Termene

Furnizorul („Compania“, „noi“, „nostru” sau „noi“) furnizează indirect prin intermediul software-ului și al site-ului său web desemnate („Site-ul”) anumite servicii de marketing, publicitate, promovare și conexe („Serviciul“; Serviciul utilizatorii vor fi denumiți „Utilizatori”, „dvs.” sau „dvs”. Acești Termeni de utilizare („Termenii”) guvernează accesul și utilizarea de către Utilizatori a site-ului web și a serviciilor. Utilizatorii trebuie să fie de acord cu acești Termeni înainte de a utiliza site-ul web.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni. Acești Termeni guvernează accesul și utilizarea site-ului web și a serviciilor. Prin accesarea, înregistrarea pentru a utiliza, descărcarea, partajarea sau utilizarea în alt mod a site-ului web sau prin utilizarea oricăror scripturi software furnizate de noi pentru a face site-ul web disponibil sau utilizabil, vă exprimați acordul atât cu privire la acești Termeni, cât și la Politica noastră de confidențialitate și care poate fi modificate sau schimbate în alt mod din când în când, la discreția noastră. Utilizarea în continuare a site-ului web va fi considerată acceptarea oricăror astfel de termeni modificați sau actualizați. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești Termeni, vă rugăm să nu faceți clic pe „ACCEPT” și să nu utilizați site-ul web.

1. Utilizarea site-ului web și a serviciilor

Sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite aici, puteți accesa și utiliza site-ul web în scopul utilizării Serviciilor în mod neexclusiv. Recunoașteți că Compania poate, la discreția sa exclusivă și în orice moment, să modifice, să actualizeze sau să schimbe în alt mod site-ul sau serviciile, inclusiv întreruperea furnizării oricărei părți sau a întregului site web și/sau a serviciilor sau să modifice sau să șterge orice conținut disponibil prin intermediul Website sau Servicii, fără notificare prealabilă.

Utilizarea site-ului web și a serviciilor este nulă acolo unde este interzisă. Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor, declarați și garantați că: (a) orice informație pe care o trimiteți (dacă este cazul) este veridică și exactă; (b) veți menține acuratețea acestor informații; (c) aveți cel puțin vârsta majoratului în jurisdicția dvs.; și (d) utilizarea de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor nu încalcă sau promovează încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile sau a oricărei obligații legale sau contractuale pe care o puteți avea față de o terță parte și aveți și veți respecta în orice moment toate legile aplicabile. , reguli și reglementări în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a site-ului web, a oricăror servicii aranjate prin intermediul Serviciilor și al site-ului web, inclusiv, fără limitare, astfel de servicii conectate în vreun fel la Produse sau la Terți, așa cum acești termeni sunt definiți aici.

Subsecțiunile (a)-(d) vor fi denumite, împreună, ca „Angajamente și garanții ale utilizatorilor”.

Prin utilizarea Serviciilor sau a site-ului web, înțelegeți și sunteți de acord că, la discreția sa exclusivă, dar nu este obligată, să verifice dacă oricare sau toate angajamentele și garanțiile Utilizatorilor sunt îndeplinite de către orice Utilizator și, în plus, sunteți de acord că Compania nu este responsabil pentru asigurarea că angajamentele și garanțiile utilizatorilor sunt îndeplinite sau pentru orice eșec de a suspenda, rezilia sau împiedica utilizarea Serviciilor sau a site-ului web de către utilizatorii care nu îndeplinesc angajamentele și garanțiile utilizatorilor. Înțelegeți că sunteți singurul responsabil pentru efectuarea propriilor evaluări, decizii și evaluări cu privire la posibilitatea de a interacționa cu terți sau de a interacționa în vreun fel cu terți. Dacă descoperiți orice încălcare a angajamentelor și garanțiilor utilizatorilor, sunteți încurajat să o raportați companiei.

Compania își rezervă dreptul de a nu vă furniza niciun serviciu cu sau fără notificare, la propria sa discreție, indiferent dacă ia la cunoștință vreo încălcare a angajamentelor și garanțiilor utilizatorilor (fie prin rapoartele furnizate de alți utilizatori sau prin orice alte mijloace) prin dumneavoastră sau orice alt Utilizator sau din orice alt motiv. Fără a deroga de la cele de mai sus, Compania declină în mod expres, iar dumneavoastră eliberați în mod expres Compania de orice și orice răspundere pentru orice controverse, pretenții, procese, vătămări, pierderi, prejudicii și/sau daune care decurg din și/sau în orice fel legate la: (i) orice inexactitate, intempestiv sau incomplet al declarațiilor unui Utilizator sau ale unei terțe părți; și (ii) denaturări și/sau declarații greșite făcute, fie în legătură cu sau de către oricare dintre Terți sau alți Utilizatori, Produse sau în alt mod. Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor, înțelegeți și sunteți de acord că Serviciile oferă doar o platformă desemnată pentru a ajuta Utilizatorii să ajungă, să cumpere și/sau să utilizeze diverse produse și servicii furnizate de furnizori terți și/sau furnizori de servicii, prin anunțurile sau promoțiile difuzate. de către noi (respectiv, „Produsele” și, respectiv, „Terții”).

Înțelegeți și sunteți de acord că Compania: (a) nu angajează, recomandă sau susține terți sau produse, după caz, sau vreo parte afiliată acestora și nu are control asupra actelor sau omisiunilor oricărei terțe părți, asupra afacerii acestora, produsele sau serviciile lor; (b) nu face declarații sau garanții cu privire la Terți și Produse, inclusiv calitatea, prețul, compatibilitatea, disponibilitatea sau orice alte caracteristici ale acestora, sau despre interacțiunile sau relațiile dvs. cu terți; (c) nu face declarații sau garanții cu privire la drepturile de proprietate sau alte drepturi sau caracteristici sau aspecte de reglementare legate de Produse, inclusiv orice autorizație, permise sau licențe necesare pentru încărcare, partajare sau punerea la dispoziție în alt mod și pentru utilizare, vânzare și achiziționarea unor astfel de produse; și (d) nu este responsabil pentru performanța sau conduita vreunui Utilizator sau a altor terțe părți în nici un fel care utilizează sau au folosit Serviciile și/sau pe sau în afara Site-ului. Compania nu este obligată să verifice sau să verifice în alt mod orice informații referitoare la terți și/sau utilizatori, produse sau orice altă caracteristică legată de site-ul web sau de servicii și, prin urmare, ar trebui să fiți precaut și să efectuați propriile examinări și verificări înainte de a vă angaja cu oricine prin Servicii sau Website sau interacționând în alt mod cu oricine.

Compania declină în mod expres, iar dvs. eliberați în mod expres Compania de orice și orice răspundere pentru orice controverse, pretenții, procese, vătămări, pierderi, prejudicii și/sau daune care decurg din și/sau în orice mod legate de terți, produse. , Serviciile și site-ul web sau interacțiunile sau relațiile dvs. cu orice terță parte, inclusiv, fără limitare, orice acte și/sau omisiuni ale terților în orice mod folosind sau conectate la Servicii sau site-ul web în orice mijloc. Prin utilizarea Serviciilor sau a Site-ului, recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru o astfel de utilizare și pentru conexiunile, interacțiunile, achizițiile sau orice altă acțiune pe care o faceți și că orice utilizare a Serviciilor sau a Site-ului este pe riscul dumneavoastră. Pentru a evita orice îndoială, Compania nu vinde, nu acordă licențe sau nu vă pune la dispoziție niciun produs sau serviciu (altul decât Serviciile) și nu va avea nicio răspundere pentru niciun produs sau serviciu achiziționat de dvs. de la o terță parte, inclusiv fără limitări, cu privire la orice suport și întreținere, implicite, erori, defecțiuni, daune sau costuri de orice fel.

2. restricţii

Fără a deroga de la prevederile secțiunii 1 a acestuia, nu veți și nu permiteți niciunei terțe părți: (a) să efectueze inginerie inversă sau să încerce să găsească codul de bază al site-ului sau serviciilor; (b) să utilizeze Site-ul sau Serviciile cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, postarea, publicarea, distribuirea sau transferul în alt mod a oricărui material ilegal sau ofensator; (c) copiați, modificați sau creați lucrări derivate ale site-ului web, ale serviciilor sau ale conținutului oricăruia dintre site-ul sau serviciile; (d) încercarea de a dezactiva sau eluda orice mecanism de securitate sau de control al accesului al site-ului sau serviciilor; (e) să proiecteze sau să asiste la proiectarea de trucuri, exploatări, software de automatizare, roboți, hack-uri, moduri sau orice alt software terț neautorizat pentru a modifica sau interfera cu Site-ul sau Serviciile; (f) să utilizeze site-ul sau serviciile sau să se angajeze cu alți utilizatori în orice scop care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; (g) încercarea de a obține acces neautorizat la site-ul web sau la servicii, la alte conturi de utilizator, așa cum sunt definite mai jos, sau la alt dispozitiv, sistem informatic, sisteme telefonice sau rețele conectate la site-ul web sau la servicii; și (h) să colecteze sau să colecteze în alt mod informații despre Utilizatori fără consimțământul acestora.

Dacă postați, publicați, partajați sau transferați în alt mod prin intermediul site-ului web și/sau utilizând Serviciile orice conținut, declarați și garantați că acest conținut oferă o imagine exactă și completă a oricăror produse sau servicii descrise în acesta, respectă acești Termeni din prezentul document și nu: (a) încalcă drepturile de proprietate intelectuală, morală sau de publicitate ale vreunei terțe părți; (b) să conțină orice conținut defăimator, calomnios, obscen, sugestiv din punct de vedere sexual sau ofensator în alt mod (inclusiv materiale care promovează sau glorifica ura, violența sau bigotismul); (c) conține orice viermi, viruși sau software rău intenționat; (d) să încalce orice lege sau reglementare aplicabilă, inclusiv orice lege sau reglementare referitoare la publicitate sau marketing; și (e) să ia orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii noastre.

Prin postarea, încărcarea, publicarea, partajarea sau transferul în alt mod a oricărui conținut utilizând site-ul web sau Serviciile, acordați irevocabil Companiei și oricărui afiliat și/sau sublicențe la nivel mondial, neexclusiv, perpetuu, fără drepturi de autor, de a publica, partajați, afișați și transferați în orice alt mod un astfel de conținut în orice formă rezonabilă, după cum va fi la discreția exclusivă a Companiei. Compania își rezervă dreptul de a elimina, de a suspenda accesul sau de a șterge definitiv orice conținut, în conformitate cu propria sa discreție, fără notificare prealabilă, inclusiv, fără limitare, orice conținut care încalcă garanțiile menționate mai sus sau interesele de afaceri ale Companiei și nu veți avea niciun drept. sau revendicare cu privire la orice astfel de decizii și acțiuni.

Compania nu este și nu va fi responsabilă pentru niciun conținut furnizat, postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod de către Utilizatori, pentru orice produse sau servicii legate de un astfel de conținut furnizat, postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod de către Utilizatori. Fiecare Utilizator care folosește Site-ul sau Serviciile își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește acestea, iar Compania nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la cele de mai sus.

3. Materiale promoționale și buletine informative

În plus față de prevederile Secțiunii 3 de mai sus, Utilizatorul își dă acordul expres către Companie pentru a furniza Utilizatorului materiale promoționale și buletine informative („Materiale promoționale și buletine informative”) prin orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mail, mesaje text și SMS , fax, poștă, servicii de apelare automată sau orice alte mijloace, toate în conformitate cu discreția exclusivă a Companiei, așa cum va fi din când în când, și pentru a primi astfel de Materiale promoționale și Buletine informative.

Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că Materialele promoționale și Buletinele informative pot include reclame ale terților și își dă acordul în mod expres să primească astfel de reclame ca parte a Materialelor promoționale și Buletinelor informative. Utilizatorul poate contacta Compania în orice moment, trimițând o solicitare prin e-mail prin care să notifice Compania cu privire la refuzul său de a primi în continuare Materialele Promoționale și Buletinele Informative.

4. Proprietate intelectuală

Compania este proprietarul tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor la nivel mondial în: (a) site-ul web și servicii, îmbunătățiri, derivate, remedieri de erori sau îmbunătățiri ale site-ului și serviciilor; și (b) denumirile comerciale, mărcile comerciale și siglele Companiei și vor rămâne în orice moment exclusiv ale Companiei. Toate referințele din acești Termeni sau orice alte comunicări la vânzarea, revânzarea sau cumpărarea celor de mai sus vor însemna doar dreptul de a utiliza site-ul web și serviciile în conformitate cu acești Termeni. Utilizatorii poartă responsabilitatea exclusivă pentru orice conținut, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală ale acestuia, furnizate, partajate sau puse la dispoziție în alt mod de către Utilizatori care utilizează site-ul și/sau Serviciile, iar Compania nu face nicio declarație cu privire la niciun astfel de conținut. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune suferite de un astfel de conținut, iar Utilizatorii sunt de acord să despăgubească și să țină Compania fără răspundere pentru orice daune sau pierderi care decurg din cele de mai sus.

5. intimitate

Vă angajați să nu salvați, să colectați sau să păstrați în alt mod în posesia dvs. și să utilizați orice conținut furnizat de Servicii și site-ul web fără acordul prealabil scris al Companiei. În plus, recunoașteți că Compania își rezervă dreptul, la discreția sa, de a salva, colecta sau menține în alt mod în posesia sa și de a utiliza orice conținut și informații publice, inclusiv informații care vă pot identifica personal pe dvs. sau orice alt utilizator sau terță parte sau vă pot descrie. interese personale. Compania își rezervă dreptul de a face orice utilizare permisă în temeiul oricărei legi aplicabile a unui astfel de conținut și informații publice, așa cum este stabilit în Politica de confidențialitate a companiei. Fără a deroga de la prevederile Secțiunii 1 de mai sus, Compania nu examinează, testează, confirmă, aprobă sau verifică în alt mod niciun astfel de conținut sau informații publice. Fiecare Utilizator care postează, încarcă, partajează sau pune la dispoziție în alt mod un astfel de conținut sau informații publice va avea singura responsabilitate pentru conținut sau informații publice, inclusiv orice și toate informațiile terților și consimțământul necesar. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune suferite prin nerespectarea celor de mai sus și sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați Compania fără răspundere pentru orice daune sau pierderi care decurg din cele de mai sus. FĂRĂ CELE DE MAI SUS, ÎNȚELEGEȚI ȘI RECUNOSCȚI CĂ COMPANIA NU ESTE UN SERVICIU DE DEPOZITARE DE CONȚINUT. COMPANIA NU VA ARE RESPONSABILITATE PENTRU NICIO CONȚINUT PIERDUT SAU ȘTERS SAU INFORMAȚII PUBLICE. TREBUIE SĂ FIȚI CONștiENT DE CĂ ORICE Conținut postat, încărcat, partajat sau pus la dispoziție în alt mod POATE FI CITIT, COLECTAT ȘI UTILIZAT DE ALȚI UTILIZATORI ȘI POATE FI UTILIZAT PENTRU A TRIMITE CONȚINUT NESOLICIT.

6. Link-uri

Site-ul sau Serviciile pot conține link-uri sau alt conținut legat de site-uri web, agenți de publicitate, editori sau Produse oferite de terți. Compania nu are control și nu face nicio declarație cu privire la aceeași informație sau la orice informație furnizată sau transmisă prin intermediul acesteia sau furnizată în alt mod de către o astfel de terță parte. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA ACESTELOR LEGĂTURILE SAU A ALLT CONȚINUT ESTE PE PROPRIU RISC, CĂ ACESTE LEGĂTURILE SAU ALT CONȚINUT SUNT GUVERNATE DE TERMENII DE UTILIZARE ȘI POLITICILE DE CONFIDENTIALITATE ALE TERȚILOR ȘI CĂ COMPANIA NU ESTE PRINCIPALA PRIVIND CONFIDENȚIALĂ PRACTICILE SAU ALTE POLITICI ALE ACESTOR TERȚI. TU ar trebui să revizuiești cu atenție termenii și politicile aplicabile care se aplică oricărei astfel de terțe părți. COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ SAU RĂSPUNDEȚI ÎN NICIUN MOD PENTRU ACESTE TERȚ, SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE FEL SUPURITE CA REZULTAT A ACESTORA, ȘI COMPANIA RENUNȚĂ ÎN EXPRES, ȘI TU ELINESȚI ÎN EXPRES COMPANIA DE ORICE RESPONSABILITATE. ORICE CONTROVERZI, RECLAMAȚII, CAZURI, RĂNI, PIERDERI, PREJUDICII ȘI/SAU PREJUDICII, DECORATE DIN ȘI/SAU ÎN ORICE MOD LEGATE DE ACEST TERȚI PĂRȚI, INCLUSIV FĂRĂ LIMITAȚII CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATE, TERMENI DE UTILIZARE, CONFIDENTIALITATE, INFORMAȚII, INFORMAȚII, CONT. PUBLICITATE, TAXARE, PRODUSE ȘI/SAU SERVICII.

7. Utilizări interzise

Site-ul web și Serviciile nu pot fi utilizate în legătură cu niciun demers comercial (cu excepția cazului în care Compania permite altfel în conectarea Utilizatorilor la terți) fără acordul expres scris al Companiei. Site-ul web și Serviciile nu pot fi folosite de nicio persoană sau organizație pentru a recruta pentru un alt site web, pentru a solicita, face publicitate sau contacta sub nicio formă Utilizatori pentru angajare, contractare sau orice alt scop pentru o afacere care nu este afiliată Companiei fără permisiunea scrisă expresă. de la Companie. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile și Site-ul Web pentru a contacta, face publicitate, solicita sau vinde oricărui alt Utilizator fără consimțământul expres al acestuia, cu excepția cazului în care este permis altfel prin acești Termeni.

8. Suport

Utilizatorii pot contacta Compania cu privire la asistența pentru site-ul web și serviciile prin trimiterea unui e-mail

9. declinări

Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că tehnologia sa menține site-ul și serviciile în siguranță și securizate. Cu toate acestea, nicio tehnologie nu este 100% sigură. Prin urmare, deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja informațiile personale, nu putem garanta securitatea lor absolută. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres aici, utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor este la discreția și riscul dumneavoastră. Site-ul și Serviciile sunt furnizate „CA AȘA ESTE” și „AȘAT DISPONIBIL”, fără garanții de niciun fel. Compania declină în mod expres toate garanțiile implicite sau statutare de orice fel legate de site-ul web și servicii, inclusiv, fără limitare, garanțiile de titlu, vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, neîncălcarea drepturilor de proprietate, cursul tranzacției sau cursul performanței. Compania nu oferă niciun sfat cu privire la riscul sau adecvarea vreunei tranzacții, tranzacții sau angajamente. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice tranzacție sau angajament efectuată de dvs. și recunoașteți că sunteți singurul responsabil pentru evaluarea tranzacțiilor și angajamentelor dvs. Nu veți considera Compania, ofițerii, angajații sau afiliații săi răspunzători pentru orice tranzacție sau alegere de angajament făcută de dvs. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de dvs. de la Companie sau de la ofițerii, angajații sau afiliații acesteia, nu va crea nicio garanție care nu este menționată în mod expres în acești Termeni. Dacă alegeți să vă bazați pe astfel de informații, o faceți exclusiv pe propriul risc. Unele state sau jurisdicții nu permit excluderea anumitor garanții. În consecință, este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu vi se aplice.

10. Limitarea răspunderii

Compania nu garantează valoarea, calitatea, compatibilitatea sau orice altă caracteristică a Terților, a Produselor sau a oricărei alte informații furnizate, consumate sau puse la dispoziție în alt mod (în continuare în această Secțiune: „Caracteristicile”). Orice Caracteristică se află sub responsabilitatea exclusivă a Terțului sau Utilizatorului aplicabil care o folosește, după caz, sau care utilizează Serviciile sau Website-ul. Compania nu se angajează să monitorizeze o astfel de conformitate și poate acționa în cazul în care este detectată o neconformitate, după cum va fi decis în conformitate cu propria sa discreție, așa cum este descris în acești Termeni. Înțelegeți și sunteți de acord că este posibil să fiți expus la conținut sau alte informații care sunt inexacte, inacceptabile, nepotrivite pentru copii sau nepotrivite în alt mod pentru dvs.

Compania nu este responsabilă pentru nicio problemă sau defecțiune tehnică a oricărei rețele sau linii telefonice, sisteme informatice online, servere sau furnizori, echipamente informatice, software, eșecul oricărui e-mail din cauza problemelor tehnice sau a congestionării traficului pe Internet sau pe oricare dintre Site-ul web sau Servicii sau o combinație a acestora, inclusiv orice vătămare sau daune aduse Utilizatorilor sau computerului, telefonului mobil sau oricărui alt dispozitiv al oricărei persoane legate de sau care rezultă din participarea sau descărcarea de materiale în legătură cu Site-ul sau Serviciile. În nicio circumstanță, Compania nu va fi responsabilă pentru comportamentul terților, inclusiv al oricăror Utilizatori, fie online, fie offline, și operatorii site-urilor externe.

În niciun caz, Compania sau oricare dintre ofițerii, directorii, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, punitive sau consecutive, care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului sau a serviciilor. , indiferent dacă daunele sunt sau nu previzibile și dacă Compania a fost sau nu informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Limitarea de răspundere de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă.

11. compensație

Veți apăra, despăgubiți și țineți de răspundere Compania față de și împotriva oricăror procese, proceduri, afirmații, daune, costuri, răspunderi sau cheltuieli (inclusiv costurile judiciare și onorariile rezonabile ale avocaților) pe care Compania le poate suferi sau le poate suporta în legătură cu orice revendicare, cerere, acțiune sau altă procedură reală a oricărei terțe părți care decurge din sau este legată de orice încălcare a acestor Termeni de către dvs. sau orice utilizare de către dvs. a site-ului web sau a serviciilor care nu este în conformitate cu legea aplicabilă.

12. Diverse

Acești Termeni vor fi guvernați de legile Angliei, cu excepția regulilor de alegere a legii și fără a ține cont de Convenția Națiunilor Unite privind vânzările internaționale de bunuri. Conduita dumneavoastră poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale și naționale. Orice dispută apărută în temeiul acestor Termeni sau cu privire la Site-ul sau Serviciul va fi soluționată în final de instanțele competente din Anglia. Nu puteți avansa nicio acțiune de grup împotriva Companiei și, prin utilizarea site-ului sau a Serviciilor, sunteți de acord să renunțați la drepturile dumneavoastră de a avansa astfel de revendicări.

Orice cauză de acțiune împotriva Companiei trebuie introdusă în termen de un (1) an de la data la care a apărut această cauză. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi înlocuită cu o prevedere aplicabilă care realizează cel mai bine efectul prevederii inițiale, iar termenii rămași ai acestor Condiții vor rămâne în vigoare și efect. Nimic din acești Termeni nu creează nicio relație de agenție, angajare, joint venture sau parteneriat între dvs. și Companie și nici nu vă permite să acționați în numele Companiei. Cu excepția cazurilor în care se precizează în mod expres în acești Termeni, acești Termeni constituie întregul acord între Companie și dvs. referitor la subiectul prezentului.

Orice notificări pe care ni se poate cere să vi le furnizăm, fie în temeiul legii, fie în conformitate cu acești Termeni, pot fi furnizate de către Companie oricărei informații de contact pe care le-ați furnizat în informațiile contului dvs. sau altele, direct sau indirect, inclusiv prin e-mail. Sunteți de acord în mod expres cu primirea unor astfel de comunicări și notificări în acest mod.

Nu puteți ceda niciun drept în temeiul prezentului articol fără acordul nostru scris prealabil. Nimic din conținutul acestor Termeni nu va fi interpretat ca limitând acțiunile sau remediile disponibile Companiei cu privire la orice activitate sau conduită interzisă. Neexecutarea oricărui termen din acești Termeni nu constituie consimțământ sau renunțare, iar Compania își rezervă dreptul de a aplica un astfel de termen la propria sa discreție. Nicio renunțare la vreo încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor de mai jos nu va fi considerată a fi o renunțare la orice încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor anterioare sau ulterioare.