Betingelser

Leverandøren («Selskapet», «oss», «vår» eller «vi») gir stedfortreder gjennom sin utpekte programvare og nettside («Nettstedet») visse markedsførings-, reklame-, promoterings- og relaterte tjenester («tjenesten»; tjenesten brukere skal refereres til som "Brukerne", "du" eller "dine"). Disse bruksvilkårene ("Vilkårene") styrer brukernes tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene. Brukere må godta disse vilkårene før de bruker nettstedet.

Vennligst les disse vilkårene nøye. Disse vilkårene regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene. Ved å gå inn på, registrere deg for å bruke, laste ned, dele eller på annen måte bruke nettstedet eller bruke programvareskript levert av oss for å gjøre nettstedet tilgjengelig eller brukbart, bekrefter du ditt samtykke til både disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern, og som kan være endret eller på annen måte endret fra tid til annen etter eget skjønn. Din fortsatte bruk av nettstedet vil bli ansett som aksept for slike endrede eller oppdaterte vilkår. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, vennligst ikke klikk "GODTAT" og ikke bruk nettstedet.

1. Bruk av nettstedet og tjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt her, kan du få tilgang til og bruke nettstedet med det formål å bruke tjenestene på en ikke-eksklusiv basis. Du erkjenner at selskapet, etter eget skjønn og når som helst, kan endre, oppdatere eller på annen måte endre nettstedet eller tjenestene, inkludert å slutte å tilby deler av eller hele nettstedet og/eller tjenestene eller endre eller slette innhold som er tilgjengelig gjennom Nettsted eller tjenester, uten forvarsel.

Bruk av nettstedet og tjenestene er ugyldig der det er forbudt. Ved å bruke nettstedet og tjenestene representerer og garanterer du at: (a) all informasjon du sender inn (hvis aktuelt) er sannferdig og nøyaktig; (b) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon; (c) du er minst myndig i din jurisdiksjon; og (d) din bruk av nettstedet eller tjenestene ikke bryter eller fremmer brudd på gjeldende lover eller forskrifter eller noen juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser du måtte ha overfor en tredjepart, og du har og vil til enhver tid overholde alle gjeldende lover , regler og forskrifter i forbindelse med din bruk av Tjenestene og Nettstedet, alle tjenester arrangert gjennom Tjenestene og Nettstedet, inkludert, uten begrensning, slike tjenester knyttet på noen måte til Produktene eller Tredjepartene, slik slike vilkår er definert her.

Underavsnitt (a)-(d) skal i fellesskap omtales som "Brukerforpliktelser og garantier".

Ved å bruke tjenestene eller nettstedet forstår du og godtar at selskapet etter eget skjønn, men ikke er pålagt å, bekrefte at noen av eller alle brukernes forpliktelser og garantier oppfylles av en bruker, og du godtar videre at selskapet ikke er ansvarlig for å sikre at brukernes forpliktelser og garantier oppfylles eller for unnlatelse av å suspendere, avslutte eller forhindre bruken av tjenestene eller nettstedet av brukere som ikke oppfyller brukernes forpliktelser og garantier. Du forstår at du er eneansvarlig for å ta dine egne evalueringer, beslutninger og vurderinger om hvorvidt du skal engasjere deg med tredjeparter eller på annen måte samhandle med tredjeparter på noen måte. Hvis du blir oppmerksom på brudd på brukernes forpliktelser og garantier, oppfordres du til å rapportere det til selskapet.

Selskapet forbeholder seg retten til ikke å gi deg noen tjenester med eller uten varsel etter eget skjønn, enten det blir oppmerksom på brudd på brukernes forpliktelser og garantier (enten ved rapporter gitt til det av andre brukere eller på annen måte) av deg eller en annen bruker, eller av en annen grunn. Uten å fravike det ovennevnte fraskriver selskapet seg uttrykkelig, og du fritar uttrykkelig selskapet fra, ethvert og alt ansvar for eventuelle kontroverser, krav, søksmål, skader, tap, skade og/eller skader som oppstår fra og/eller på noen måte relatert til dette. til: (i) enhver unøyaktighet, uaktualitet eller ufullstendighet i en brukers eller tredjeparts representasjoner; og (ii) feilinformasjon og/eller uriktige fremstillinger, enten i forbindelse med eller av noen av tredjepartene eller andre brukere, produkter eller på annen måte. Ved å bruke nettstedet og tjenestene forstår og godtar du at tjenestene bare tilbyr en plattform utpekt for å hjelpe brukere med å nå, kjøpe og/eller bruke ulike produkter og tjenester levert av tredjepartsleverandører og/eller tjenesteleverandører, gjennom annonser eller kampanjer som kjøres av oss (henholdsvis "Produktene" og "Tredjepartene").

Du forstår og godtar at selskapet: (a) ikke ansetter, anbefaler eller støtter noen tredjeparter eller produkter, som relevant, eller noen relatert part av disse, og har ingen kontroll over handlingene eller unnlatelsene til noen tredjepart, deres virksomhet, deres produkter eller tjenester; (b) gir ingen representasjoner eller garantier om tredjepartene og produktene, inkludert deres kvalitet, priser, kompatibilitet, tilgjengelighet eller andre funksjoner, eller om dine interaksjoner eller kontakt med tredjeparter; (c) gir ingen representasjoner eller garantier om eiendomsrettigheter eller andre rettigheter eller funksjoner eller regulatoriske aspekter knyttet til produktene, inkludert eventuelle nødvendige autorisasjoner, tillatelser eller lisenser for opplasting, deling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, og for bruk, salg og kjøp av slike produkter; og (d) er ikke ansvarlig for ytelsen eller oppførselen til noen bruker eller andre tredjeparter på noen måte som bruker eller har brukt tjenestene, og/eller på eller utenfor nettstedet. Selskapet er ikke forpliktet til å screene eller på annen måte verifisere informasjon om tredjeparter og/eller brukere, produktene eller andre funksjoner relatert til nettstedet eller tjenestene, og derfor bør du utvise forsiktighet og utføre dine egne undersøkelser og kontroller før du tar kontakt med noen gjennom tjenestene eller nettstedet eller på annen måte samhandler med noen.

Selskapet fraskriver seg uttrykkelig, og du fritar uttrykkelig selskapet fra, ethvert og alt ansvar for eventuelle kontroverser, krav, søksmål, skader, tap, skade og/eller skader som oppstår fra og/eller på noen måte relatert til tredjepartene, produktene , Tjenester og Nettsted eller dine interaksjoner eller omganger med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, handlinger og/eller utelatelser fra Tredjeparter på noen måte som bruker eller kobles til Tjenestene eller Nettstedet på noen måte. Ved å bruke tjenestene eller nettstedet, erkjenner du at du er eneansvarlig for slik bruk og tilkoblinger, interaksjoner, kjøp eller andre handlinger du gjør, og at all bruk av tjenestene eller nettstedet er på egen risiko. For å unngå tvil selger, lisensierer eller på annen måte ikke selskapet noen produkter eller tjenester (annet enn tjenestene) tilgjengelig for deg og skal ikke ha noe ansvar for produkter eller tjenester kjøpt av deg fra noen tredjepart, inkludert uten begrensninger, med hensyn til støtte og vedlikehold, mislighold, feil, feil, skader eller kostnader av noe slag.

2. Restriksjoner

Uten å avvike fra bestemmelsene i seksjon 1 i denne, skal du ikke, og skal ikke tillate noen tredjepart, å: (a) omvendt utvikle eller forsøke å finne den underliggende koden til nettstedet eller tjenestene; (b) bruke nettstedet eller tjenestene i strid med gjeldende lov eller forskrift, inkludert, men ikke begrenset til, legge ut, publisere, dele eller på annen måte overføre ulovlig eller støtende materiale; (c) kopiere, modifisere eller lage avledede verk av nettstedet, tjenestene eller innholdet på noen av nettstedet eller tjenestene; (d) forsøke å deaktivere eller omgå sikkerhets- eller tilgangskontrollmekanismer på nettstedet eller tjenestene; (e) designe eller hjelpe til med å utforme juksekoder, utnyttelser, automatiseringsprogramvare, bots, hacks, moduser eller annen uautorisert tredjepartsprogramvare for å modifisere eller forstyrre nettstedet eller tjenestene; (f) bruke nettstedet eller tjenestene eller engasjere seg med andre brukere for ethvert formål som er i strid med gjeldende lov eller forskrift; (g) forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet eller tjenestene, andre brukerkontoer, som definert nedenfor, eller andre enheter, datasystemer, telefonsystemer eller nettverk koblet til nettstedet eller tjenestene; og (h) innhente eller på annen måte samle inn informasjon om brukere uten deres samtykke.

Hvis du legger ut, publiserer, deler eller på annen måte overfører innholdet gjennom nettstedet og/eller bruker tjenestene, representerer og garanterer du at slikt innhold gir et nøyaktig og fullstendig bilde av alle produkter eller tjenester beskrevet deri, overholder disse vilkårene heri, og ikke: (a) krenker immaterielle rettigheter, moralske rettigheter eller publisitetsrettigheter til noen tredjepart; (b) inneholde ærekrenkende, injurierende, obskønt, seksuelt antydende eller på annen måte støtende innhold (inkludert materiale som fremmer eller glorifiserer hat, vold eller bigotry); (c) inneholde ormer, virus eller annen skadelig programvare; (d) bryte enhver gjeldende lov eller forskrift, inkludert enhver lov eller forskrift angående annonsering eller markedsføring; og (e) iverksette tiltak som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur.

Ved å legge ut, laste opp, publisere, dele eller på annen måte overføre innhold ved å bruke nettstedet eller tjenestene, gir du herved ugjenkallelig selskapet og noen av dets tilknyttede selskaper og/eller underlisensierer en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende, royaltyfri lisens til å publisere, dele, vise og på annen måte overføre slikt innhold i enhver rimelig form som skal være etter selskapets eget skjønn. Selskapet forbeholder seg retten til å fjerne, suspendere tilgang til eller permanent slette ethvert innhold i samsvar med eget skjønn uten forvarsel, inkludert uten begrensning alt innhold som bryter med garantiene angitt ovenfor eller selskapets forretningsinteresser, og du skal ikke ha noen rettigheter eller krav i forbindelse med slike avgjørelser og handlinger.

Selskapet er ikke, og skal ikke være, ansvarlig for noe innhold gitt, lagt ut, lastet opp, delt eller på annen måte gjort tilgjengelig av brukere, produkter eller tjenester relatert til slikt innhold som tilbys, legges ut, lastes opp, deles eller på annen måte gjøres tilgjengelig av brukere. Hver bruker som bruker nettstedet eller tjenestene, representerer herved å ta det fulle ansvar for dette, og selskapet skal ikke bære noe ansvar med hensyn til det foregående.

3. Reklamemateriell og nyhetsbrev

I tillegg til bestemmelsene i seksjon 3 ovenfor, gir brukeren sitt uttrykkelige samtykke til selskapet om å gi brukeren reklamemateriell og nyhetsbrev ("kampanjemateriell og nyhetsbrev") på alle tilgjengelige måter, inkludert via e-post, tekst- og SMS-meldinger , faks, post, automatiserte oppringingstjenester eller andre måter, alt i samsvar med selskapets eget skjønn som skal være fra tid til annen, og for å motta slikt reklamemateriell og nyhetsbrev.

Brukeren erkjenner videre at salgsfremmende materiell og nyhetsbrev kan inkludere reklame fra tredjeparter, og han samtykker uttrykkelig til mottak av slike annonser som en del av salgsfremmende materiell og nyhetsbrev. Brukeren kan kontakte selskapet når som helst ved å sende en forespørsel via e-post som informerer selskapet om hans avslag på å motta kampanjemateriellet og nyhetsbrevene.

4. Åndsverk

Selskapet er eier av alle verdensomspennende rettigheter, titler og interesser i: (a) nettstedet og tjenestene, forbedringer, avledninger, feilrettinger eller forbedringer av nettstedet og tjenestene; og (b) firmanavn, varemerker og logoer for selskapet, og skal til enhver tid forbli utelukkende hos selskapet. Alle referanser i disse vilkårene eller annen kommunikasjon til salg, videresalg eller kjøp av det foregående betyr kun retten til å bruke nettstedet og tjenestene i henhold til disse vilkårene. Brukere bærer eneansvar for alt innhold, inkludert immaterielle rettigheter til dette, gitt, delt eller på annen måte gjort tilgjengelig av brukerne som bruker nettstedet og/eller tjenestene, og selskapet gir ingen representasjon med hensyn til slikt innhold. Selskapet vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som påløper av slikt innhold, og brukerne samtykker i å holde selskapet skadesløs for enhver skade eller tap som oppstår som følge av det ovennevnte.

5. Personvern

Du forplikter deg til å ikke lagre, samle eller på annen måte opprettholde i din besittelse og bruke noe innhold levert av tjenestene og nettstedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet. Du erkjenner videre at selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, til å lagre, samle eller på annen måte opprettholde i sin besittelse og bruke alt innhold og offentlig informasjon, inkludert informasjon som personlig kan identifisere deg eller en annen bruker eller tredjepart eller beskrive din personlige interesser. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre enhver og all tillatt bruk i henhold til gjeldende lov av slikt innhold og offentlig informasjon som angitt i selskapets personvernerklæring. Uten å fravike bestemmelsene i seksjon 1 ovenfor, vurderer, tester, bekrefter, godkjenner eller på annen måte ikke slikt innhold eller offentlig informasjon. Hver bruker som legger ut, laster opp, deler eller på annen måte gjør slikt innhold eller offentlig informasjon tilgjengelig skal bære det eneansvar for innholdet eller offentlig informasjon, inkludert all tredjepartsinformasjon og nødvendige samtykker. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noe tap eller skade som oppstår ved å ikke overholde ovenstående, og du samtykker i å holde selskapet skadesløs for enhver skade eller tap som oppstår som følge av det ovennevnte. TIL UTROTS OVENFOR, FORSTÅR ​​DU OG ERKENNER AT SELSKAPET IKKE ER EN INNHOLDSLAGRINGSTJENESTE. SELSKAPET SKAL IKKE HA INGEN ANSVAR FOR NOEN TAPET ELLER SLETTET INNHOLD ELLER OFFENTLIG INFORMASJON. DU BØR VÆRE OPPMERKSOM AT ALT Innhold som legges ut, lastes opp, deles eller på annen måte gjøres tilgjengelig, KAN LESTES, SAMLES IN OG BRUKE AV ANDRE BRUKER, OG KUNNE BRUKE TIL Å SENDE Uønsket INNHOLD.

6. Lenker

Nettstedet eller tjenestene kan inneholde lenker eller annet innhold relatert til nettsteder, annonsører, utgivere eller produkter som tilbys av tredjeparter. Selskapet har ingen kontroll og gir ingen representasjon med hensyn til den samme eller noen informasjon gitt eller overført via den samme, eller på annen måte gitt av en slik tredjepart. DU FORSTÅR ​​OG GODTAR AT BRUK AV SLIKE LENKER ELLER ANNET INNHOLD ER PÅ DIN EGEN RISIKO, AT SLIKE LENKER ELLER ANNET INNHOLD ER STYRET AV SLIKE TREDJEPARTS VILKÅR FOR BRUK OG PERSONVERN ER PERSONVERKET FOR SELSKAPET, OG SELSKAPET. PRAKSIS ELLER ANDRE RETNINGSLINJER TIL SLIKE TREDJEPARTER. DU bør nøye gjennomgå gjeldende vilkår og retningslinjer som gjelder for SLIK Tredjepart. SELSKAPET ER IKKE ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG PÅ NOEN MÅTE FOR SLIK TREDJEPART, ELLER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADE AV NOEN SORT SOM OPPHOLDES SOM RESULTATET AV DETTE, OG SELSKAPET FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG, OG DU ER UTTRYKKELIG FRIGIVELSE FOR DETTE, EVENTUELLE KONTROVERSER, KRAV, DRAGSMÅL, SKADER, TAP, SKADE OG/ELLER SKADER, SOM STÅR FRA OG/ELLER PÅ NOEN MÅTE KNYTTET TIL SLIKE TREDJEPARTER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING RELATET TIL TILGJENGELIGHET, VILKÅR FOR BRUK, I, ANNONSER, AVGIFTER, PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER.

7. Forbudte bruksområder

Nettstedet og tjenestene kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser (med mindre annet er tillatt av selskapet for å koble brukere til tredjeparter) uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra selskapet. Nettstedet og tjenestene kan ikke brukes av noen person eller organisasjon til å rekruttere til et annet nettsted, oppfordre til, annonsere eller kontakte brukere i noen form for ansettelse, kontrakter eller andre formål for en virksomhet som ikke er tilknyttet selskapet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selskapet. Du samtykker i å ikke bruke tjenestene og nettstedet for å kontakte, annonsere, oppfordre til eller selge til andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke, med mindre annet er tillatt under disse vilkårene.

8. Brukerstøtte

Brukere kan kontakte selskapet med hensyn til støtte for nettstedet og tjenestene ved å sende en e-post

9. Forbehold

Selskapet gjør rimelige anstrengelser for å sikre at teknologien holder nettstedet og tjenestene trygge og sikre. Ingen teknologi er imidlertid 100 % sikker. Derfor, mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte din personlige informasjon, kan vi ikke garantere dens absolutte sikkerhet. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, er din bruk av nettstedet og tjenestene etter eget skjønn og risiko. Nettstedet og tjenestene tilbys på "SOM DE ER" og "SOM TILGJENGELIG" uten garantier av noe slag. Selskapet fraskriver seg uttrykkelig alle underforståtte eller lovbestemte garantier av noe slag knyttet til nettstedet og tjenestene, inkludert, uten begrensning, garantier for tittel, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse av eiendomsrettigheter, handelsforløp eller ytelsesforløp. Selskapet gir ingen råd angående risikoen eller egnetheten til noen handel, transaksjon eller engasjement. Selskapet påtar seg intet ansvar for noen transaksjoner eller engasjement gjort av deg, og du erkjenner at du er eneansvarlig for vurderingen av dine transaksjoner og engasjementer. Du skal ikke holde selskapet, dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaper ansvarlige for noen transaksjons- eller engasjementsvalg du har gjort. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra selskapet eller dets ledere, ansatte eller tilknyttede selskaper, skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene. Hvis du velger å stole på slik informasjon, gjør du det utelukkende på egen risiko. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering av visse garantier. Følgelig kan det hende at noen av unntakene ovenfor ikke gjelder deg.

10. Ansvarsbegrensning

Selskapet garanterer ikke verdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller andre funksjoner til tredjepartene, produktene eller annen informasjon gitt, konsumert eller på annen måte gjort tilgjengelig (heretter i denne delen: "Funksjoner"). Enhver funksjon er under eget ansvar av den aktuelle tredjeparten eller brukeren som bruker den, etter behov, eller bruker tjenestene eller nettstedet. Selskapet forplikter seg ikke til å overvåke slik overholdelse og kan handle der manglende overholdelse oppdages, slik det skal avgjøres i henhold til eget skjønn, som beskrevet i disse vilkårene. Du forstår og godtar at du kan bli utsatt for innhold eller annen informasjon som er unøyaktig, støtende, upassende for barn eller på annen måte uegnet for deg.

Selskapet er ikke ansvarlig for problemer eller teknisk funksjonsfeil på telefonnettverk eller linjer, elektroniske datasystemer, servere eller leverandører, datautstyr, programvare, feil på e-post på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett eller på noen av Nettstedet eller tjenester eller kombinasjoner derav, inkludert enhver skade på brukere eller på en persons datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet relatert til eller som følge av deltakelse eller nedlasting av materiale i forbindelse med nettstedet eller tjenestene. Selskapet skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for oppførselen til tredjeparter, inkludert brukere, enten online eller offline, og operatører av eksterne nettsteder.

Under ingen omstendigheter skal selskapet eller noen av dets ledere, direktører, ansatte eller agenter være ansvarlige overfor deg for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffe- eller følgeskader, som oppstår fra eller i forbindelse med din bruk av nettstedet eller tjenestene , om skadene er forutsigbare eller ikke, og hvorvidt selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader. Ovenstående ansvarsbegrensning skal gjelde i den grad det er tillatt ved lov i gjeldende jurisdiksjon.

11. Skadeserstatning

Du vil forsvare, holde selskapet skadesløs fra og mot alle søksmål, rettssaker, påstander, skader, kostnader, ansvar eller utgifter (inkludert rettskostnader og rimelige advokatkostnader) som selskapet kan lide eller pådra seg i forbindelse med ethvert faktisk krav, krav, handling eller annen prosess fra en tredjepart som oppstår fra eller er relatert til ethvert brudd på disse vilkårene fra deg eller din bruk av nettstedet eller tjenestene som ikke er i samsvar med gjeldende lov.

12. Diverse

Disse vilkårene skal styres av lovene i England, eksklusive lovvalgsregler, og uten hensyn til FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer. Din oppførsel kan også være underlagt andre lokale, statlige og nasjonale lover. Enhver tvist som oppstår under disse vilkårene eller vedrørende nettstedet eller tjenesten skal avgjøres endelig av de kompetente domstolene i England. Du kan ikke fremme noen gruppesøksmål mot selskapet, og ved å bruke nettstedet eller tjenestene godtar du å frafalle dine rettigheter til å fremme slike gruppesøksmål.

Eventuelle søksmål mot selskapet må fremmes innen ett (1) år etter datoen slik søksmålsårsak oppsto. I tilfelle at en bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugjennomførbar, skal denne bestemmelsen erstattes med en håndhevbar bestemmelse som nærmest oppnår effekten av den opprinnelige bestemmelsen, og de resterende vilkårene i disse vilkårene skal forbli i full kraft og virkning. Ingenting i disse vilkårene skaper noe byrå-, ansettelses-, joint venture- eller partnerskapsforhold mellom deg og selskapet eller gjør det mulig for deg å handle på vegne av selskapet. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom selskapet og deg angående emnet for disse.

Eventuelle merknader som vi kan bli pålagt å gi deg, enten i henhold til lov eller i henhold til disse vilkårene, kan gis av selskapet til enhver kontaktinformasjon du har oppgitt i kontoinformasjonen din eller annen, enten direkte eller indirekte, inkludert via e-post. Du godtar uttrykkelig mottak av slik kommunikasjon og meldinger på en slik måte.

Du kan ikke tildele noen rettigheter under dette uten vårt skriftlige samtykke. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes for å begrense handlingene eller rettsmidler som er tilgjengelige for selskapet med hensyn til forbudt aktivitet eller oppførsel. Manglende håndhevelse av noen vilkår i disse vilkårene utgjør ikke samtykke eller fraskrivelse, og selskapet forbeholder seg retten til å håndheve slike vilkår etter eget skjønn. Ingen fraskrivelse av noe brudd eller mislighold i henhold til dette skal anses å være en fraskrivelse av tidligere eller etterfølgende brudd eller mislighold.