Polisi Laman Web

Pembekal (“kami”, “kami”, atau “kami”) mengendalikan tapak web jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html (“Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami, boleh diakses daripada jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html

Definisi

Servis

Perkhidmatan ialah tapak web jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html yang dikendalikan oleh Pembekal

Data peribadi

Data Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kita atau mungkin masuk ke dalam simpanan kami).

Data Penggunaan

Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

Cookies

Cookies adalah kepingan kecil data yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

Pengawal Data

Pengawal Data bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama atau sama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara apa-apa maklumat peribadi diproses, atau akan, diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data Data Peribadi anda.

Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan)

Pemproses Data (atau Pembekal Perkhidmatan) bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

Subjek Data (atau Pengguna)

Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Nama pertama dan nama belakang
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Provinsi, ZIP / Postal code, City
 • Cookies dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik bagi anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau arahan yang diberikan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar atau dengan menghubungi kami.

Data Penggunaan

Kami juga dapat mengumpulkan informasi tentang bagaimana Layanan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Penjejakan Data Cookies

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu.

Kuki ialah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda daripada tapak web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan juga digunakan ialah suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Cookie yang kami gunakan:

 • Sesi Cookies. Kami menggunakan Sesi Cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.
 • Kuki Pengiklanan. Pengiklanan Cookies digunakan untuk melayani anda dengan iklan yang mungkin berkaitan dengan anda dan minat anda.

Penggunaan Data

Pembekal menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk memberikan sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal
 • Untuk memberikan anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang sama seperti yang telah anda beli atau bertanya tentang melainkan jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut

Asas Undang-undang untuk Memproses Data Peribadi Di Bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Sekiranya anda berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), Pembekal asas undang-undang untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini bergantung pada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulnya.

Pembekal boleh memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu membuat kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan adalah demi kepentingan kami yang sah dan tidak diganti oleh hak anda
 • Untuk mematuhi undang-undang

Pengekalan Data

Pembekal akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (sebagai contoh, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Pembekal juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk menguatkan keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada orang-orang dari bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Bulgaria dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Bulgaria dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Pembekal akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Transaksi Perniagaan

If Pembekal terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Keperluan Undang-Undang

Pembekal boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan keyakinan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta benda Pembekal
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah selamat 100%. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Hak Perlindungan Data Anda Di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda adalah penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. Pembekal bertujuan untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam, atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Jika anda ingin dimaklumkan apa Data Peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan daripada sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data yang berikut:

Hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda. Apabila dimungkinkan, anda boleh mengakses, mengemaskini atau memotong pemadaman Data Peribadi anda terus dalam seksyen tetapan akaun anda. Jika anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.
Hak untuk pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat itu tidak tepat atau tidak lengkap.
Hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda.
Hak sekatan. Anda berhak meminta kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.
Hak untuk keupayaan data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan maklumat yang kami ada dalam format berstruktur, mudah dibaca dan biasa digunakan.
Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana sahaja Pembekal bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Pembekal Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

google Analytics
Google Analytics ialah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang menjejak dan melaporkan trafik tapak web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejak dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri. Anda boleh menarik diri daripada menjadikan aktiviti anda pada Perkhidmatan tersedia kepada Google Analitis dengan memasang alat tambah penyemak imbas ikut serta Google Analitis. Alat tambah menghalang JavaScript Google Analitis (ga.js, analytics.js dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analitis tentang aktiviti lawatan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Syarat Privasi Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Pengiklanan

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menunjukkan iklan kepada anda untuk membantu menyokong dan mengekalkan Perkhidmatan kami.

Kuki DoubleClick Google AdSense
Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan pada Perkhidmatan kami. Penggunaan kuki DoubleClick oleh Google membolehkannya dan rakan kongsinya menyiarkan iklan kepada pengguna kami berdasarkan lawatan mereka ke Perkhidmatan kami atau tapak web lain di Internet. Anda boleh menarik diri daripada penggunaan Kuki DoubleClick untuk pengiklanan berasaskan minat dengan melawati halaman web Tetapan Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences/

Pemasaran Semula Tingkah Laku

Pembekal menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan memberi iklan berdasarkan kunjungan lalu anda ke Perkhidmatan kami.

Google AdWords
Perkhidmatan pemasaran semula Google AdWords disediakan oleh Google Inc. Anda boleh menarik diri daripada Google Analitis untuk Pengiklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawati halaman Tetapan Google Ads: http://www.google.com/settings/ads Google juga mengesyorkan memasang Alat Tambah Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – untuk penyemak imbas web anda. Alat Tambah Penyemak Imbas Tarik Diri Google Analitis menyediakan pelawat dengan keupayaan untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analitis. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Syarat Privasi Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan berdasarkan minat dari Facebook dengan melawat halaman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Untuk menarik diri dari iklan berasaskan minat Facebook ikuti arahan ini dari Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook mematuhi Prinsip Kawal Selia Sendiri untuk Pengiklanan Tingkah Laku Dalam Talian yang ditubuhkan oleh Perikatan Pengiklanan Digital. Anda juga boleh menarik diri daripada Facebook dan syarikat lain yang mengambil bahagian melalui Perikatan Pengiklanan Digital di Amerika Syarikat http://www.aboutads.info/choices/, Perikatan Pengiklanan Digital Kanada di Kanada http://youradchoices.ca/ atau Perikatan Pengiklanan Digital Interaktif Eropah di Eropah http://www.youronlinechoices.eu/, atau memilih keluar menggunakan tetapan peranti mudah alih anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Facebook, sila lawati Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pautan ke Laman Lain-lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 18 ("Kanak-kanak").

Kami tidak mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dari sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun. Sekiranya anda adalah ibu bapa atau penjaga dan anda sedar bahawa Anak-anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Sekiranya kita menyedari bahawa kita telah mengumpulkan Data Peribadi dari anak-anak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kita mengambil langkah untuk membuang maklumat tersebut dari pelayan kita.

Perubahan Kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan / atau notis yang terkenal di Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini "tarikh efektif" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel.