Privatumo politika

Tiekėjas („mes“, „mes“ arba „mūsų“) valdo svetainę jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html („Paslauga“).

Šiame puslapyje informuojama apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojate mūsų Paslaugą ir su jomis susietus pasirinkimus.

Jūsų duomenis naudojame Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią politiką. Jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip, šioje privatumo politikoje vartojami terminai turi tokias pačias reikšmes kaip ir mūsų taisyklėse ir sąlygose, kurias galite rasti adresu jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html

Apibrėžimai

tarnyba

Paslauga yra jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html svetainė, kurią valdo Tiekėjas

Asmeniniai duomenys

Asmens duomenys reiškia duomenis apie gyvenamą asmenį, kurį galima identifikuoti pagal tuos duomenis (arba tuos ir kitą turimą informaciją, kuri gali būti mūsų turima).

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys yra duomenys, surinkti automatiškai arba naudojant Paslaugą, arba iš pačios Paslaugų infrastruktūros (pavyzdžiui, puslapio apsilankymo trukmė).

Cookies

Slapukai yra nedideli duomenys, saugomi jūsų prietaise (kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje).

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris (vienas arba kartu arba kartu su kitais asmenimis) nustato tikslus ir būdą, kuriais bus tvarkoma ar turi būti tvarkoma bet kokia asmens informacija. Šios privatumo politikos tikslais mes esame Jūsų Asmens duomenų duomenų valdytojas.

Duomenų procesoriai (ar paslaugų teikėjai)

Duomenų tvarkytojas (arba paslaugų teikėjas) – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris tvarko duomenis Duomenų valdytojo vardu. Siekdami efektyviau tvarkyti Jūsų duomenis, galime naudotis įvairių Paslaugų teikėjų paslaugomis.

Duomenų subjektas (ar naudotojas)

Duomenų subjektas yra bet koks gyvas asmuo, kuris naudojasi mūsų paslaugomis ir yra asmeninių duomenų objektas.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes surenkame keletą skirtingų tipų informacijos įvairiais tikslais, kad galėtume jums suteikti ir tobulinti mūsų Paslaugą.

Surinktų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Naudodamiesi mūsų Paslauga, galime paprašyti pateikti mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama jūsų kontaktams ar identifikavimui ("Asmens duomenys"). Asmeniškai identifikuojama informacija gali apimti, bet neapsiriboja:

 • El-pašto adresas
 • Vardas ir pavardė
 • Telefono numeris
 • Adresas, valstybė, provincija, pašto indeksas, miestas
 • Slapukai ir naudojimo duomenys

Galime naudoti jūsų Asmens duomenis norėdami susisiekti su jumis naujienlaiškiais, rinkodaros ar reklamine medžiaga ir kita informacija, kuri jus gali sudominti. Galite atsisakyti bet kurio arba visų šių pranešimų iš mūsų, naudodami prenumeratos atsisakymo nuorodą arba instrukcijas, pateiktas bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške, arba susisiekę su mumis.

Naudojimo duomenys

Taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip prieinama ir naudojama paslauga („Naudojimo duomenys“). Šie naudojimo duomenys gali apimti informaciją, pvz., Kompiuterio interneto protokolo adresą (pvz., IP adresą), naršyklės tipą, naršyklės versiją, mūsų lankomus puslapius, apsilankymo laiką ir datą, laiką, praleistą tiems puslapiams, unikalų laiką prietaisų identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Stebėti slapukų duomenis

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti veiklą mūsų tarnyboje ir laikyti tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie gali turėti anoniminį unikalų identifikatorių. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Taip pat naudojamos sekimo technologijos yra švyturiai, žymos ir scenarijai, skirti rinkti ir sekti informaciją bei tobulinti ir analizuoti mūsų paslaugą.

Galite nurodyti savo naršyklę atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas. Tačiau, jei jūs nepriimote slapukų, negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugų dalimis.

Slapukų pavyzdžiai, kuriuos naudoja:

 • Sezono slapukai. Mes naudojame sesijos slapukus, kad galėtume naudotis mūsų paslaugomis.
 • Preferenciniai slapukai. Mes naudojame "Preferences Cookies", kad prisimintumėte savo nuostatas ir įvairius nustatymus.
 • Apsaugos slapukai. Mes naudojame Saugumo slapukus saugumo tikslais.
 • Reklamos slapukai. Reklaminiai slapukai naudojami skelbimams, kurie gali būti svarbūs jums ir jūsų interesams.

Duomenų naudojimas

Tiekėjas naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

 • Teikti ir palaikyti mūsų paslaugą
 • Pranešti apie mūsų Paslaugos pakeitimus
 • Leisti jums dalyvauti interaktyviosiose "Service" funkcijose, kai pasirinksite tai padaryti
 • Teikti klientų aptarnavimą
 • Surinkti analizę arba vertingą informaciją, kad galėtume patobulinti mūsų paslaugą
 • Stebėti mūsų Paslaugos naudojimą
 • Aptikti, užkirsti kelią ir spręsti technines problemas
 • Teikti naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, kurie yra panašūs į tuos, kuriuos jau įsigijote ar ieškojote, nebent nuspręstumėte negauti tokios informacijos

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

Jei esate iš Europos ekonominės erdvės (EEE), Tiekėjas teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šioje privatumo politikoje aprašytą asmens informaciją priklauso nuo mūsų renkamų Asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos renkame.

Tiekėjas gali tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, nes:

 • Turime su jumis sudaryti sutartį
 • Jūs suteikėte mums leidimą tai padaryti
 • Duomenų tvarkymas atitinka teisėtus mūsų interesus ir jo nepaiso jūsų teisės
 • Laikytis įstatymo

Duomenų saugojimas

Tiekėjas saugos Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Mes saugosime ir naudosime jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad atitiktume galiojančius įstatymus), spręstume ginčus ir vykdytume savo teisinius susitarimus bei politiką.

Tiekėjas taip pat išlaikys naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys yra naudojami siekiant sustiprinti mūsų tarnybos saugumą ar pagerinti jų funkcionalumą, arba mes esame teisiškai įpareigoti šiuos duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant asmeninius duomenis, gali būti perkelta į kitus kompiuterius, esančius už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, jei jie gali skirtis nuo duomenų apie jūsų jurisdikciją.

Jei esate už Bulgarijos ribų ir pasirenkate mums teikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, perduodame Bulgarijai ir ten tvarkome.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika, po kurios pateikiama tokia informacija, reiškia, kad sutinkate su šiuo perdavimu.

Tiekėjas imsis visų pagrįstai reikalingų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai ir pagal šią privatumo politiką, o jūsų asmeniniai duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent bus įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant duomenų saugumą ir kita asmeninė informacija.

Duomenų atskleidimas

Verslo sandoris

If Tiekėjas yra susijęs su susijungimu, įsigijimu ar turto pardavimu, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti. Mes pateiksime pranešimą prieš perduodant jūsų asmeninius duomenis ir jiems bus taikoma kitokia privatumo politika.

Teisiniai reikalavimai

Tiekėjas gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdamas, kad tokie veiksmai yra būtini siekiant:

 • Laikytis teisinių įsipareigojimų
 • Apsaugoti ir ginti. \ T Tiekėjas
 • Užkirsti kelią ar ištirti galimus pažeidimus, susijusius su Paslauga
 • Apsaugoti Paslaugos ar visuomenės naudą asmeniniam saugumui
 • Apsaugoti nuo teisinės atsakomybės

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas yra svarbus mums, tačiau nepamirškite, kad nė vienas interneto perdavimo būdas ar elektroninio saugojimo metodas nėra saugus 100%. Nors mes stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis, negalime garantuoti jo visiško saugumo.

Jūsų duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR)

Jei esate Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojas, turite tam tikras teises į duomenų apsaugą. Tiekėjas siekia imtis pagrįstų veiksmų, kad galėtumėte ištaisyti, pakeisti, ištrinti arba apriboti savo Asmens duomenų naudojimą.

Jei norite būti informuoti, kokius asmens duomenis apie jus saugome, ir jei norite, kad jie būtų pašalinti iš mūsų sistemų, susisiekite su mumis.

Tam tikromis aplinkybėmis turite šias duomenų apsaugos teises:

Teisė gauti, atnaujinti ar ištrinti turimą informaciją. Kai tik įmanoma, galite pasiekti, atnaujinti arba prašyti ištrinti asmeninius duomenis tiesiogiai savo paskyros nustatymų skiltyje. Jei negalite pats atlikti šių veiksmų, susisiekite su mumis, kad padėtumėte.
Teisė į ištaisymą. Jūs turite teisę ištaisyti savo informaciją, jei ši informacija yra netiksli ar neišsami.
Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę prieštarauti mūsų asmeninių duomenų tvarkymui.
Apribojimo teisė. Jūs turite teisę prašyti apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą.
Teisė į duomenų perkėlimą. Jūs turite teisę gauti informaciją, kurią mes turime jums, struktūrizuotu, mašininiu būdu nuskaitomu ir dažniausiai naudojamu formatu.
Teisė atsisakyti sutikimo. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą Tiekėjas rėmėsi jūsų sutikimu tvarkyti jūsų asmeninę informaciją.

Atminkite, kad galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę prieš atsakydami į tokius prašymus.

Jūs turite teisę kreiptis į Duomenų apsaugos instituciją apie mūsų asmeninių duomenų rinkimą ir naudojimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo vietos duomenų apsaugos instituciją Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Paslaugų teikėjai

Mes galime įdarbinti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintume mūsų paslaugą („Paslaugų teikėjus“), suteiktume Paslaugą mūsų vardu, teikiame su paslaugomis susijusias paslaugas arba padedame analizuoti, kaip naudojama mūsų paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų asmeninių duomenų tik šioms užduotims atlikti mūsų vardu ir yra įpareigotos neatskleisti ar naudoti kitais tikslais.

Google Analytics

Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad galėtume stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą.

"Google Analytics"
„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir teikia ataskaitas apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų Paslaugos naudojimui stebėti ir stebėti. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuoti ir suasmeninti savo reklamos tinklo skelbimus. Įdiegę Google Analytics atsisakymo naršyklės priedą, galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama Google Analytics. Priedas neleidžia „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalytis informacija apie apsilankymų veiklą su „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo sąlygų tinklalapyje: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

reklaminis

Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad galėtume parodyti jums reklamą, kad galėtume palaikyti ir palaikyti mūsų Paslaugą.

„Google AdSense“ „DoubleClick“ slapukas
„Google“, kaip trečiosios šalies pardavėjas, naudoja slapukus, kad pateiktų skelbimus mūsų Paslaugoje. „Google“ naudojant „DoubleClick“ slapuką leidžia jai ir jos partneriams teikti skelbimus mūsų vartotojams pagal jų apsilankymą mūsų Paslaugoje ar kitose interneto svetainėse. Galite atsisakyti „DoubleClick“ slapuko naudojimo reklamai pagal pomėgius apsilankę „Google“ skelbimų nustatymų tinklalapyje: http://www.google.com/ads/preferences/

Elgesio pakartotinė rinkodara

Tiekėjas naudoja pakartotinės rinkodaros paslaugas norėdamas reklamuotis trečiųjų šalių svetainėse po to, kai apsilankėte mūsų tarnyboje. Mes ir mūsų trečiųjų šalių pardavėjai naudoja slapukus, kad informuotume, optimizuotume ir pateiktume skelbimus, atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų tarnyboje.

"Google AdWords"
„Google AdWords“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Google Inc.“ Galite atsisakyti „Google Analytics“ vaizdo reklamavimui ir tinkinti „Google“ vaizdinės reklamos tinklo skelbimus apsilankę „Google“ skelbimų nustatymų puslapyje: http://www.google.com/settings/ads Google taip pat rekomenduoja savo žiniatinklio naršyklei įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedas suteikia lankytojams galimybę neleisti jų duomenų rinkti ir naudoti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo sąlygų tinklalapyje: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Facebook pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia Facebook Inc. Daugiau apie pomėgiais pagrįstą reklamą iš Facebook galite sužinoti apsilankę šiame puslapyje: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Norėdami atsisakyti "Facebook" skelbimų, susijusių su pomėgiais, sekite šias "Facebook" instrukcijas: https://www.facebook.com/help/568137493302217 „Facebook“ laikosi „Digital Advertising Alliance“ nustatytų internetinės reklamos pagal elgesį savireguliavimo principų. Taip pat galite atsisakyti „Facebook“ ir kitų dalyvaujančių įmonių per JAV skaitmeninės reklamos aljansą http://www.aboutads.info/choices/, Kanados Kanados Kanados Kanados Kanados Kanados Kanados skaitmeninio reklamavimo aljanso http://youradchoices.ca/ arba Europos interaktyvią skaitmeninę reklamos aljansą Europoje http://www.youronlinechoices.eu/, arba atsisakykite naudodami mobiliojo įrenginio nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo praktiką, apsilankykite „Facebook“ duomenų politikoje: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų paslaugose gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios nėra mūsų valdomos. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mūsų paslaugoje nėra adresu niekam iki 18 amžiaus ("Vaikai").

Mes sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikai pateikė mums asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome Asmens duomenis iš vaikų, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad tą informaciją pašalintume iš savo serverių.

Pakeičia šią privatumo politiką

Kartais mes galime atnaujinti privatumo politiką. Mes informuosime jus apie visus pakeitimus paskelbdami naują šio puslapio privatumo politiką.

Mes informuosime jus elektroniniu paštu ir (arba) žinomais pranešimais apie mūsų paslaugą, prieš įsigaliojant pakeitimui, ir atnaujinsime „įsigaliojimo datą“ šios privatumo politikos viršuje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai yra veiksmingi, kai jie yra paskelbti šiame puslapyje.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, susisiekite su mumis el.