Szabályzatok

A Szolgáltató (a „Vállalat”, „minket”, „mi” vagy „mi”) a kijelölt szoftverén és webhelyén (a „Webhelyen”) keresztül másodlagosan nyújt bizonyos marketing-, reklám-, promóciós és kapcsolódó szolgáltatásokat (a „Szolgáltatás”; a Szolgáltatás a felhasználókra a „Felhasználók”, „Ön” vagy „Ön” néven hivatkozunk. Jelen Felhasználási Feltételek (a „Feltételek”) szabályozzák a Felhasználók Webhelyhez és Szolgáltatásokhoz való hozzáférését és használatát. A felhasználóknak a Weboldal használata előtt el kell fogadniuk ezeket a feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Ezek a feltételek szabályozzák a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát. A Weboldal eléréséhez, használatához regisztrálásával, letöltésével, megosztásával vagy más módon történő használatával, vagy az általunk biztosított szoftverszkriptek használatával annak érdekében, hogy a Webhely elérhetővé vagy használhatóvá váljon, Ön hozzájárul mind a jelen Feltételekhez, mind az Adatvédelmi szabályzatunkhoz, és saját belátásunk szerint időről időre módosítjuk vagy más módon módosítjuk. A Weboldal további használata az ilyen módosított vagy frissített feltételek elfogadásának minősül. Ha nem fogadja el a jelen Feltételek bármelyikét, kérjük, ne kattintson az „ELFOGADÁS” gombra, és ne használja a Weboldalt.

1. A Webhely és a szolgáltatások használata

Az itt meghatározott feltételeknek megfelelően Ön nem kizárólagos alapon érheti el és használhatja a Weboldalt a Szolgáltatások igénybevétele céljából. Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat saját belátása szerint és bármikor módosíthatja, frissítheti vagy más módon megváltoztathatja a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat, beleértve a Webhely és/vagy Szolgáltatások bármely részének vagy egészének a szolgáltatásának megszüntetését, illetve a webhelyen keresztül elérhető bármely tartalom módosítását vagy törlését. Weboldal vagy Szolgáltatások, előzetes értesítés nélkül.

A Weboldal és a Szolgáltatások használata semmis, ahol azt tiltják. A Webhely és a Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (a) az Ön által benyújtott bármely információ (ha van ilyen) valós és pontos; (b) Ön megőrzi az ilyen információk pontosságát; (c) Ön legalább nagykorú az Ön joghatósága szerint; és (d) a Webhely vagy a Szolgáltatások Ön általi használata nem sérti vagy segíti elő a vonatkozó törvények vagy rendelkezések megsértését, vagy bármely olyan jogi vagy szerződéses kötelezettségét, amely harmadik féllel szemben fennállhat, és Ön köteles és mindenkor betartja az összes vonatkozó törvényt. , a Szolgáltatások és a Webhely Ön általi használatával kapcsolatos szabályok és előírások, a Szolgáltatásokon és a Webhelyen keresztül szervezett szolgáltatások, beleértve korlátozás nélkül a Termékekhez vagy Harmadik felekhez bármilyen módon kapcsolódó szolgáltatásokat, az itt meghatározott feltételek szerint.

Az a)-d) alpontokra együttesen a „Felhasználói kötelezettségvállalások és garanciák”.

A Szolgáltatások vagy a Weboldal használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Vállalat saját belátása szerint, de nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó kötelezettségvállalásainak és garanciáinak bármelyike ​​vagy mindegyike megfelel-e bármely Felhasználó által, és beleegyezik továbbá, hogy a Társaság nem felelős a Felhasználói kötelezettségvállalások és garanciák teljesülésének biztosításáért, vagy a Szolgáltatások vagy a Webhely használatának felfüggesztésének, megszüntetésének vagy megakadályozásának elmulasztásáért azon Felhasználók által, akik nem teljesítik a Felhasználói kötelezettségvállalásokat és garanciákat. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős a saját értékeléseiért, döntéseiért és értékeléseiért arról, hogy kapcsolatba lép-e harmadik felekkel, vagy bármilyen módon kapcsolatba lép-e bármely harmadik féllel. Ha tudomást szerez a Felhasználói kötelezettségvállalások és garanciák megsértéséről, azt javasoljuk, hogy jelentse azt a Vállalat felé.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint ne nyújtson Önnek semmilyen Szolgáltatást értesítéssel vagy anélkül, függetlenül attól, hogy tudomást szerez a Felhasználói kötelezettségvállalások és garanciák megsértéséről (akár más Felhasználók által közölt jelentések alapján, akár más módon) Ön vagy bármely más Felhasználó, vagy bármilyen más okból. A fentiektől való eltérés nélkül a Vállalat kifejezetten elzárkózik, és Ön kifejezetten felmenti a Vállalatot minden felelősség alól az ebből eredő és/vagy bármilyen módon kapcsolódó vitákért, követelésekért, perekért, sérülésekért, veszteségekért, károkért és/vagy károkért. a következőkre: (i) a Felhasználó vagy Harmadik fél nyilatkozatainak pontatlansága, időszerűtlensége vagy hiányossága; és (ii) téves állítások és/vagy téves állítások, akár a harmadik felekkel, akár más felhasználókkal, termékekkel vagy más módon kapcsolatban vagy általuk. A Webhely és a Szolgáltatások használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatások csupán egy olyan platformot kínálnak, amely segíti a felhasználókat abban, hogy a megjelenített hirdetéseken vagy promóciókon keresztül elérjék, megvásárolhassák és/vagy használják a harmadik fél szállítók és/vagy szolgáltatók által biztosított különféle termékeket és szolgáltatásokat. általunk (a „Termékek”, illetve a „Harmadik felek”).

Ön megérti és elfogadja, hogy a Vállalat: (a) nem alkalmaz, nem ajánl vagy támogat semmilyen harmadik felet vagy terméket, vagy azokkal kapcsolatban álló felet, és nincs befolyása egyetlen Harmadik fél cselekedeteire vagy mulasztásaira sem, azok üzletére, termékeiket vagy szolgáltatásaikat; (b) nem vállal felelősséget vagy szavatosságot a harmadik felekkel és a termékekkel kapcsolatban, beleértve azok minőségét, árképzését, kompatibilitását, elérhetőségét vagy bármely más funkcióját, illetve az Ön harmadik felekkel folytatott interakcióit vagy ügyleteit; (c) nem vállal felelősséget vagy garanciát a Termékekkel kapcsolatos tulajdonjogokra vagy egyéb jogokra, jellemzőkre vagy szabályozási szempontokra vonatkozóan, ideértve a feltöltéshez, megosztáshoz vagy egyéb módon történő elérhetővé tételhez szükséges engedélyeket, engedélyeket vagy licenceket, valamint a felhasználást, értékesítést, ill. ilyen Termékek vásárlása; és (d) nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy más harmadik felek teljesítményéért vagy magatartásáért, aki bármilyen módon használja vagy használta a szolgáltatásokat, és/vagy a Weboldalon vagy azon kívül. A Vállalat nem köteles a harmadik felekre és/vagy felhasználókra, a termékekre vagy a Webhellyel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más funkcióra vonatkozó információkat átszűrni vagy más módon ellenőrizni, ezért Önnek óvatosan kell eljárnia, és saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket kell végeznie, mielőtt kapcsolatba lépne bárki a Szolgáltatásokon vagy a Webhelyen keresztül, vagy bárkivel más módon kapcsolatba lép.

A Vállalat kifejezetten elzárkózik, és Ön kifejezetten felmenti a Vállalat mindennemű felelősségét bármilyen vitáért, követelésért, perért, sérülésért, veszteségért, kárért és/vagy károkért, amelyek a harmadik felektől, termékektől származnak és/vagy bármilyen módon kapcsolódnak hozzájuk. , Szolgáltatások és Webhely, illetve az Ön harmadik felekkel folytatott interakciói vagy ügyletei, ideértve korlátozás nélkül a harmadik felek bármely, a Szolgáltatásokat vagy a Webhelyet használó vagy azokhoz kapcsolódó tevékenységét és/vagy mulasztását. A Szolgáltatások vagy a Webhely használatával Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős az ilyen használatért, valamint az Ön által végzett kapcsolatokért, interakciókért, vásárlásokért vagy bármely más tevékenységért, és hogy a Szolgáltatások vagy a Webhely minden használata az Ön felelősségére történik. A kétségek elkerülése végett a Vállalat nem ad el, nem ad licencet vagy más módon nem tesz elérhetővé semmilyen terméket vagy szolgáltatást (a Szolgáltatásokon kívül), és nem vállal felelősséget az Ön által harmadik féltől vásárolt termékekért vagy szolgáltatásokért, beleértve a korlátozás nélkül, bármilyen támogatás és karbantartás, mulasztások, hibák, meghibásodások, károk vagy bármilyen költség tekintetében.

2. korlátozások

Anélkül, hogy eltérne az 1. szakasz rendelkezéseitől, Ön nem engedheti meg harmadik félnek, hogy: (a) visszafejtse vagy megkísérelje megtalálni a Webhely vagy a Szolgáltatások mögöttes kódját; (b) a Webhely vagy a Szolgáltatások bármely vonatkozó törvény vagy szabályozás megsértésével történő használata, beleértve, de nem kizárólagosan, illegális vagy sértő anyagok közzétételét, közzétételét, megosztását vagy más módon történő továbbítását; (c) másolni, módosítani vagy származékos műveket létrehozni a Webhelyről, a Szolgáltatásokról vagy a Webhely vagy Szolgáltatások bármelyikének tartalmáról; (d) megkísérli letiltani vagy megkerülni a Webhely vagy a Szolgáltatások bármely biztonsági vagy hozzáférés-szabályozási mechanizmusát; (e) csalások, kihasználások, automatizálási szoftverek, botok, hackek, módok vagy bármely más jogosulatlan harmadik féltől származó szoftver tervezése vagy segítségnyújtása a Webhely vagy a Szolgáltatások módosítása vagy megzavarása érdekében; (f) használja a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat, vagy kapcsolatba lép más Felhasználókkal olyan célból, amely sérti a vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket; (g) megkísérel illetéktelen hozzáférést szerezni a Webhelyhez vagy a Szolgáltatásokhoz, az alábbiakban meghatározott más Felhasználói fiókokhoz, vagy a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb eszközhöz, számítógépes rendszerhez, telefonrendszerekhez vagy hálózatokhoz; és (h) információkat gyűjtenek be vagy más módon gyűjtenek a Felhasználókról a hozzájárulásuk nélkül.

Ha a Weboldalon és/vagy a Szolgáltatások használatával bármilyen tartalmat közzétesz, közzétesz, megoszt vagy más módon továbbít, kijelented és garantálod, hogy az ilyen tartalom pontos és teljes képet ad az ott leírt termékekről vagy szolgáltatásokról, megfelel a jelen Feltételeknek, és nem: (a) nem sérti harmadik fél szellemi tulajdonjogát, erkölcsi vagy nyilvánossághoz fűződő jogait; (b) nem tartalmazhat rágalmazó, rágalmazó, obszcén, szexuális tartalmú vagy más módon sértő tartalmat (beleértve a gyűlöletet, erőszakot vagy fanatizmust hirdető vagy dicsőítő anyagokat); (c) nem tartalmazhatnak férgeket, vírusokat vagy egyéb rosszindulatú szoftvereket; (d) megsért minden vonatkozó törvényt vagy szabályozást, beleértve a reklámra vagy marketingre vonatkozó törvényeket vagy rendelkezéseket; és (e) megtesz minden olyan intézkedést, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést jelent infrastruktúránkra.

Bármilyen tartalom közzétételével, feltöltésével, közzétételével, megosztásával vagy más módon történő átvitelével a Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával, Ön visszavonhatatlanul megadja a Vállalatnak és bármely kapcsolt vállalkozásának és/vagy allicencének a világméretű, nem kizárólagos, örökös, jogdíjmentes közzétételi engedélyt, megosztani, megjeleníteni és más módon továbbítani az ilyen tartalmat a Társaság kizárólagos belátása szerinti ésszerű formában. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint előzetes értesítés nélkül eltávolítson, felfüggesztjen vagy véglegesen töröljön bármilyen tartalmat, beleértve korlátozás nélkül minden olyan tartalmat, amely sérti a fent meghatározott garanciákat vagy a Vállalat üzleti érdekeit. vagy követelést bármely ilyen döntéssel és intézkedéssel kapcsolatban.

A Vállalat nem vállal felelősséget a Felhasználók által biztosított, közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett tartalomért, a Felhasználók által biztosított, közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett tartalommal kapcsolatos termékekért vagy szolgáltatásokért, és nem is vállal felelősséget. Minden Felhasználó, aki a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat használja, kijelenti, hogy ezekkel kapcsolatban teljes felelősséget vállal, és a Társaság nem vállal felelősséget a fentiekért.

3. Promóciós anyagok és hírlevelek

A fenti 3. pontban foglaltakon túlmenően a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság promóciós anyagokat és hírleveleket (a továbbiakban: „Promóciós anyagok és hírlevelek”) adjon át a Felhasználónak bármilyen elérhető módon, beleértve az e-mailt, szöveges és SMS-t is. , fax, posta, automatizált tárcsázási szolgáltatások vagy bármilyen más módon, mindezt a Vállalat időről időre történő kizárólagos belátása szerint, valamint az ilyen promóciós anyagok és hírlevelek fogadása érdekében.

A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Promóciós Anyagok és Hírlevelek harmadik felek hirdetését is tartalmazhatják, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen hirdetéseket a Promóciós Anyagok és Hírlevelek részeként kapjon. A Felhasználó bármikor kapcsolatba léphet a Társasággal e-mailben küldött kérelmével, amelyben értesíti a Társaságot a Promóciós Anyagok és Hírlevelek további fogadásának megtagadásáról.

4. Szellemi tulajdon

A Vállalat az összes világméretű jog, jogcím és érdekeltség tulajdonosa: (a) a Webhely és a Szolgáltatások, a Webhely és a Szolgáltatások fejlesztései, származékai, hibajavításai vagy fejlesztései; és (b) a Vállalat kereskedelmi nevei, védjegyei és logói, és mindenkor kizárólag a Vállalatnál maradnak. A jelen Feltételekben vagy a fentiek eladására, továbbértékesítésére vagy megvásárlására vonatkozó bármely egyéb hivatkozás kizárólag a Weboldal és a Szolgáltatások jelen Feltételek szerinti használati jogát jelenti. A Felhasználók kizárólagos felelősséget vállalnak a Felhasználók által a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használatával biztosított, megosztott vagy más módon elérhetővé tett tartalomért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen tartalommal kapcsolatban. A Társaság nem vállal felelősséget az ilyen tartalomból eredő veszteségekért vagy károkért, és a Felhasználók vállalják, hogy a fentiekből eredő károkért vagy veszteségekért a Társaságot kártalanítják és mentesítik.

5. Magánélet

Ön vállalja, hogy a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem menti, gyűjti vagy más módon a birtokában tartja és nem használja fel a Szolgáltatások és a Weboldal által biztosított tartalmakat. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elmentse, összegyűjtse vagy más módon a birtokában tartsa és felhasználjon bármilyen tartalmat és nyilvános információt, beleértve az olyan információkat is, amelyek személyesen azonosíthatják Önt vagy bármely más felhasználót vagy harmadik felet, vagy leírhatják személyes érdeklődés. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmat és nyilvános információkat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett bármely módon felhasználja, a Vállalati adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint. A fenti 1. pont rendelkezéseitől való eltérés nélkül a Társaság nem vizsgál át, tesztel, nem erősít meg, hagy jóvá vagy más módon nem ellenőriz semmilyen ilyen tartalmat vagy nyilvános információt. Minden Felhasználó, aki ilyen tartalmat vagy nyilvános információt tesz közzé, feltölt, megoszt vagy más módon elérhetővé tesz, kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalomért vagy nyilvános információért, beleértve a harmadik féltől származó információkat és a szükséges hozzájárulásokat. A Társaság nem vállal felelősséget a fentiek be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért, és Ön vállalja, hogy a fentiekből eredő károkért vagy veszteségekért a Társaságot megtéríti és mentesíti. A FENTIEK ELLENÉRE ÖN MEGÉRTI ÉS ELISMERI, HOGY A VÁLLALAT NEM TARTALOMTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN ELVESZTETT VAGY TÖRLÉS TARTALOM VAGY NYILVÁNOS INFORMÁCIÓÉRT. TUDNI KELL, HOGY BÁRMILYEN közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett Tartalmat MÁS FELHASZNÁLÓK OLVASHATJÁK, GYŰJTHETNEK, FELHASZNÁLHATNAK, ÉS AZT FELHASZNÁLHATNÁK KÉRÉS TARTALOM KÜLDÉSÉRE.

6. Linkek

A Weboldal vagy a Szolgáltatások tartalmazhatnak linkeket vagy egyéb tartalmat, amelyek harmadik felek által kínált webhelyekhez, hirdetőkhöz, kiadókhoz vagy Termékekhez kapcsolódnak. A Vállalat nem rendelkezik ellenőrzéssel, és nem képvisel kijelentést ugyanazon vagy az azon keresztül továbbított, vagy bármely ilyen harmadik fél által más módon továbbított információval kapcsolatban. ÖN MEGÉRTETTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ILYEN LINKEK VAGY EGYÉB TARTALOM HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, HOGY AZ ILYEN LINKEKRE VAGY EGYÉB TARTALOMRA AZ ILYEN HARMADIK FELEK HASZNÁLATI FELTÉTELEI ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ALAPJÁN IRÁNYADÓK. AZ ILYEN HARMADIK FELEK GYAKORLATA VAGY EGYÉB SZABÁLYZATA. ÖN gondosan át kell tekintenie az ILYEN harmadik félre vonatkozó vonatkozó feltételeket és szabályzatokat. A VÁLLALAT SEMMILYEN MÓDON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ILYEN HARMADIK FÉLÉRT, VAGY EZEK EREDMÉNYÉBŐL EREDMÉNYEZŐ VESZTESÉGÉRT VAGY BÁRMILYEN KÁRÉRT, ÉS A VÁLLALAT KIFEJEZETETT ÉS AZ ÖN KIFEJEZETETT FELELŐSSÉGET KIFEJEZETTSÉGÉRT KIFEJEZETT. AZ ILYEN HARMADIK FELEKBŐL EREDMÉNYEZŐ BÁRMILYEN VITÁS, KÖVETELÉS, PEREK, SÉRÜLÉS, VESZTESÉG, KÁR ÉS/VAGY KÁROK, BELEÉRTVE AZ ELÉRHETŐSÉGÉRE, HASZNÁLATI FELTÉTELEIRE, FORMÁZÁSI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓAN. HIRDETÉSEK, DÍJAK, TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK.

7. Tiltott felhasználások

A Weboldal és a Szolgáltatások nem használhatók fel semmilyen kereskedelmi céllal (kivéve, ha a Társaság másként engedélyezi a Felhasználók harmadik féllel való összekapcsolása során) a Vállalat kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalt és a szolgáltatásokat semmilyen személy vagy szervezet nem használhatja fel más webhelyre való toborzásra, Felhasználók felkérésére, hirdetésére vagy bármilyen formában történő kapcsolatfelvételre a Vállalathoz nem kapcsolódó vállalkozáshoz kapcsolódó munkavállalás, szerződéskötés vagy bármilyen más célból kifejezett írásbeli engedély nélkül. a Társaságtól. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Szolgáltatásokat és a Webhelyet más Felhasználók kapcsolatfelvételére, reklámozására, megkeresésére vagy eladására az ő kifejezett beleegyezése nélkül, kivéve, ha a jelen Feltételek másként engedélyezik.

8. Támogatás

A felhasználók e-mailben fordulhatnak a Társasághoz a Weboldal és a Szolgáltatások támogatásával kapcsolatban

9. Disclaimers

A Vállalat minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy technológiája biztonságosan és biztonságosan tartsa a Weboldalt és a Szolgáltatásokat. Azonban egyetlen technológia sem 100%-ban biztonságos. Ezért, bár arra törekszünk, hogy kereskedelmileg elfogadható eszközöket alkalmazzunk személyes adatainak védelmére, nem tudjuk garantálni azok teljes biztonságát. Az itt kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Weboldal és a Szolgáltatások használata az Ön saját belátása szerint és kockázatára történik. A Weboldalt és a szolgáltatásokat „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” alapon biztosítjuk, mindenféle garancia nélkül. A Vállalat kifejezetten elhárít minden, a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos vélelmezett vagy törvényes garanciát, beleértve korlátozás nélkül a tulajdonjogra, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a tulajdonosi jogok megsértésének hiányára, az üzletmenetre vagy a teljesítés menetére vonatkozó garanciákat. A Társaság nem ad tanácsot semmilyen kereskedés, tranzakció vagy megbízás kockázatával vagy alkalmasságával kapcsolatban. A Vállalat nem vállal felelősséget az Ön által végrehajtott tranzakciókért vagy megbízásokért, és Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős ügyletei és megbízásai értékeléséért. Ön nem vonhatja felelősségre a Társaságot, annak tisztségviselőit, alkalmazottait vagy kapcsolt vállalkozásait az Ön által hozott tranzakciókért vagy megbízásokért. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ, amelyet Ön a Vállalattól vagy annak tisztségviselőitől, alkalmazottaitól vagy kapcsolt vállalkozásaitól kapott, nem jelent semmilyen garanciát, amely nem szerepel kifejezetten a jelen Feltételekben. Ha úgy dönt, hogy ilyen információkra hagyatkozik, azt kizárólag a saját kockázatára teszi. Egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike ​​nem vonatkozik Önre.

10. A felelősség korlátozása

A Társaság nem vállal garanciát a Harmadik felek, Termékek vagy bármely más átadott, fogyasztott vagy más módon elérhető információ értékére, minőségére, kompatibilitására vagy bármely más jellemzőjére (a továbbiakban: „Jellemzők”). Bármely Funkció kizárólagos felelőssége az adott Harmadik Fél vagy Felhasználó, aki azt használja, vagy használja a Szolgáltatásokat vagy a Webhelyet. A Társaság nem vállalja az ilyen megfelelés ellenőrzését, és a meg nem felelés észlelése esetén a jelen Feltételekben leírtak szerint saját belátása szerint járhat el. Megérti és elfogadja, hogy pontatlan, kifogásolható, gyermekek számára nem megfelelő vagy más módon nem megfelelő tartalomnak vagy egyéb információnak lehet kitéve.

A Vállalat nem vállal felelősséget a telefonhálózat vagy -vonal, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek problémáiért vagy műszaki hibáiért, az e-mailek meghibásodásáért, amelyek technikai problémákból vagy az interneten vagy bármely hálózaton előforduló forgalmi torlódásból erednek. Weboldal vagy Szolgáltatások vagy ezek kombinációja, beleértve a Felhasználókat vagy bármely személy számítógépét, mobiltelefonját vagy bármely más eszközét ért sérülést vagy kárt, amely a Webhellyel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos részvétellel vagy anyagok letöltésével kapcsolatos vagy abból ered. A Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget harmadik felek magatartásáért, beleértve az online vagy offline felhasználókat, valamint a külső oldalak üzemeltetőit.

A Vállalat vagy annak tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelősek Ön felé semmilyen közvetett, véletlenszerű, különleges, büntető vagy következményi kárért, amely a Webhely vagy a Szolgáltatások Ön általi használatából ered, vagy azzal kapcsolatban. , függetlenül attól, hogy a károk előre láthatóak-e vagy sem, és hogy a Társaságot tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről. A felelősség fenti korlátozása a vonatkozó joghatóság törvénye által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó.

11. Kártalanítás

Ön megvédi, kártalanítja és védi a Vállalatot minden olyan perrel, eljárással, állításokkal, kártérítéssel, költséggel, kötelezettséggel vagy kiadással szemben (beleértve a bírósági költségeket és az ésszerű ügyvédi jogi díjakat), amelyek a Vállalatnak az ügyekkel kapcsolatban elszenvedhetik vagy felmerülhetnek. bármely harmadik fél tényleges követelése, követelése, intézkedése vagy egyéb eljárása, amely a jelen Feltételek Ön általi megsértéséből, illetve a Webhely vagy a Szolgáltatások Ön általi, a vonatkozó jogszabályokkal nem összhangban történő használatából ered, vagy azzal kapcsolatos.

12. Különféle

Ezekre a feltételekre Anglia törvényei az irányadók, kivéve az ország jogválasztási szabályait, és figyelmen kívül hagyva az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezményét. Az Ön magatartására egyéb helyi, állami és nemzeti törvények is vonatkozhatnak. A jelen Feltételek alapján vagy a Webhellyel vagy a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő vitákat Anglia illetékes bíróságai rendezik véglegesen. Ön nem támaszthat csoportos keresetet a Vállalattal szemben, és a Webhely vagy a Szolgáltatások használatával beleegyezik abba, hogy lemond az ilyen csoportos keresetek előterjesztésére vonatkozó jogáról.

A Társasággal szembeni bármely keresetet a kereset felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell megindítani. Abban az esetben, ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezést olyan végrehajtható rendelkezéssel kell felváltani, amely a legjobban eléri az eredeti rendelkezés hatását, és a jelen Feltételek többi rendelkezése továbbra is érvényben marad. A jelen Feltételek egyike sem hoz létre ügynöki, foglalkoztatási, vegyes vállalati vagy partnerségi kapcsolatot Ön és a Vállalat között, és nem teszi lehetővé, hogy a Vállalat nevében eljárjon. A jelen Feltételekben kifejezetten kimondott esetek kivételével ezek a Feltételek alkotják a Társaság és Ön között a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodást.

Bármilyen értesítést, amelyet a törvény vagy a jelen Feltételek értelmében meg kell küldenünk Önnek, a Vállalat közvetlenül vagy közvetve, beleértve az e-mailt is, eljuttathatja a Fiókinformációiban megadott elérhetőségi adatokhoz vagy másokhoz. Ön kifejezetten hozzájárul az ilyen jellegű közlemények és értesítések ilyen módon történő fogadásához.

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhat át semmilyen jogot a jelen szerződésben foglaltakra. A jelen Feltételekben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy korlátozzák a Vállalat bármely tiltott tevékenységgel vagy magatartással kapcsolatos intézkedéseit vagy jogorvoslati lehetőségeit. A jelen Feltételek bármely feltételének érvényesítésének elmulasztása nem jelent hozzájárulást vagy lemondást, és a Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen feltételeket saját belátása szerint érvényesítse. A szerződésszegésről vagy mulasztásról való lemondás nem tekinthető a korábbi vagy későbbi jogsértésről vagy mulasztásról való lemondásnak.