Pogoji

Ponudnik (»podjetje«, »nas«, »naš« ali »mi«) prek svoje določene programske opreme in spletnega mesta (»spletno mesto«) posredno zagotavlja določene marketinške, oglaševalske, promocijske in povezane storitve (»storitev«; storitev uporabniki se imenujejo »uporabniki«, »vi« ali »vaš«). Ti pogoji uporabe (»pogoji«) urejajo uporabniški dostop in uporabo spletnega mesta in storitev. Uporabniki se morajo pred uporabo spletnega mesta strinjati s temi pogoji.

Prosimo, da natančno preberete te pogoje. Ti pogoji urejajo vaš dostop do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo. Z dostopom, registracijo za uporabo, prenosom, deljenjem ali drugo uporabo spletnega mesta ali uporabo katerega koli skripta programske opreme, ki ga zagotovimo, da omogočimo dostopnost ali uporabnost spletnega mesta, potrjujete, da se strinjate s temi pogoji in našo politiko zasebnosti, ki lahko občasno spremenjeni ali kako drugače spremenjeni po lastni presoji. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta se bo štela za sprejemanje takih spremenjenih ali posodobljenih pogojev. Če se ne strinjate s katerim od teh pogojev, prosimo, da ne kliknete »SPREJMEM« in ne uporabljajte spletnega mesta.

1. Uporaba spletnega mesta in storitev

V skladu s pogoji in določili, navedenimi tukaj, lahko dostopate do spletnega mesta in ga uporabljate za namene uporabe storitev na neizključni osnovi. Potrjujete, da lahko podjetje po lastni presoji in kadar koli spremeni, posodobi ali kako drugače spremeni spletno mesto ali storitve, vključno s prekinitvijo zagotavljanja katerega koli dela ali celotnega spletnega mesta in/ali storitev ali spremeni ali izbriše katero koli vsebino, ki je na voljo prek Spletno mesto ali storitve, brez predhodnega obvestila.

Uporaba spletnega mesta in storitev je neveljavna, kjer je prepovedano. Z uporabo spletnega mesta in storitev izjavljate in jamčite, da: (a) so vse informacije, ki jih posredujete (če je primerno), resnične in točne; (b) vzdrževali boste točnost teh informacij; (c) ste vsaj polnoletni v vaši jurisdikciji; in (d) vaša uporaba spletnega mesta ali storitev ne krši ali spodbuja kršitev katerega koli veljavnega zakona ali predpisa ali katere koli pravne ali pogodbene obveznosti, ki jo morda imate do tretje osebe, in ste in boste vedno ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni , pravila in predpisi v zvezi z vašo uporabo storitev in spletnega mesta, katere koli storitve, urejene prek storitev in spletnega mesta, vključno brez omejitev s takšnimi storitvami, ki so na kakršen koli način povezane z izdelki ali tretjimi osebami, kot so ti pogoji opredeljeni tukaj.

Pododdelki (a)-(d) se skupaj imenujejo “Zaveze in garancije uporabnikov”.

Z uporabo storitev ali spletnega mesta razumete in se strinjate, da lahko podjetje po lastni presoji, ni pa dolžno, preveriti, ali kateri koli uporabnik izpolnjuje katero koli ali vse zaveze in garancije uporabnikov, in se nadalje strinjate, da podjetje ne odgovoren za zagotavljanje, da so izpolnjene zaveze in garancije uporabnikov, ali za kakršno koli neuspeh, da uporabnikom, ki ne izpolnjujejo zavez in garancij za uporabnike, začasno prekinejo, prekinejo ali preprečijo uporabo storitev ali spletnega mesta. Zavedate se, da ste sami odgovorni za lastne ocene, odločitve in ocene o tem, ali boste sodelovali s tretjimi osebami ali kakor koli drugače sodelovali s tretjimi osebami. Če izveste za kakršno koli kršitev uporabniških zavez in garancij, vas spodbujamo, da to prijavite podjetju.

Družba si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji ne zagotovi nobenih storitev z obvestilom ali brez njega, ne glede na to, ali izve za kakršno koli kršitev zavez in garancij uporabnikov (bodisi s poročili, ki so mu jih posredovali drugi uporabniki, bodisi na kakršen koli drug način) s strani vas ali katerega koli drugega uporabnika ali iz katerega koli drugega razloga. Brez odstopanja od zgoraj navedenega družba izrecno zavrača, vi pa družbo izrecno odvezujete kakršne koli odgovornosti za kakršne koli spore, zahtevke, tožbe, poškodbe, izgubo, škodo in/ali škodo, ki izhaja iz in/ali je kakor koli povezana za: (i) kakršno koli netočnost, nepravočasnost ali nepopolnost uporabnikovih ali tretjih strank; in (ii) napačne navedbe in/ali napačne predstavitve bodisi v povezavi s katero koli od tretjih oseb ali drugih uporabnikov, izdelkov ali kako drugače ali s strani katere koli tretje osebe. Z uporabo spletnega mesta in storitev razumete in se strinjate, da storitve zgolj ponujajo platformo, namenjeno pomoči uporabnikom pri doseganju, nakupu in/ali uporabi različnih izdelkov in storitev, ki jih ponujajo tretji prodajalci in/ali ponudniki storitev, prek oglasov ali promocij. z naše strani (»izdelki« oziroma »tretje osebe«).

Razumete in se strinjate, da družba: (a) ne zaposluje, priporoča ali podpira nobenih tretjih oseb ali izdelkov, kot je relevantno, ali katere koli z njimi povezane stranke in nima nadzora nad dejanji ali opustitvami katere koli tretje osebe, njihovim poslovanjem, njihove izdelke ali storitve; (b) ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede tretjih oseb in izdelkov, vključno z njihovo kakovostjo, ceno, združljivostjo, razpoložljivostjo ali drugimi značilnostmi, ali o vaših interakcijah ali poslih s katerimi koli tretjimi osebami; (c) ne daje nobenih izjav ali jamstev glede lastniških pravic ali drugih pravic ali funkcij ali regulativnih vidikov, povezanih z izdelki, vključno z vsemi zahtevanimi pooblastili, dovoljenji ali licencami za nalaganje, skupno rabo ali drugačno dajanje na voljo ter za uporabo, prodajo in nakup takih izdelkov; in (d) ni odgovoren za delovanje ali ravnanje katerega koli uporabnika ali drugih tretjih oseb, ki na kakršen koli način uporabljajo ali so uporabljale storitve in/ali na spletnem mestu ali zunaj njega. Podjetje ni dolžno pregledovati ali kako drugače preverjati nobenih informacij v zvezi s tretjimi osebami in/ali uporabniki, izdelki ali katero koli drugo funkcijo, povezano s spletnim mestom ali storitvami, zato morate biti previdni in opraviti lastne preglede in preverjanja, preden sodelujete z kdor koli prek storitev ali spletnega mesta ali kako drugače komunicira s komer koli.

Družba izrecno zavrača, vi pa jo izrecno odvezujete od kakršne koli odgovornosti za kakršne koli spore, zahtevke, tožbe, poškodbe, izgubo, škodo in/ali škodo, ki izhaja iz in/ali je na kakršen koli način povezana z izdelki tretjih oseb. , storitve in spletno mesto ali vaše interakcije ali posli s tretjimi osebami, vključno brez omejitev z kakršnimi koli dejanji in/ali opustitvami tretjih oseb na kakršen koli način uporabe ali povezave s storitvami ali spletnim mestom na kakršen koli način. Z uporabo storitev ali spletnega mesta potrjujete, da ste v celoti odgovorni za takšno uporabo in povezave, interakcije, nakupe ali katero koli drugo dejanje, ki ga izvedete, in da je vsa uporaba storitev ali spletnega mesta na lastno odgovornost. Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, vam družba ne prodaja, licencira ali kako drugače daje na voljo nobenih izdelkov ali storitev (razen storitev) in ne nosi nobene odgovornosti za izdelke ali storitve, ki jih kupite od katere koli tretje osebe, vključno z brez omejitev glede kakršne koli podpore in vzdrževanja, privzetih vrednosti, napak, okvar, poškodb ali kakršnih koli stroškov.

2. Omejitve

Brez odstopanja od določb 1. razdelka tega ne smete in ne dovolite tretjim osebam, da: (a) izvajajo obratni inženiring ali poskušajo najti osnovno kodo spletnega mesta ali storitev; (b) uporabljati spletno mesto ali storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ali predpisom, vključno z, vendar ne omejeno na, objavljanjem, objavljanjem, deljenjem ali drugim prenosom katerega koli nezakonitega ali žaljivega gradiva; (c) kopiranje, spreminjanje ali ustvarjanje izpeljank spletnega mesta, storitev ali vsebine katerega koli spletnega mesta ali storitev; (d) poskušati onemogočiti ali zaobiti kateri koli varnostni mehanizem ali mehanizem za nadzor dostopa do spletnega mesta ali storitev; (e) oblikovanje ali pomoč pri oblikovanju goljufij, izkoriščanj, programske opreme za avtomatizacijo, botov, vdorov, načinov ali katere koli druge nepooblaščene programske opreme tretjih oseb za spreminjanje ali poseganje v spletno mesto ali storitve; (f) uporabljati spletno stran ali storitve ali sodelovati z drugimi uporabniki za kakršen koli namen, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali predpisom; (g) poskušati pridobiti nepooblaščen dostop do spletnega mesta ali storitev, drugih uporabniških računov, kot je opredeljeno spodaj, ali druge naprave, računalniškega sistema, telefonskih sistemov ali omrežij, povezanih s spletnim mestom ali storitvami; in (h) pridobivanje ali kako drugače zbiranje informacij o uporabnikih brez njihovega soglasja.

Če objavite, objavite, daste v skupno rabo ali kako drugače prenesete prek spletnega mesta in/ali z uporabo storitev kakršno koli vsebino, izjavljate in jamčite, da taka vsebina zagotavlja natančno in popolno sliko vseh izdelkov ali storitev, opisanih v njej, je v skladu s temi pogoji in ne: (a) krši intelektualne lastnine, moralnih pravic ali pravic javnosti katere koli tretje osebe; (b) vsebujejo kakršno koli obrekljivo, obrekljivo, nespodobno, spolno sugestivno ali kako drugače žaljivo vsebino (vključno z gradivom, ki spodbuja ali poveličuje sovraštvo, nasilje ali netrpeljivost); (c) vsebovati kakršne koli črve, viruse ali drugače zlonamerno programsko opremo; (d) kršiti kateri koli veljavni zakon ali predpis, vključno z zakonom ali predpisom v zvezi z oglaševanjem ali trženjem; in (e) sprejeti kakršne koli ukrepe, ki nerazumno ali nesorazmerno obremenijo našo infrastrukturo.

Z objavo, nalaganjem, objavljanjem, deljenjem ali drugim prenosom katere koli vsebine z uporabo spletnega mesta ali storitev nepreklicno podeljujete družbi in kateri koli njeni podružnici in/ali podlicence svetovno, neizključno, trajno in brezplačno licenco za objavo, deliti, prikazovati in drugače prenašati takšno vsebino v kakršni koli razumni obliki, ki je po lastni presoji družbe. Družba si pridržuje pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila odstrani, začasno prekine dostop ali trajno izbriše katero koli vsebino, vključno z brez omejitev kakršno koli vsebino, ki krši zgoraj navedena jamstva ali poslovne interese družbe, in nimate nobene pravice ali zahtevek v zvezi s takimi odločitvami in dejanji.

Podjetje ni in ne bo odgovorno za kakršno koli vsebino, ki jo zagotovijo, objavijo, naložijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo uporabniki, nobene izdelke ali storitve, povezane s takšno vsebino, ki jo zagotovijo, objavijo, naložijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo uporabniki. Vsak uporabnik, ki uporablja spletno stran ali storitve, s tem izjavlja, da prevzema polno odgovornost v zvezi s tem, družba pa ne nosi nobene odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenim.

3. Promocijski materiali in glasila

Poleg določb 3. razdelka zgoraj uporabnik daje svoje izrecno soglasje podjetju, da uporabniku zagotovi promocijska gradiva in glasila (»promocijsko gradivo in glasila«) na kakršen koli razpoložljiv način, vključno z e-pošto, besedilnimi sporočili in SMS sporočili. , faks, pošta, storitve avtomatiziranega klicanja ali kateri koli drug način, vse po lastni presoji družbe, kot bo občasno, in za prejemanje takšnega promocijskega gradiva in glasil.

Uporabnik nadalje potrjuje, da lahko promocijska gradiva in glasila vključujejo oglase tretjih oseb, in se izrecno strinja s prejemanjem takšnih oglasov kot dela promocijskih gradiv in glasil. Uporabnik se lahko kadar koli obrne na podjetje tako, da pošlje zahtevo po e-pošti, s katerim obvesti podjetje, da zavrača nadaljnje prejemanje promocijskih materialov in glasil.

4. Intelektualna lastnina

Podjetje je lastnik vseh svetovnih pravic, naslovov in deležev v: (a) spletnem mestu in storitvah, izboljšavah, izpeljankah, popravkih napak ali izboljšavah spletnega mesta in storitev; in (b) trgovska imena, blagovne znamke in logotipi podjetja ter vedno ostanejo izključno v podjetju. Vsa sklicevanja v teh pogojih ali kakršna koli druga sporočila o prodaji, nadaljnji prodaji ali nakupu zgoraj navedenega pomenijo samo pravico do uporabe spletnega mesta in storitev v skladu s temi pogoji. Uporabniki nosijo izključno odgovornost za kakršno koli in vso vsebino, vključno z morebitnimi pravicami intelektualne lastnine, ki jih zagotovijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo s strani uporabnikov z uporabo spletnega mesta in/ali storitev, podjetje pa ne daje nobenih zagotovil v zvezi s takšno vsebino. Družba ne bo odgovorna za kakršne koli izgube ali škodo, povzročeno s takšno vsebino, in uporabniki se strinjajo, da bodo družbi povrnili škodo in jo varovali za kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz zgoraj navedenega.

5. Zasebnost

Zavezujete se, da ne boste shranjevali, zbirali ali drugače vzdrževali v svoji lasti in uporabljali nobene vsebine, ki jo zagotavljajo storitve in spletno mesto, brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Nadalje potrjujete, da si družba pridržuje pravico, da po lastni presoji shrani, zbira ali kako drugače vzdržuje v svoji posesti in uporablja katero koli vsebino in javne podatke, vključno s podatki, ki lahko osebno identificirajo vas ali katerega koli drugega uporabnika ali tretjo osebo ali opisujejo vaše osebni interesi. Družba si pridržuje pravico do kakršne koli in vse dovoljene uporabe takšne vsebine in javnih informacij, kot je določeno v Politiki zasebnosti družbe. Brez odstopanja od določb 1. razdelka zgoraj, družba ne pregleduje, preizkuša, potrjuje, odobrava ali drugače preverja nobene take vsebine ali javnih informacij. Vsak uporabnik, ki objavi, naloži, deli ali kako drugače da na voljo takšno vsebino ali javne informacije, nosi izključno odgovornost za vsebino ali javne informacije, vključno z vsemi informacijami tretjih oseb in zahtevanimi soglasji. Družba ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja zgoraj navedenega, in se strinjate, da boste družbi povrnili škodo in jo varovali za kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz zgoraj navedenega. NE GLEDE NA ZGORNJE NAVEDENO, RAZUMETE IN POTRJUJETE, DA PODJETJE NI STORITEV ZA SHRANJEVANJE VSEBINE. PODJETJE NE ODGOVARJA ​​ZA IZGUBLJENO ALI IZBRISANO VSEBINO ALI JAVNE INFORMACIJE. ZAVEDATI SE MORATE, DA LAHKO DRUGI UPORABNIKI PREBEREJO, ZBIRAJO IN UPORABLJAJO VSAKO OBJAVLJENO, NALOŽENO, DELOVANO ali kako drugače dostopno vsebino TER JO LAHKO UPORABLJAJO ZA POŠILJANJE NEŽELENE VSEBINE.

6. Povezave

Spletno mesto ali storitve lahko vsebujejo povezave ali drugo vsebino, povezano s spletnimi mesti, oglaševalci, založniki ali izdelki, ki jih ponujajo tretje osebe. Družba nima nadzora in ne daje nobenih zastopanj v zvezi z istimi ali kakršnimi koli informacijami, ki so bile posredovane ali posredovane prek istega ali kako drugače posredovane s strani katere koli takšne tretje osebe. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA UPORABLJATE TAKŠNE POVEZAVE ALI DRUGE VSEBINE NA LASTNO ODGOVORNOST, DA TAKŠNE POVEZAVE ALI DRUGE VSEBINE UREJAJO POGOJI UPORABE IN POLITIKE ZASEBNOSTI TAKIH TRETJIH OSEB IN DA PODJETJE NI ODGOVORNO ZA ZASEBNOST ALI POSLOVANJE PRAKSE ALI DRUGIH POLITIK TEH TRETJIH OSEB. Skrbno morate pregledati veljavne pogoje in politike, ki veljajo za katero koli TAKO tretjo osebo. PODJETJE NI ODGOVORNO ALI NA KAKRŠEN NAČIN NI ODGOVORNO ZA TAKO TRETJO OSEBO ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI JIH NASTANE KOT POSLEDICA TEGA, IN PODJETJE IZRECNO ZAVRAČA, VI IZRECNO OPROŠČATE PODJETJE KAKRŠNEKOLI IN VSEH ODGOVORNOSTI VSE POLEMIKE, ZAHTEVKI, TOŽBE, POŠKODBE, IZGUBE, ŠKODA IN/ALI ŠKODA, KI IZHAJAJO IZ TAKIH TRETJIH OSEB IN/ALI KAKRŠNOKOLI POVEZANE Z NJIMI, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO, POGOJI UPORABE, ZASEBNOSTJO, INFORMACIJAMI, VSEBINO, GRADIVI, OGLAŠEVANJE, STROŠKI, IZDELKI IN/ALI STORITVE.

7. Prepovedane uporabe

Spletnega mesta in storitev ni dovoljeno uporabljati v povezavi s kakršnimi koli komercialnimi prizadevanji (razen če družba drugače dovoli pri povezovanju uporabnikov s katero koli tretjo osebo) brez izrecnega pisnega soglasja družbe. Spletnega mesta in storitev ne sme nobena oseba ali organizacija uporabljati za zaposlovanje za drugo spletno mesto, pridobivanje, oglaševanje ali stik z uporabniki v kakršni koli obliki za zaposlitev, sklepanje pogodb ali kateri koli drug namen za podjetje, ki ni povezano s podjetjem, brez izrecnega pisnega dovoljenja. iz družbe. Strinjate se, da ne boste uporabljali storitev in spletnega mesta za vzpostavitev stika, oglaševanje, nagovarjanje ali prodajo kateremu koli drugemu uporabniku brez njegovega izrecnega soglasja, razen če ni drugače dovoljeno v teh pogojih.

8. Podpora

Uporabniki se lahko obrnejo na podjetje v zvezi s podporo za spletno mesto in storitve tako, da pošljejo e-pošto

9. Odpoved odgovornosti

Družba si razumno prizadeva zagotoviti, da njena tehnologija varuje in varuje spletno stran in storitve. Vendar nobena tehnologija ni 100 % varna. Čeprav si torej prizadevamo uporabljati komercialno sprejemljiva sredstva za zaščito vaših osebnih podatkov, ne moremo zagotoviti njihove popolne varnosti. Razen kot je izrecno določeno tukaj, uporabljate spletno mesto in storitve po lastni presoji in na lastno tveganje. Spletno mesto in storitve so na voljo na podlagi "TAKŠNE, KOT SO" in "KAKOR SO NA VOLJO" brez kakršnih koli jamstev. Družba izrecno zavrača vsa implicitna ali zakonska jamstva kakršne koli vrste v zvezi s spletnim mestom in storitvami, vključno brez omejitev z jamstvi glede lastništva, primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, nekršitve lastniških pravic, poteka poslovanja ali poteka delovanja. Družba ne daje nikakršnih nasvetov glede tveganja ali primernosti kakršnega koli trgovanja, posla ali posla. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za nobeno transakcijo ali posel, ki ga opravite, in potrjujete, da ste izključno vi odgovorni za oceno svojih transakcij in poslov. Družbe, njenih uradnikov, uslužbencev ali povezanih družb ne boste smatrali odgovornimi za nobeno transakcijo ali izbiro posla, ki ste jo sprejeli. Noben nasvet ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki ste jo pridobili od podjetja ali njegovih uradnikov, zaposlenih ali povezanih podjetij, ne ustvarja nobenega jamstva, ki ni izrecno navedeno v teh pogojih. Če se odločite zanašati na take informacije, to storite izključno na lastno odgovornost. Nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve določenih jamstev. Skladno s tem nekatere od zgornjih izključitev morda ne veljajo za vas.

10. Omejitev odgovornosti

Družba ne jamči za vrednost, kakovost, združljivost ali katero koli drugo značilnost tretjih oseb, izdelkov ali drugih informacij, ki so bile posredovane, uporabljene ali kako drugače dane na voljo (v nadaljevanju v tem razdelku: »Funkcije«). Za katero koli funkcijo je odgovorna izključno ustrezna tretja oseba ali uporabnik, ki jo uporablja, kot je ustrezno, ali uporablja storitve ali spletno mesto. Družba se ne zavezuje, da bo spremljala takšno skladnost in lahko ukrepa, če se odkrije neskladnost, kot se odloči po lastni presoji, kot je opisano v teh pogojih. Razumete in se strinjate, da ste lahko izpostavljeni vsebini ali drugim informacijam, ki so netočne, sporne, neprimerne za otroke ali kako drugače neprimerne za vas.

Družba ni odgovorna za kakršne koli težave ali tehnične okvare katerega koli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, računalniške opreme, programske opreme, okvare katere koli e-pošte zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internetu ali na katerem koli od Spletno mesto ali storitve ali kombinacija le-teh, vključno s kakršno koli poškodbo ali škodo za uporabnike ali računalnik, mobilni telefon ali katero koli drugo napravo katere koli osebe, ki je povezana ali je posledica sodelovanja ali prenosa gradiva v povezavi s spletno stranjo ali storitvami. Družba pod nobenim pogojem ni odgovorna za ravnanje tretjih oseb, vključno z morebitnimi uporabniki, ne glede na to, ali so povezani ali ne, in upravljavci zunanjih spletnih mest.

Podjetje ali kateri koli od njegovih uradnikov, direktorjev, zaposlenih ali zastopnikov vam v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršno koli posredno, naključno, posebno, kaznovalno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz ali v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta ali storitev. , ali je škoda predvidljiva in ali je bila družba obveščena o možnosti takšne škode ali ne. Zgornja omejitev odgovornosti se uporablja v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon v veljavni jurisdikciji.

11. Odškodnina

Podjetje boste branili, odškodninili in ga zaščitili pred kakršnimi koli in vsemi tožbami, postopki, trditvami, odškodninami, stroški, obveznostmi ali izdatki (vključno s sodnimi stroški in razumnimi pravnimi stroški odvetnikov), ki bi lahko utrpeli ali imeli podjetje v zvezi z kateri koli dejanski zahtevek, zahtevo, tožbo ali drug postopek katere koli tretje osebe, ki izhaja iz ali je povezan s kakršno koli kršitvijo teh pogojev s strani vas ali vašo uporabo spletnega mesta ali storitev, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo.

12. Razno

Te pogoje ureja zakonodaja Anglije, razen njenih pravil o izbiri prava, in ne glede na Konvencijo Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga. Za vaše ravnanje lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni in nacionalni zakoni. Vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali v zvezi s spletno stranjo ali storitvijo, bodo dokončno reševala pristojna sodišča v Angliji. Ne smete vlagati nobenih skupinskih tožb proti podjetju in z uporabo spletnega mesta ali storitev se strinjate, da se odpovedujete svojim pravicam do vložitve takih skupinskih tožb.

Kakršen koli razlog za tožbo proti podjetju je treba vložiti v enem (1) letu od datuma, ko je nastal takšen razlog za tožbo. V primeru, da se katera koli določba teh pogojev šteje za neizvršljivo, se taka določba nadomesti z izvršljivo določbo, ki najbolj ustreza učinku prvotne določbe, preostali pogoji teh pogojev pa ostanejo v polni veljavi. Nobena določba teh pogojev ne ustvarja kakršnega koli zastopniškega, zaposlitvenega, skupnega vlaganja ali partnerskega odnosa med vami in podjetjem ali vam omogoča, da delujete v imenu podjetja. Razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih, ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med družbo in vami, ki se nanaša na predmet tega sporazuma.

Vsa obvestila, ki vam jih bomo morda morali posredovati, bodisi v skladu z zakonom ali v skladu s temi pogoji, lahko družba posreduje vsem kontaktnim podatkom, ki ste jih navedli v podatkih o svojem računu, ali drugače, bodisi neposredno ali posredno, vključno z e-pošto. Izrecno se strinjate s prejemom takšnih sporočil in obvestil na tak način.

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete prenesti nobenih pravic iz te pogodbe. Nič v teh pogojih se ne sme razlagati kot omejevanje dejanj ali pravnih sredstev, ki so na voljo družbi v zvezi s katero koli prepovedano dejavnostjo ali ravnanjem. Neuveljavljanje katerega koli določila teh pogojev ne pomeni soglasja ali odpovedi, družba pa si pridržuje pravico do uveljavljanja tega določila po lastni presoji. Nobena odpoved kakršni koli kršitvi ali neizpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi se ne šteje za odpoved kateri koli predhodni ali poznejši kršitvi ali neizpolnjevanju obveznosti.