarjotaan "SELLAISENAAN" ja "SAATAVILLA" ilman minkäänlaisia ​​takuita. Yritys kiistää nimenomaisesti kaikki oletetut tai lakisääteiset takuut, jotka liittyvät verkkosivustoon ja palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta omistusoikeus, myyntikelpoisuus, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuus, omistusoikeuksien loukkaamattomuus, kaupankäynti tai suoritus. Yhtiö ei anna neuvoja minkään kaupan, liiketoimen tai toimeksiannon riskistä tai sopivuudesta. Yritys ei ota vastuuta mistään suorittamistasi liiketoimista tai toimeksiannoista, ja hyväksyt olevasi yksin vastuussa liiketoimien ja toimeksiantojen arvioinnista. Et saa pitää Yhtiötä, sen virkamiehiä, työntekijöitä tai tytäryhtiöitä vastuullisina mistään tekemistäsi liiketoimista tai toimeksiantovalinnoistasi. Yritykseltä tai sen toimihenkilöiltä, ​​työntekijöiltä tai tytäryhtiöiltä saamasi suulliset tai kirjalliset neuvot tai tiedot eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa. Jos päätät luottaa tällaisiin tietoihin, teet sen vain omalla vastuullasi. Jotkut osavaltiot tai lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista. Näin ollen jotkin yllä olevista poikkeuksista eivät välttämättä koske sinua.

10. Vastuunrajoitus

Yritys ei takaa Kolmansien osapuolten, Tuotteiden tai minkään muun toimitetun, kulutetun tai muuten saataville asetettavan tiedon arvoa, laatua, yhteensopivuutta tai muita ominaisuuksia (jäljempänä tässä osiossa: "Ominaisuudet"). Ominaisuus on yksinomaan sitä soveltuvin osin käyttävän tai Palveluita tai Verkkosivustoa käyttävän kolmannen osapuolen tai käyttäjän vastuulla. Yritys ei sitoudu valvomaan tällaista noudattamista ja voi toimia, jos noudattamatta jättäminen havaitaan, kuten sen yksinomaisen harkintansa mukaisesti päättää näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Ymmärrät ja hyväksyt, että saatat joutua alttiiksi sisällölle tai muille tiedoille, jotka ovat epätarkkoja, sopimattomia, lapsille sopimattomia tai muuten sinulle sopimattomia.

Yritys ei ole vastuussa minkään puhelinverkon tai -linjojen, tietokoneiden online-järjestelmien, palvelimien tai palveluntarjoajien, tietokonelaitteiden, ohjelmistojen ongelmista tai teknisistä toimintahäiriöistä, sähköpostin virheistä, jotka johtuvat teknisistä ongelmista tai liikenneruuhkasta Internetissä tai missä tahansa Verkkosivusto tai Palvelut tai niiden yhdistelmä, mukaan lukien vahingot Käyttäjille tai kenen tahansa henkilön tietokoneelle, matkapuhelimelle tai muulle laitteelle, jotka liittyvät tai johtuvat osallistumisesta tai materiaalien lataamisesta verkkosivuston tai palvelujen yhteydessä. Yritys ei ole missään olosuhteissa vastuussa kolmansien osapuolten toiminnasta, mukaan lukien käyttäjät, online- tai offline-tilassa, ja ulkoisten sivustojen ylläpitäjät.

Yritys tai kukaan sen virkailijoista, johtajista, työntekijöistä tai edustajista ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rankaisevista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston tai palvelujen käytöstä tai liittyvät siihen. , ovatko vahingot ennakoitavissa ja onko Yhtiölle ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä olevaa vastuunrajoitusta sovelletaan sovellettavan lainkäyttöalueen lain sallimassa laajuudessa.

11. Korvaus

Sinä puolustat, hyvität ja pidät Yritystä vaarattomana kaikilta kanteilta, oikeudenkäynneiltä, ​​väitteiltä, ​​vahingonkorvauksilta, kustannuksilta, vastuilta tai kuluilta (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja kohtuulliset asianajajien palkkiot), joita Yhtiö voi kärsiä tai syntyä liittyen minkään kolmannen osapuolen todelliset vaatimukset, vaatimukset, toimet tai muut menettelyt, jotka johtuvat näiden Ehtojen rikkomisesta tai siitä, että käytät verkkosivustoa tai palveluita sovellettavan lain vastaisesti.

12. Sekalainen

Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä ja ottamatta huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta. Käyttäytymisesi voi olla myös muiden paikallisten, osavaltioiden ja kansallisten lakien alaista. Kaikki näiden Ehtojen tai Verkkosivustoa tai Palvelua koskevat riidat ratkaistaan ​​lopullisesti Englannin toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Et voi nostaa ryhmäkannevaatimuksia Yritystä vastaan, ja käyttämällä verkkosivustoa tai palveluita suostut luopumaan oikeuksistasi nostaa tällaisia ​​ryhmäkanteita.

Kaikki kanneperusteet Yhtiötä vastaan ​​on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa kanteen syntymispäivästä. Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys korvataan täytäntöönpanokelpoisella määräyksellä, joka vastaa parhaiten alkuperäisen ehdon vaikutusta, ja näiden ehtojen loput ehdot pysyvät täysimääräisinä. Mikään näissä ehdoissa ei luo edustus-, työ-, yhteisyritys- tai kumppanuussuhdetta sinun ja Yrityksen välille tai anna sinun toimia Yhtiön puolesta. Ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti mainita, nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen yhtiön ja sinun välillä, joka koskee näiden ehtojen aihetta.

Yhtiö voi toimittaa kaikki ilmoitukset, jotka meidän on toimitettava sinulle joko lain tai näiden ehtojen mukaisesti, mihin tahansa yhteystietoihisi, jotka olet antanut tilitiedoissasi tai muulla tavalla, joko suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien sähköpostitse. Suostut nimenomaisesti vastaanottamaan tällaisia ​​viestejä ja ilmoituksia tällä tavalla.

Et voi luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksia ilman kirjallista lupaamme. Mitään näiden ehtojen sisältämää ei tule tulkita rajoittavan Yhtiön käytettävissä olevia toimia tai oikeussuojakeinoja kielletyn toiminnan tai toiminnan suhteen. Näiden Ehtojen minkään ehdon täytäntöönpanon laiminlyönti ei tarkoita suostumusta tai luopumista, ja Yritys varaa oikeuden soveltaa tällaista ehtoa oman harkintansa mukaan. Mitään tämän rikkomisesta tai laiminlyönnistä luopumista ei pidetä aiemmasta tai myöhemmästä rikkomuksesta tai laiminlyönnistä luopumisena.