Polityka prywatności

Provider („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę internetową jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html („Usługa”).

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępnym pod adresem jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html

Definicje

Usługi

Serwis to witryna jupiter-d.dedust2.care/terms/privacy.html obsługiwana przez Provider

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Pliki Cookies

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych.

Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)

Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

Temat danych (lub użytkownik)

Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje podane w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy również gromadzić informacje o dostępie do Usługi i korzystaniu z niej („Dane dotyczące użytkowania”). Te Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, niepowtarzalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać określone informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Stosowane technologie śledzenia to również sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.
 • Cookies reklamowe. Pliki cookie reklam służą do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Wykorzystanie danych

Provider wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Provider podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas Danych Osobowych i konkretnego kontekstu, w jakim je zbieramy.

Provider może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Provider będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Provider zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Bułgarią i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Bułgarii i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Provider podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i inne dane osobowe.

Ujawnianie danych

Transakcja firm

If Provider bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, dane osobowe mogą być przekazywane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Wymagania prawne

Provider może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Provider
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. Provider ma na celu podjęcie uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo do dostępu, aktualizacji lub usuwania informacji, które mamy o Tobie. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.
Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.
Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.
Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie Provider polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Reklama

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

Plik cookie Google AdSense DoubleClick
Google, jako dostawca zewnętrzny, używa plików cookie do wyświetlania reklam w naszej Usłudze. Korzystanie przez Google z pliku cookie DoubleClick umożliwia firmie i jej partnerom wyświetlanie reklam naszym użytkownikom w oparciu o ich wizytę w naszej usłudze lub innych witrynach internetowych. Możesz zrezygnować z używania pliku cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę internetową Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Remarketing behawioralny

Provider korzysta z usług remarketingowych w celu reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie twoich poprzednich wizyt w naszym Serwisie.

Google AdWords
Usługa remarketingu Google AdWords jest dostarczana przez Google Inc. Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Usługa remarketingowa na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc. Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach na Facebooku, odwiedzając tę ​​stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami z Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub Europejski Interactive Interactive Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/lub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i zdajesz sobie sprawę, że Twoje Dzieci przekazały nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną i / lub wyraźnym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuję „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail.