Uvjeti

Pružatelj ("Tvrtka", "nas", "naš" ili "mi") posredno pruža putem svog određenog softvera i web stranice ("Web stranica") određene marketinške, reklamne, promotivne i povezane usluge ("Usluga"; Usluga korisnici će se nazivati ​​"Korisnici", "vi" ili "vaš"). Ovi Uvjeti korištenja („Uvjeti“) reguliraju korisnički pristup i korištenje web stranice i usluga. Korisnici se moraju složiti s ovim Uvjetima prije korištenja web stranice.

Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete. Ovi Uvjeti reguliraju vaš pristup i korištenje web stranice i usluga. Pristupom, registracijom za korištenje, preuzimanjem, dijeljenjem ili drugim korištenjem web-mjesta ili korištenjem softverskih skripti koje smo osigurali kako bi web-mjesto bilo dostupno ili upotrebljivo, potvrđujete svoj pristanak na ove Uvjete i našu Politiku privatnosti, a koja mogu biti mijenjati ili na drugi način mijenjati s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju. Vaše daljnje korištenje web stranice smatrat će se prihvaćanjem svih takvih izmijenjenih ili ažuriranih uvjeta. Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih Uvjeta, nemojte kliknuti "PRIHVAĆAM" i nemojte koristiti web stranicu.

1. Korištenje web stranice i usluga

U skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama, možete pristupiti i koristiti web stranicu u svrhu korištenja usluga na neisključivoj osnovi. Prihvaćate da Društvo može, prema vlastitom nahođenju iu bilo kojem trenutku, modificirati, ažurirati ili na drugi način promijeniti web-mjesto ili usluge, uključujući prekid pružanja bilo kojeg dijela ili cijelog web-mjesta i/ili usluga ili izmijeniti ili izbrisati bilo koji sadržaj dostupan putem Web stranica ili Usluge, bez prethodne najave.

Korištenje web stranice i usluga nevažeće je tamo gdje je zabranjeno. Korištenjem web stranice i usluga izjavljujete i jamčite da su: (a) sve informacije koje dostavite (ako je primjenjivo) istinite i točne; (b) održavat ćete točnost takvih informacija; (c) ste najmanje punoljetni u svojoj jurisdikciji; i (d) vaša upotreba web-mjesta ili usluga ne krši niti promiče kršenje bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa ili bilo koje zakonske ili ugovorne obveze koju imate prema trećoj strani i vi ste i uvijek ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona , pravila i propisi u vezi s vašim korištenjem usluga i web-mjesta, bilo koje usluge dogovorene putem usluga i web-mjesta, uključujući bez ograničenja takve usluge povezane na bilo koji način s proizvodima ili trećim stranama, kako su ti uvjeti definirani ovdje.

Pododjeljci (a)-(d) zajedno se nazivaju “Korisničke obveze i jamstva”.

Korištenjem Usluga ili web-mjesta razumijete i slažete se da Tvrtka može prema vlastitom nahođenju, ali nije obvezna, provjeriti ispunjava li bilo koji korisnik neke ili sve obveze i jamstva korisnika te se nadalje slažete da tvrtka ne odgovoran za osiguravanje ispunjavanja korisničkih obveza i jamstava ili za bilo kakav propust da se obustavi, prekine ili spriječi korištenje usluga ili web stranice od strane korisnika koji ne ispunjavaju korisničke obveze i jamstva. Razumijete da ste isključivo vi odgovorni za donošenje vlastitih procjena, odluka i procjena o tome hoćete li surađivati ​​s bilo kojom Trećom stranom ili na bilo koji drugi način komunicirati s bilo kojom Trećom stranom. Ako postanete svjesni bilo kakvog kršenja korisničkih obveza i jamstava, potičemo vas da to prijavite Društvu.

Tvrtka pridržava pravo da vam ne pruži bilo kakve usluge sa ili bez obavijesti prema vlastitom nahođenju, bilo da postane svjesna bilo kakvog kršenja korisničkih obveza i jamstava (bilo putem izvješća koja su joj podnijeli drugi korisnici ili na bilo koji drugi način) od strane vama ili bilo kojem drugom korisniku ili iz bilo kojeg drugog razloga. Bez odstupanja od gore navedenog, Tvrtka se izričito odriče, a vi je izričito oslobađate od bilo kakve odgovornosti za bilo kakve kontroverze, potraživanja, tužbe, ozljede, gubitke, štetu i/ili štete koje proizlaze iz i/ili na bilo koji način povezane na: (i) svaku netočnost, nepravovremenost ili nepotpunost izjava Korisnika ili Treće strane; i (ii) pogrešne izjave i/ili lažne izjave, bilo u vezi ili od strane bilo koje Treće strane ili drugih korisnika, proizvoda ili na drugi način. Korištenjem web-mjesta i usluga razumijete i slažete se da usluge samo nude platformu namijenjenu pomaganju korisnicima da dopru do, kupe i/ili koriste različite proizvode i usluge koje pružaju dobavljači trećih strana i/ili pružatelji usluga, putem oglasa ili promocija od strane nas (odnosno, "Proizvodi" i "Treće strane").

Razumijete i suglasni ste da Tvrtka: (a) ne zapošljava, ne preporučuje niti podupire bilo koju treću stranu ili proizvode, kao što je relevantno, ili bilo koju s njima povezanu stranu, te nema kontrolu nad radnjama ili propustima bilo koje treće strane, njihovim poslovanjem, njihove proizvode ili usluge; (b) ne daje nikakva zastupanja niti jamstva o trećim stranama i proizvodima, uključujući njihovu kvalitetu, cijene, kompatibilnost, dostupnost ili bilo koje druge značajke, ili o vašim interakcijama ili poslovima s bilo kojim trećim stranama; (c) ne daje nikakva zastupanja niti jamstva o pravima vlasništva ili drugim pravima ili značajkama ili regulatornim aspektima koji se odnose na proizvode, uključujući sva potrebna ovlaštenja, dozvole ili licence za učitavanje, dijeljenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, te za korištenje, prodaju i kupnja takvih proizvoda; i (d) nije odgovoran za učinak ili ponašanje bilo kojeg Korisnika ili drugih trećih strana na bilo koji način koji koriste ili su koristili Usluge i/ili na ili izvan web stranice. Tvrtka nije obvezna pregledavati ili na drugi način provjeravati bilo koje informacije u vezi s trećim stranama i/ili korisnicima, proizvodima ili bilo kojom drugom značajkom povezanom s web-stranicom ili uslugama i stoga biste trebali biti oprezni i obaviti vlastita ispitivanja i provjere prije nego što se uključite u bilo tko putem Usluga ili Web stranice ili na drugi način komunicira s bilo kime.

Tvrtka se izričito odriče, a vi je izričito oslobađate od bilo kakve odgovornosti za bilo kakve kontroverze, zahtjeve, tužbe, ozljede, gubitke, štetu i/ili štetu koja proizlazi iz i/ili je na bilo koji način povezana s proizvodima trećih strana , Usluge i Web-mjesto ili vaše interakcije ili poslovanje s bilo kojim Trećim stranama, uključujući bez ograničenja bilo koje radnje i/ili propuste Trećih strana na bilo koji način korištenjem ili povezivanjem s Uslugama ili Web-mjestom na bilo koji način. Korištenjem Usluga ili Web-mjesta prihvaćate da ste isključivo odgovorni za takvo korištenje i veze, interakcije, kupnje ili bilo koje druge radnje koje napravite te da je svako korištenje Usluga ili Web-mjesta isključivo na Vaš rizik. Radi izbjegavanja svake sumnje, Tvrtka vam ne prodaje, licencira niti vam na neki drugi način stavlja na raspolaganje proizvode ili usluge (osim usluga) i neće snositi nikakvu odgovornost za bilo koje proizvode ili usluge koje ste kupili od bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja, s obzirom na bilo kakvu podršku i održavanje, zadane postavke, pogreške, kvarove, štete ili troškove bilo koje vrste.

2. ograničenja

Bez odstupanja od odredaba Odjeljka 1 istog, nećete i nećete dopustiti nijednoj trećoj strani da: (a) izvrši obrnuti inženjering ili pokuša pronaći temeljni kod web stranice ili usluga; (b) koristiti web stranicu ili usluge kršeći bilo koji primjenjivi zakon ili propis, uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje, objavljivanje, dijeljenje ili na drugi način prijenos bilo kakvog nezakonitog ili uvredljivog materijala; (c) kopirati, mijenjati ili stvarati izvedena djela web stranice, usluga ili sadržaja bilo koje web stranice ili usluga; (d) pokušati onemogućiti ili zaobići bilo koji mehanizam sigurnosti ili kontrole pristupa web stranici ili uslugama; (e) dizajnirati ili pomoći u dizajniranju varalica, eksploatacija, softvera za automatizaciju, robota, hakova, modova ili bilo kojeg drugog neovlaštenog softvera treće strane za izmjenu ili ometanje web stranice ili usluga; (f) koristiti web stranicu ili usluge ili surađivati ​​s drugim korisnicima u bilo koju svrhu koja je u suprotnosti s bilo kojim primjenjivim zakonom ili propisom; (g) pokušaj neovlaštenog pristupa web stranici ili uslugama, drugim korisničkim računima, kako je definirano u nastavku, ili drugim uređajima, računalnim sustavima, telefonskim sustavima ili mrežama povezanim s web stranicama ili uslugama; i (h) sakupljati ili na drugi način prikupljati podatke o Korisnicima bez njihovog pristanka.

Ako objavite, objavite, podijelite ili na drugi način prenesete bilo koji sadržaj putem web-mjesta i/ili korištenjem usluga, izjavljujete i jamčite da takav sadržaj pruža točnu i cjelovitu sliku svih proizvoda ili usluga opisanih u njemu, da je u skladu s ovim Uvjetima i ne: (a) krši intelektualno vlasništvo, moralna ili publicistička prava bilo koje treće strane; (b) sadržavati bilo kakav klevetnički, klevetnički, opscen, seksualno sugestivan ili na drugi način uvredljiv sadržaj (uključujući materijal koji promiče ili veliča mržnju, nasilje ili netrpeljivost); (c) sadržavati bilo kakve crve, viruse ili drugi zlonamjerni softver; (d) kršiti bilo koji primjenjivi zakon ili propis, uključujući bilo koji zakon ili propis koji se odnosi na oglašavanje ili marketing; i (e) poduzeti bilo kakvu radnju koja nameće nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje našoj infrastrukturi.

Objavljivanjem, učitavanjem, objavljivanjem, dijeljenjem ili drugim prijenosom bilo kojeg sadržaja korištenjem web-mjesta ili usluga, ovime neopozivo dajete Društvu i svim njegovim podružnicama i/ili podlicencama svjetsku, neisključivu, trajnu, besplatnu licencu za objavljivanje, dijeliti, prikazivati ​​i na drugi način prenositi takav sadržaj u bilo kojem razumnom obliku prema isključivom nahođenju Društva. Tvrtka pridržava pravo ukloniti, obustaviti pristup ili trajno izbrisati bilo koji sadržaj prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave, uključujući bez ograničenja bilo koji sadržaj koji krši gore navedena jamstva ili poslovne interese Tvrtke, a vi nemate pravo ili potraživanje u vezi s takvim odlukama i radnjama.

Tvrtka nije, i neće biti, odgovorna za bilo koji sadržaj koji su korisnici pružili, objavili, učitali, podijelili ili na drugi način učinili dostupnim od strane korisnika, bilo koje proizvode ili usluge povezane s takvim sadržajem koji su korisnici pružili, objavili, učitali, podijelili ili na drugi način učinili dostupnim. Svaki korisnik koji koristi web stranicu ili usluge ovime izjavljuje da preuzima punu odgovornost u vezi s tim, a Društvo neće snositi nikakvu odgovornost u pogledu gore navedenog.

3. Promotivni materijali i bilteni

Osim odredaba Odjeljka 3 gore, Korisnik daje svoj izričiti pristanak Društvu da Korisniku pruži promotivne materijale i biltene („Promotivni materijali i bilteni“) na bilo koji dostupan način, uključujući putem e-pošte, tekstualnih i SMS poruka , faksom, poštom, uslugama automatskog biranja ili bilo kojim drugim načinom, sve u skladu s diskrecijskim pravom Društva, kao što će biti s vremena na vrijeme, i za primanje takvih promotivnih materijala i biltena.

Korisnik nadalje potvrđuje da promotivni materijali i bilteni mogu sadržavati oglase trećih strana te izričito pristaje na primanje takvih oglasa kao dijela promotivnih materijala i biltena. Korisnik može kontaktirati tvrtku u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva putem e-pošte obavještavajući tvrtku o svom odbijanju daljnjeg primanja promotivnih materijala i biltena.

4. Intelektualno vlasništvo

Tvrtka je vlasnik svih svjetskih prava, naslova i interesa u: (a) web stranici i uslugama, poboljšanjima, izvedenicama, ispravcima grešaka ili poboljšanjima web stranice i usluga; i (b) trgovačka imena, zaštitni znakovi i logotipi Društva, te će u svakom trenutku ostati isključivo u vlasništvu Društva. Sve reference u ovim Uvjetima ili bilo kojoj drugoj komunikaciji o prodaji, preprodaji ili kupnji prethodno navedenog značit će samo pravo na korištenje web stranice i usluga u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici snose isključivu odgovornost za bilo koji i sav sadržaj, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva na njega, koji korisnici pružaju, dijele ili na drugi način stavljaju na raspolaganje korištenjem web-mjesta i/ili usluga, a Tvrtka ne daje nikakve izjave u vezi s takvim sadržajem. Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke ili štete nastale takvim sadržajem, a Korisnici su suglasni nadoknaditi i smatrati tvrtku neodgovornom za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz gore navedenog.

5. Privatnost

Obvezujete se da nećete spremati, prikupljati ili na bilo koji drugi način držati u svom posjedu i koristiti bilo koji sadržaj koji pružaju Usluge i Web stranica bez prethodnog pisanog pristanka Društva. Nadalje potvrđujete da Tvrtka pridržava pravo, prema vlastitom nahođenju, spremiti, prikupljati ili na drugi način držati u svom posjedu i koristiti bilo koji sadržaj i javne informacije, uključujući informacije koje mogu osobno identificirati vas ili bilo kojeg drugog korisnika ili treću stranu ili opisati vaše osobni interesi. Tvrtka pridržava pravo na bilo koju i svu dopuštenu upotrebu prema bilo kojem primjenjivom zakonu takvog sadržaja i javnih informacija kako je navedeno u Politici privatnosti tvrtke. Bez odstupanja od odredaba Odjeljka 1 gore, Društvo ne pregledava, testira, potvrđuje, odobrava ili na drugi način provjerava takav sadržaj ili javne informacije. Svaki Korisnik koji objavljuje, učitava, dijeli ili na drugi način čini dostupnim takav sadržaj ili javne informacije snosi isključivu odgovornost za sadržaj ili javne informacije, uključujući sve informacije trećih strana i potrebne privole. Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu nepridržavanjem gore navedenog, a vi se slažete da ćete kompenzirati i osloboditi Kompaniju od odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz gore navedenog. BEZ OBZIRA NA GORE NAVEDENO, VI RAZUMIJETE I PRIZNAJETE DA TVRTKA NIJE USLUGA ZA POHRANU SADRŽAJA. TVRTKA NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV IZGUBLJENI ILI BRISANI SADRŽAJ ILI JAVNE INFORMACIJE. TREBATE BITI SVJESNI DA DRUGI KORISNICI MOGU PROČITATI, PRIKUPITI I KORISTITI SVAKI SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN, UČITAN, PODIJELJEN ili na drugi način učinjen dostupnim, TE SE MOŽE KORISTITI ZA SLANJE NEŽELJENOG SADRŽAJA.

6. Linkovi

Web-mjesto ili usluge mogu sadržavati poveznice ili druge sadržaje povezane s web-mjestima, oglašivačima, izdavačima ili proizvodima koje nude treće strane. Tvrtka nema kontrolu i ne predstavlja nikakvu izjavu u vezi s istim ili bilo kojim informacijama koje su dostavljene ili prenesene putem istog ili koje je na drugi način pružila bilo koja takva treća strana. RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA JE KORIŠTENJE TAKVIH VEZA ILI DRUGIH SADRŽAJA NA VLASTITU ODGOVORNOST, DA SU TAKVE VEZE ILI DRUGI SADRŽAJI UREĐENI UVJETIMA KORIŠTENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI TIH TREĆIH STRANA, TE DA TVRTKA NIJE ODGOVORNA ZA PRIVATNOST ILI POSLOVANJE PRAKSE ILI DRUGE POLITIKE TAKVIH TREĆIH STRANA. VI biste trebali pažljivo pregledati primjenjive uvjete i pravila koja se odnose na bilo koju TAKVU TREĆU stranu. TVRTKA NIJE ODGOVORNA NITI NA BILO KOJI NAČIN ZA TAKVU TREĆU STRANU, ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJA JE NASTALA KAO REZULTAT TOGA, I TVRTKA SE IZRIČITO ODRIČE, A VI JE IZRIČITO OSLOBAĐATE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI SVE KONTROVERZE, ZAHTJEVI, TUŽBE, OZLJEDE, GUBITAK, ŠTETA I/ILI ŠTETA, KOJI PROIZLAZE IZ TAKVIH TREĆIH OSOBA I/ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI S NJIMA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NA DOSTUPNOST, UVJETE KORIŠTENJA, PRIVATNOST, INFORMACIJE, SADRŽAJ, MATERIJALE, OGLAŠAVANJE, NAKNADE, PROIZVODI I/ILI USLUGE.

7. Zabranjena uporaba

Web stranica i usluge ne smiju se koristiti u vezi s bilo kakvim komercijalnim pothvatima (osim ako Društvo drugačije ne dopusti u povezivanju Korisnika s bilo kojom Trećom stranom) bez izričitog pisanog pristanka Društva. Web-mjesto i usluge ne smije koristiti nijedna osoba ili organizacija za zapošljavanje za drugo web-mjesto, traženje, oglašavanje ili kontaktiranje u bilo kojem obliku s korisnicima za zapošljavanje, ugovaranje ili bilo koju drugu svrhu za posao koji nije povezan s tvrtkom bez izričitog pismenog dopuštenja iz Društva. Slažete se da nećete koristiti Usluge i web-mjesto za kontaktiranje, oglašavanje, traženje ili prodaju bilo kojem drugom korisniku bez njegovog izričitog pristanka, osim ako je drugačije dopušteno ovim Uvjetima.

8. Podrška

Korisnici mogu kontaktirati tvrtku u vezi s podrškom za web stranicu i usluge slanjem e-pošte

9. Odricanje od odgovornosti

Tvrtka ulaže razumne napore kako bi osigurala da njezina tehnologija web stranicu i usluge održava sigurnom i zaštićenom. Međutim, nijedna tehnologija nije 100% sigurna. Stoga, iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti njihovu apsolutnu sigurnost. Osim kako je ovdje izričito navedeno, vaše korištenje web stranice i usluga je prema vlastitom nahođenju i riziku. Web-mjesto i usluge pružaju se na temelju "KAKVE JESU" i "KAKVE SU DOSTUPNE" bez jamstava bilo koje vrste. Tvrtka se izričito odriče svih implicitnih ili zakonskih jamstava bilo koje vrste koja se odnose na web stranicu i usluge, uključujući bez ograničenja jamstva vlasništva, mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, nekršenja vlasničkih prava, tijek poslovanja ili tijek izvedbe. Društvo ne daje nikakve savjete u vezi s rizikom ili prikladnošću bilo koje trgovine, transakcije ili angažmana. Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju transakciju ili angažman koji ste sklopili i potvrđujete da ste isključivo vi odgovorni za procjenu svojih transakcija i angažmana. Nećete smatrati tvrtku, njene službenike, zaposlenike ili podružnice odgovornima za bilo koju transakciju ili odabir angažmana koji ste napravili. Nijedan savjet ili informacija, usmena ili pismena, koju ste dobili od Društva ili njegovih službenika, zaposlenika ili podružnica, neće stvoriti nikakvo jamstvo koje nije izričito navedeno u ovim Uvjetima. Ako se odlučite osloniti na takve informacije, činite to isključivo na vlastitu odgovornost. Neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih jamstava. Sukladno tome, neka od gore navedenih isključenja možda se ne odnose na vas.

10. Ograničenje odgovornosti

Tvrtka ne jamči vrijednost, kvalitetu, kompatibilnost ili bilo koju drugu značajku Trećih strana, Proizvoda ili bilo koju drugu informaciju koja je pružena, potrošena ili na drugi način dostupna (u daljnjem tekstu u ovom odjeljku: „Značajke“). Bilo koja značajka je pod isključivom odgovornošću odgovarajuće treće strane ili korisnika koji je koristi, prema potrebi, ili koristi usluge ili web-stranicu. Tvrtka se ne obvezuje nadzirati takvu usklađenost i može djelovati ako se otkrije nesukladnost prema vlastitom nahođenju, kao što je opisano u ovim Uvjetima. Razumijete i slažete se da biste mogli biti izloženi sadržaju ili drugim informacijama koje su netočne, nepoželjne, neprikladne za djecu ili na drugi način neprikladne za vas.

Tvrtka nije odgovorna za bilo kakve probleme ili tehnički kvar bilo koje telefonske mreže ili linije, računalnih online sustava, poslužitelja ili pružatelja usluga, računalne opreme, softvera, kvara bilo koje e-pošte zbog tehničkih problema ili zagušenja prometa na Internetu ili na bilo kojem od Web-mjesto ili Usluge ili njihova kombinacija, uključujući bilo kakvu ozljedu ili štetu nanesenu Korisnicima ili bilo čijem računalu, mobilnom telefonu ili bilo kojem drugom uređaju povezanom sa ili proizašlim iz sudjelovanja ili preuzimanja materijala u vezi s Web-stranicom ili Uslugama. Tvrtka ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna za ponašanje trećih strana, uključujući bilo koje korisnike, online ili offline, i operatere vanjskih stranica.

Ni u kojem slučaju Tvrtka ili bilo koji od njezinih službenika, direktora, zaposlenika ili agenata neće biti odgovorni prema vama za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz ili je u vezi s vašim korištenjem web stranice ili usluga. , bez obzira na to jesu li štete predvidljive i je li Društvo obaviješteno o mogućnosti takvih šteta ili ne. Gore navedeno ograničenje odgovornosti primjenjivat će se u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom u primjenjivoj jurisdikciji.

11. Obeštećenje

Branit ćete, obeštetiti i osloboditi tvrtku od i protiv svih tužbi, postupaka, tvrdnji, šteta, troškova, obveza ili izdataka (uključujući sudske troškove i razumne troškove odvjetnika) koje bi tvrtka mogla pretrpjeti ili imati u vezi s bilo koji stvarni zahtjev, zahtjev, radnja ili drugi postupak bilo koje treće strane koji proizlazi iz ili se odnosi na bilo kakvo vaše kršenje ovih Uvjeta ili bilo kakvu vašu upotrebu web stranice ili usluga koja nije u skladu s primjenjivim zakonom.

12. Razni

Ovi Uvjeti bit će regulirani zakonima Engleske, isključujući njezina pravila izbora prava, i bez obzira na Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe. Vaše ponašanje također može podlijegati drugim lokalnim, državnim i nacionalnim zakonima. Svaki spor koji proizlazi iz ovih Uvjeta ili u vezi s web-stranicom ili uslugom bit će konačno riješen od strane nadležnih sudova u Engleskoj. Ne smijete podnijeti nikakve grupne tužbe protiv Društva, a korištenjem web-mjesta ili usluga pristajete na odricanje prava na podnošenje bilo kakvih takvih grupnih tužbi.

Svaki razlog za tužbu protiv Društva mora se podnijeti u roku od jedne (1) godine od datuma kada je takav razlog nastao. U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom, takva odredba bit će zamijenjena provedivom odredbom koja najbliže postiže učinak izvorne odredbe, a preostali uvjeti ovih Uvjeta ostat će na snazi ​​i učinku. Ništa u ovim Uvjetima ne stvara nikakav zastupnički, radni, zajednički pothvat ili partnerski odnos između vas i Društva niti vam omogućuje da djelujete u ime Društva. Osim ako je izričito navedeno u ovim Uvjetima, ovi Uvjeti čine cjelokupni ugovor između Društva i vas koji se odnosi na predmet ovog Ugovora.

Sve obavijesti koje bismo vam možda morali dostaviti, bilo prema zakonu ili prema ovim Uvjetima, Društvo može dostaviti bilo kojim podacima za kontakt koje ste naveli u podacima o svom računu ili drugim, bilo izravno ili neizravno, uključujući putem e-pošte. Izričito pristajete na primanje takve komunikacije i obavijesti na takav način.

Ne možete dodijeliti nikakva prava prema ovome bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Ništa sadržano u ovim Uvjetima neće se tumačiti kao ograničenje radnji ili pravnih lijekova dostupnih Društvu u vezi s bilo kojom zabranjenom aktivnošću ili ponašanjem. Neprovođenje bilo koje odredbe ovih Uvjeta ne predstavlja suglasnost ili odricanje, a Tvrtka zadržava pravo na provedbu takve odredbe prema vlastitom nahođenju. Nikakvo odricanje od bilo kojeg kršenja ili propusta prema ovom Ugovoru neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg prethodnog ili sljedećeg kršenja ili propusta.