Услови

Добављач („Компанија“, „нас“, „наш“ или „ми“) преко свог одређеног софтвера и веб локације („Веб сајт“) пружа посредно одређене маркетиншке, рекламне, промотивне и сродне услуге („Услуга“; Услуга корисници ће се називати „Корисници“, „ви“ или „ваш“). Ови Услови коришћења („Услови“) регулишу приступ корисника и коришћење веб странице и услуга. Корисници морају да пристану на ове Услове пре коришћења веб странице.

Молимо пажљиво прочитајте ове Услове. Ови Услови регулишу ваш приступ и коришћење Веб локације и Услуга. Приступањем, регистрацијом за коришћење, преузимањем, дељењем или другим коришћењем Веб-сајта или коришћењем било које софтверске скрипте коју смо обезбедили како бисмо веб-сајт учинили доступним или употребљивим, потврђујете да сте сагласни и са овим Условима и са нашом Политиком приватности, а која може бити модификовани или на други начин мењани с времена на време по сопственом нахођењу. Ваше даље коришћење веб странице сматраће се прихватањем свих таквих измењених или ажурираних услова. Ако се не слажете са било којим од ових Услова, немојте кликнути на „ПРИХВАТИТИ“ и немојте користити веб страницу.

1. Коришћење веб странице и услуга

У складу са овде наведеним одредбама и условима, можете приступити и користити Веб локацију у сврху коришћења Услуга на неексклузивној основи. Потврђујете да Компанија може, по сопственом нахођењу иу било ком тренутку, да измени, ажурира или на други начин промени Веб локацију или Услуге, укључујући престанак пружања било ког дела или целе Веб локације и/или Услуга или да измени или избрише било који садржај доступан преко Веб сајт или Услуге, без претходног обавештења.

Коришћење веб странице и услуга је неважеће тамо где је забрањено. Коришћењем веб странице и услуга ви представљате и гарантујете да су: (а) све информације које доставите (ако је применљиво) истините и тачне; (б) одржаваћете тачност таквих информација; (ц) да сте најмање пунолетни у вашој јурисдикцији; и (д) ваше коришћење веб странице или услуга не крши или промовише кршење било ког важећег закона или уредбе или било које законске или уговорне обавезе које можда имате према трећој страни и ви сте и увек ћете се придржавати свих важећих закона , правила и прописе у вези са вашим коришћењем услуга и веб странице, било које услуге организоване преко Услуга и веб странице, укључујући без ограничења такве услуге повезане на било који начин са производима или трећим странама, како су такви услови дефинисани овде.

Пододељци (а)-(д) ће се заједно позвати на „Корисничке обавезе и гаранције“.

Коришћењем услуга или веб-сајта разумете и слажете се да Компанија може по сопственом нахођењу, али није обавезна да провери да ли било који корисник или све корисничке обавезе и гаранције испуњава било који Корисник и даље се слажете да Компанија није одговоран за обезбеђивање испуњења корисничких обавеза и гаранција или за било какав пропуст да се суспендују, прекину или спрече коришћење услуга или веб странице од стране корисника који не испуњавају корисничке обавезе и гаранције. Схватате да сте искључиво ви одговорни за доношење сопствених процена, одлука и процена о томе да ли да ступите у контакт са било којом трећом страном или на било који начин ступате у интеракцију са било којом трећом страном. Ако сазнате за било какво кршење корисничких обавеза и гаранција, подстичемо вас да то пријавите Компанији.

Компанија задржава право да вам по сопственом нахођењу не пружи било какве Услуге са или без обавештења, било да сазна за било какво кршење Корисничких обавеза и гаранција (било путем извештаја које су јој дали други Корисници или на било који други начин) од стране ви или било који други корисник, или из било ког другог разлога. Без одступања од горе наведеног, Компанија се изричито одриче, а ви изричито ослобађате Компанију од било које и сваке одговорности за било какве контроверзе, потраживања, тужбе, повреде, губитак, штету и/или штету која проистиче из и/или на било који начин у вези на: (и) било какву нетачност, неблаговременост или непотпуност изјава Корисника или треће стране; и (ии) погрешне изјаве и/или погрешна представљања, било у вези са или од стране било које треће стране или других корисника, производа или на други начин. Коришћењем веб странице и услуга разумете и слажете се да Услуге само нуде платформу намењену корисницима да дођу, купе и/или користе различите производе и услуге које пружају независни добављачи и/или пружаоци услуга, путем огласа или промоција од нас (односно, „Производи“ и „Треће стране“, респективно).

Разумете и сагласни сте да Компанија: (а) не запошљава, не препоручује или подржава било које треће стране или производе, као релевантне, или било које повезано лице са њима, и да нема контролу над радњама или пропустима било које треће стране, њиховим пословањем, њихове производе или услуге; (б) не даје никакве изјаве или гаранције о трећим лицима и производима, укључујући њихов квалитет, цене, компатибилност, доступност или било које друге карактеристике, или о вашим интеракцијама или пословима са било којим трећим лицима; (ц) не даје никакве изјаве или гаранције о власничким правима или другим правима или карактеристикама или регулаторним аспектима који се односе на Производе, укључујући сва потребна овлашћења, дозволе или лиценце за отпремање, дељење или на други начин стављање на располагање, као и за употребу, продају и куповину таквих производа; и (д) није одговоран за учинак или понашање било ког Корисника или других трећих лица на било који начин који користе или су користили Услуге, и/или на или ван Веб-сајта. Компанија није у обавези да проверава или на други начин проверава било коју информацију у вези са трећим лицима и/или корисницима, производима или било којом другом функцијом која се односи на веб локацију или услуге и стога треба да будете опрезни и да извршите сопствене прегледе и провере пре него што ступите у контакт са било ко преко услуга или веб-сајта или на други начин комуницира са било ким.

Компанија се изричито одриче, а ви изричито ослобађате Компанију од било које и било какве одговорности за било какве контроверзе, тужбе, тужбе, повреде, губитак, штету и/или штету која проистиче из и/или на било који начин у вези са трећим лицима, производима , Услуге и Веб локацију или ваше интеракције или послове са било којим трећим лицима, укључујући без ограничења било које радње и/или пропусте трећих лица на било који начин који користе или су повезани са услугама или веб-сајтом на било који начин. Коришћењем Услуга или Веб локације, потврђујете да сте искључиво ви одговорни за такву употребу и везе, интеракције, куповине или било коју другу радњу коју извршите и да је свако коришћење Услуга или Веб локације на ваш искључиви ризик. Да би се избегла било каква сумња, Компанија не продаје, не лиценцира или вам на други начин не ставља на располагање било које производе или услуге (осим Услуга) и неће имати никакву одговорност за било које Производе или услуге које сте купили од било које треће стране, укључујући без ограничења, у погледу подршке и одржавања, неиспуњења, грешака, кварова, оштећења или трошкова било које врсте.

КСНУМКС. Ограничења

Без одступања од одредаба Одељка 1 истог, нећете, и нећете дозволити трећој страни, да: (а) врши обрнути инжењеринг или покушава да пронађе основни код Веб-сајта или Услуга; (б) користити Веб локацију или Услуге кршећи било који важећи закон или пропис, укључујући, али не ограничавајући се на, објављивање, објављивање, дељење или на други начин преношење било ког незаконитог или увредљивог материјала; (ц) копирати, модификовати или креирати изведена дела веб странице, услуга или садржаја било које веб странице или услуга; (д) покушати да онемогући или заобиђе било који механизам безбедности или контроле приступа Веб-сајту или Услугама; (е) дизајнирати или помоћи у дизајнирању варалица, експлоатација, софтвера за аутоматизацију, ботова, хакова, режима или било ког другог неовлашћеног софтвера треће стране за модификовање или ометање Веб-сајта или Услуга; (ф) користити Веб локацију или Услуге или сарађивати са другим Корисницима у било коју сврху која је у супротности са било којим важећим законом или уредбом; (г) покушај да добијете неовлашћени приступ Веб локацији или Услугама, другим корисничким налозима, како је дефинисано у наставку, или другом уређају, рачунарском систему, телефонским системима или мрежама повезаним са Веб сајтом или Услугама; и (х) прикупљају или на други начин прикупљају информације о Корисницима без њиховог пристанка.

Ако објавите, објавите, поделите или на други начин пренесете преко Веб-сајта и/или користећи Услуге било који садржај, изјављујете и гарантујете да такав садржај пружа тачну и потпуну слику свих производа или услуга описаних у њему, да је у складу са овим Условима и не: (а) нарушава интелектуалну својину, морална права или права јавности било које треће стране; (б) садрже било какав клеветнички, клеветнички, опсцен, сексуално сугестиван или на други начин увредљив садржај (укључујући материјал који промовише или велича мржњу, насиље или нетрпељивост); (ц) садрже црве, вирусе или на други начин злонамерни софтвер; (д) прекршити било који важећи закон или пропис, укључујући било који закон или пропис који се односи на оглашавање или маркетинг; и (е) предузети било коју радњу која намеће неразумно или несразмерно велико оптерећење нашој инфраструктури.

Објављивањем, отпремањем, објављивањем, дељењем или на други начин преношењем било ког садржаја користећи Веб локацију или Услуге, овим неопозиво додељујете Компанији и било којој од њених филијала и/или подлиценцирате светску, неексклузивну, трајну, бесплатну лиценцу за објављивање, делити, приказивати и на други начин преносити такав садржај у било ком разумном облику према сопственом нахођењу Компаније. Компанија задржава право да уклони, суспендује приступ или трајно избрише било који садржај по сопственом нахођењу без претходног обавештења, укључујући без ограничења било који садржај који крши горе наведене гаранције или пословне интересе Компаније, и нећете имати право или потраживање у вези са таквим одлукама и радњама.

Компанија није, и неће бити одговорна за било који садржај који корисници пружају, постављају, отпремају, деле или на други начин стављају на располагање, било које производе или услуге у вези са таквим садржајем које корисници пружају, постављају, отпремају, деле или на други начин стављају на располагање. Сваки Корисник који користи Веб локацију или Услуге овим представља да преузима пуну одговорност у вези са тим, а Компанија неће сносити никакву одговорност у вези са горенаведеним.

3. Промотивни материјали и билтени

Поред одредби горе наведеног Одељка 3, Корисник даје изричиту сагласност Компанији да кориснику обезбеди промотивне материјале и билтене („Промотивни материјали и билтени“) на било који начин, укључујући е-пошту, текстуалне и СМС поруке , факс, пошта, услуге аутоматског бирања или на било који други начин, све у складу са дискреционим правом Компаније с времена на време, и да прима такве промотивне материјале и билтене.

Корисник даље потврђује да промотивни материјали и билтени могу укључивати рекламе трећих лица, и он изричито пристаје на пријем таквих огласа као део промотивних материјала и билтена. Корисник може контактирати Компанију у било ком тренутку тако што ће послати захтев путем е-поште са обавештењем Компанији о свом одбијању да даље прима промотивне материјале и билтене.

КСНУМКС. Интелектуална својина

Компанија је власник свих права, наслова и интереса широм света у: (а) Веб локацији и услугама, побољшањима, дериватима, исправкама грешака или побољшањима веб странице и услуга; и (б) трговачка имена, жигове и логотипе Компаније, и у сваком тренутку ће остати искључиво у Компанији. Све референце у овим Условима или било која друга комуникација о продаји, препродаји или куповини претходно наведеног ће значити само право на коришћење веб странице и услуга у складу са овим Условима. Корисници сносе искључиву одговорност за било који и сав садржај, укључујући сва његова права интелектуалне својине, који корисници пружају, деле или на други начин стављају на располагање од стране корисника користећи Веб локацију и/или Услуге, а Компанија не заступа никакав такав садржај. Компанија неће бити одговорна за било какве губитке или штету насталу таквим садржајем, а Корисници су сагласни да обештете и држе Компанију безопасном за било какву штету или губитак који проистиче из горе наведеног.

КСНУМКС. Приватност

Обавезујете се да нећете чувати, сакупљати или на други начин одржавати у свом поседу и користити било који садржај који пружају Услуге и Веб локација без претходне писмене сагласности Компаније. Даље потврђујете да Компанија задржава право, по сопственом нахођењу, да сачува, прикупи или на други начин задржи у свом поседу и користи било који садржај и јавне информације, укључујући информације које могу лично идентификовати вас или било ког другог корисника или трећу страну или описати ваше лични интереси. Компанија задржава право да користи било коју и сву дозвољену употребу према било ком важећем закону таквог садржаја и јавних информација како је наведено у Политици приватности компаније. Без одступања од одредби горњег одељка 1, Компанија не прегледа, тестира, потврђује, одобрава или на други начин верификује било који такав садржај или јавне информације. Сваки Корисник који објављује, отпрема, дели или на други начин чини доступним такав садржај или јавне информације сноси искључиву одговорност за садржај или јавне информације, укључујући све информације трећих страна и потребне сагласности. Компанија неће бити одговорна за било какав губитак или штету насталу непоштовањем горе наведеног, а ви се слажете да ћете обештетити и држати Компанију безопасном за било какву штету или губитак који проистиче из горе наведеног. БЕЗ ОБЗИРА НА НАВЕДЕНО, РАЗУМЕВАТЕ И ПРИЗНАВАТЕ ДА КОМПАНИЈА НИЈЕ УСЛУГА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ САДРЖАЈА. КОМПАНИЈА НЕЋЕ ИМАТИ НИКАКВЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА БИЛО КОЈИ ИЗГУБЉЕНИ ИЛИ БРИСАН САДРЖАЈ ИЛИ ЈАВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. ТРЕБА ДА БУДЕТЕ СВЕСНИ ДА БИЛО КОЈИ САДРЖАЈ ПОСТАВЉЕН, отпремљен, дељен или на други начин стављен на располагање МОЖЕ БИТИ ЧИТАН, ПРИКУПЉАН И КОРИСТИТИ ОД ДРУГИХ КОРИСНИКА, И МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА САЛАЊЕ НЕТРАЖЕНОГ САДРЖАЈА.

КСНУМКС. Линкови

Веб локација или Услуге могу садржати везе или други садржај у вези са веб локацијама, оглашивачима, издавачима или производима које нуде трећа лица. Компанија нема контролу и не представља никакве изјаве у вези са истим или било којом информацијом која је достављена или пренета путем истих, или на други начин обезбеђена од било које такве треће стране. РАЗУМИЈЕТЕ И СЛАЖЕТЕ СЕ ДА ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ТАКВИХ ЛИНКОВА ИЛИ ДРУГОГ САДРЖАЈА НА ВАШУ СОПСТВЕНИ РИЗИК, ДА СЕ ТАКВИ ЛИНКОВИ ИЛИ ДРУГИ САДРЖАЈИ регулишу УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА ТРЕЋИХ СТРАНА И ПОЛИТИКАМА ПРИВАТНОСТИ НПА, ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ И ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ НПА, ПРАКСЕ ИЛИ ДРУГЕ ПОЛИТИКЕ ТИХ ТРЕЋИХ ЛИЦА. ТРЕБА ДА пажљиво прегледате важеће услове и смернице које се примењују на ТАКВЕ ТРЕЋЕ СТРАНКЕ. КОМПАНИЈА НИЈЕ ОДГОВОРНА НИТИ ОДГОВОРНА НА БИЛО КОЈИ НАЧИН ЗА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ, ИЛИ ЗА БИЛО КОЈИ ГУБИТАК ИЛИ ШТЕТУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ НАСТАЛЕ КАО РЕЗУЛТАТ, А КОМПАНИЈА СЕ ИЗРИЧИТО ОДРИЧА, И ДА СЕ СВЕ ОДРИЧЕ И ДА СЕ ОДРИЧЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ. БИЛО КАКВЕ КОНТРОВЕРЗИ, ТУЖБЕ, ТУЖБЕ, ПОВРЕДЕ, ГУБИТАК, ШТЕТЕ И/ИЛИ ШТЕТЕ, КОЈИ ПРОИСТИЧУ ОД И/ИЛИ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТРЕЋА ЛИЦА, УКЉУЧУЈУЋИ БЕЗ ОГРАНИЧАВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДОСТУПНОСТ, ДОСТУПНОСТ, ИНФОРМАЦИЈЕ, ПРИСТУП ОГЛАШАВАЊЕ, НАКНАДЕ, ПРОИЗВОДИ И/ИЛИ УСЛУГЕ.

7. Забрањена употреба

Веб страница и Услуге се не смеју користити у вези са било каквим комерцијалним подухватима (осим ако није другачије дозвољено од стране компаније у повезивању корисника са било којим трећим лицима) без изричитог писменог пристанка Компаније. Веб локацију и услуге не смеју користити било које лице или организација за регрутовање за другу веб локацију, тражење, оглашавање или контактирање у било ком облику корисника ради запошљавања, уговарања или било које друге сврхе за посао који није повезан са компанијом без изричите писмене дозволе из Компаније. Сагласни сте да нећете користити Услуге и Веб локацију да бисте контактирали, рекламирали, тражили или продали било ком другом кориснику без његовог изричитог пристанка, осим ако је другачије дозвољено овим Условима.

КСНУМКС. Подршка

Корисници могу да контактирају Компанију у вези са подршком за Веб локацију и Услуге слањем е-поште

КСНУМКС. Одрицање од одговорности

Компанија чини разумне напоре да обезбеди да њена технологија одржава Веб локацију и Услуге безбедним и безбедним. Међутим, ниједна технологија није 100% сигурна. Стога, иако настојимо да користимо комерцијално прихватљива средства за заштиту ваших личних података, не можемо гарантовати њихову апсолутну сигурност. Осим како је изричито наведено у овом документу, ваше коришћење веб странице и услуга је по вашем нахођењу и ризику. Веб локација и услуге се пружају на основу „КАКО ЈЕСУ“ и „КАКО ДОСТУПНЕ“ без било које врсте гаранција. Компанија се изричито одриче свих подразумеваних или законских гаранција било које врсте које се односе на Веб локацију и Услуге, укључујући, без ограничења, гаранције за власништво, могућност продаје, подобност за одређену сврху, некршење власничких права, ток пословања или ток учинка. Компанија не даје никакве савете у вези са ризиком или прикладношћу било које трговине, трансакције или ангажмана. Компанија не преузима никакву одговорност за било коју трансакцију или ангажман који сте извршили и потврђујете да сте искључиво ви одговорни за процену ваших трансакција и ангажмана. Нећете сматрати компанију, њене службенике, запослене или филијале одговорним за било коју трансакцију или избор ангажмана који сте направили. Никакви савети или информације, било усмене или писмене, које сте добили од Компаније или њених службеника, запослених или повезаних лица, неће створити никакву гаранцију која није изричито наведена у овим Условима. Ако одлучите да се ослоните на такве информације, чините то искључиво на сопствени ризик. Неке државе или јурисдикције не дозвољавају искључивање одређених гаранција. Сходно томе, нека од горе наведених искључења можда се не односе на вас.

КСНУМКС. Ограничење одговорности

Компанија не гарантује вредност, квалитет, компатибилност или било коју другу карактеристику Трећих страна, Производа или било које друге информације дате, конзумиране или на други начин учињене доступним (у даљем тексту у овом одељку: „Функције“). Било која функција је под искључивом одговорношћу применљивог трећег лица или корисника који је користи, ако је применљиво, или користи услуге или веб локацију. Компанија се не обавезује да надгледа такву усклађеност и може да поступи када се открије неусаглашеност, као што ће одлучити према сопственом нахођењу, као што је описано у овим Условима. Разумете и слажете се да можете бити изложени садржају или другим информацијама које су нетачне, непожељне, неприкладне за децу или на други начин неприкладне за вас.

Компанија није одговорна за било какве проблеме или техничке неисправности било које телефонске мреже или линија, рачунарских онлајн система, сервера или провајдера, рачунарске опреме, софтвера, квар било које е-поште због техничких проблема или загушења саобраћаја на Интернету или на било ком од Веб-сајт или Услуге или њихова комбинација, укључујући било какву повреду или штету корисника или рачунара, мобилног телефона или било ког другог уређаја било које особе у вези са учешћем или преузимањем материјала у вези са Веб-сајтом или Услугама или који су резултат учешћа или преузимања материјала. Компанија ни под којим околностима неће бити одговорна за понашање трећих лица, укључујући било које кориснике, било онлајн или ван мреже, и оператере спољних сајтова.

Ни у ком случају Компанија или било који од њених службеника, директора, запослених или агената неће бити одговорни према вама за било какву индиректну, случајну, специјалну, казнену или последичну штету, која проистиче из или у вези са вашим коришћењем веб странице или услуга , да ли су штете предвидиве или не и да ли је Компанија обавештена о могућности такве штете. Претходно ограничење одговорности примењиваће се у највећој мери дозвољеној законом у применљивој јурисдикцији.

КСНУМКС. Накнада штете

Ви ћете бранити, обештетити и држати Компанију безопасном од и против свих тужби, поступака, тврдњи, штета, трошкова, обавеза или издатака (укључујући судске трошкове и разумне адвокатске накнаде) које Компанија може претрпјети или имати у вези са сваки стварни захтев, захтев, радња или други поступак било које треће стране који проистиче из или се односи на било какво кршење ових Услова од стране вас или било које ваше коришћење веб странице или услуга које није у складу са важећим законом.

КСНУМКС. Разноличан

Ови Услови ће бити вођени законима Енглеске, искључујући правила о избору права, и без обзира на Конвенцију Уједињених нација о међународној продаји робе. Ваше понашање такође може бити подложно другим локалним, државним и националним законима. Сваки спор који настане по овим Условима или у вези са Веб-сајтом или Услугом биће коначно решени од стране надлежних судова у Енглеској. Не смете да поднесете било какве групне тужбе против Компаније, а коришћењем Веб-сајта или Услуга сагласни сте да се одричете својих права за подношење било каквих таквих групних тужби.

Сваки разлог за тужбу против Компаније мора бити покренут у року од једне (1) године од датума настанка таквог разлога. У случају да се било која одредба ових Услова сматра неприменљивом, таква одредба ће бити замењена применљивом одредбом која најближе постиже ефекат првобитне одредбе, а преостали услови ових Услова остају на пуној снази. Ништа у овим Условима не ствара било какво заступање, запошљавање, заједничко улагање или партнерски однос између вас и Компаније нити вам омогућава да делујете у име Компаније. Осим ако је то изричито наведено у овим Условима, ови Услови представљају цео уговор између Компаније и вас који се односи на предмет овог Уговора.

Сва обавештења која ћемо можда морати да вам доставимо, било у складу са законом или у складу са овим Условима, Компанија може да достави било којој контакт информацији коју сте навели у информацијама о свом налогу или другом, директно или индиректно, укључујући и е-пошту. Изричито се слажете са пријемом таквих комуникација и обавештења на такав начин.

Не можете уступити никаква права по овом основу без наше претходне писмене сагласности. Ништа садржано у овим Условима неће се тумачити као ограничавање радњи или правних лекова доступних Компанији у погледу било које забрањене активности или понашања. Неспровођење било које одредбе ових Услова не представља сагласност или одрицање, а Компанија задржава право да примени такве услове по сопственом нахођењу. Ниједно одрицање од било каквог кршења или неизвршења обавеза по овом основу неће се сматрати одрицањем од било којег претходног или накнадног кршења или неизвршења обавеза.